Trollstua Kanvas-barnehage er en av sju som ligger inne på området til Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål.
Trollstua Kanvas-barnehage er en av sju som ligger inne på området til Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål.

Har sju barnehager inne på sykehusområdet - alle er i beredskap

Barnehagestiftelsen Kanvas har i alt 12 barnehager som ligger like ved eller på området til sykehus flere steder i landet.

Publisert

Sju av dem ligger inne på området til Ullevål sykehus, som er en del av Oslo universitetssykehus. Kanvas har også barnehager i umiddelbar nærhet til Rikshospitalet, Radiumhospitalet, samt sykehusene i Levanger og Tønsberg. 

– I likhet med alle andre barnehager har vi kartlagt hvilke av foreldrene som har jobber med samfunnskritisk fuksjon, og det gjelder barn i rundt halvparten av de 66 barnehagene våre. Der hadde vi gjennomsnittlig fire barn i hver barnehage forrige uke, men denne uken ser vi at barnetallet stiger. I de andre har det ikke vært meldt behov for barnehageplass. De barnehagene vi tar imot flest barn, er de som har mange foreldre som jobber i helsesektoren, sier daglig leder Robert Ullmann. 

Han anslår at Kanvas akkurat nå har rundt 900 ansatte på hjemmekontor, som alle er beredt til å stille fysisk på jobb. 

– Vi har opprettet et internt bemanningsbyrå, der vi hele tiden vurderer hvor behovet for personal er, og om vi eventuelt må flytte personell over fra en barnehage til en annen. 

Ullmann sier de Kanvas-ansatte også er beredt til å stille på jobb ut over normal arbeidstid, hvis det skulle bli aktuelt. 

– Vi har sett at det i enkelte barnehager på sikt kan bli behov for å holde åpent på kveld og natt, og eventuelt også på helg- og helligdager. Det er ikke lenge til påske. Det er en situasjon vi har diskutert med tillitsvalgte og verneombud, sier Ullmann. 

Robert Ullmann er daglig leder i Kanvas.
Robert Ullmann er daglig leder i Kanvas.

– Hvordan stiller de ansatte seg til å eventuelt måtte bidra på en slik måte?

– Nå har vi ikke vært ute og spurt de enkelte ansatte, men i dialog med de tillitsvalgte og på et generelt grunnlag er innstillingen at dette må vi være med på å løse. Sektoren er fylt opp med ansatte som er grunnleggende uselviske og kollektivt orienterte, og det er veldig mange av våre ansatte som har et ønske om å bidra i denne krevende situasjonen. Så det får vi til, sier han, og legger til: 

– Det har ikke akkurat bært snakk om krevende forhandlinger. Vi har bare snakket om det, og alle har vært innstilt på å bidra. 

Ullmann forteller også at Kanvas er i løpende dialog med sykehusene. Foreløpig har det ikke vært behov for å åpne barnehager ut over normal arbeidstid. Skulle det skje, er organisasjonen beredt. 

– Enn så lenge er dette et tenkt scenarie. Det er ikke slik at smitten har medført et ras av sykehusinnleggelser. Samtidig var regjeringen tidlig på banen og ga tydelige føringer til sektoren både med tanke på stenging og hvem som har rett til plass, det har vært gull verdt for oss. 

Selv om antallet barn med behov for barnehagetilbud ikke har vært voldsomt, ser Robert Ullmann at behovet har økt fra forrige til denne uken. 

– Hvis vi skal begynne å se etter tendenser, kan det se ut til at behovet øker. Samtidig har vi fremdeles god kapasitet i barnehagene våre. Når vi teller opp antall tilgjengelig ansatte mot antallet barn i barnehagene, har vi fremdeles kapasitet til rundt dobbelt så mangte barn, avslutter Ullmann.  

Powered by Labrador CMS