Mange barnehager rapporterer om mindre sykdom blant de ansatte etter at barnehagene ble gjenåpnet, i en fersk undersøkelse blant medlemsbarnehagene i PBL.
Mange barnehager rapporterer om mindre sykdom blant de ansatte etter at barnehagene ble gjenåpnet, i en fersk undersøkelse blant medlemsbarnehagene i PBL.

Færre egenmeldinger blant de ansatte etter at barnehagene åpnet igjen

I en undersøkelse blant medlemsbarnehagene i PBL viser det seg at det har vært mindre sykdom blant de ansatte etter at barnehagene ble åpnet igjen etter korona-stengingen. Samtidig er nær 70 prosent av barnehagene tilbake til full åpningstid igjen. 

Publisert

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 16. til 18. juni, og i alt 1002 av PBLs drøyt 1930 medlemsbarnehager har svart. Blant temaene det ble spurt om, finner vi blant annet økonomi, åpningstider, sykefravær og beredskap i tråd med de nye smittevernveilederne. 

Her kan du lese hele undersøkelsen.

I slutten av mai ble det nye systemet der rødt, gult og grønt lys avgjør hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole lansert, og fra 2. juni ble barnehagene justert ned til gul beredskap. For barnehagene betød det at de kunne drive barnehage med fulle avdelinger, og ha normal åpningstid igjen etter nedstengingen. 

I undersøkelsen blant PBL-barnehagene kommer det fram at mange barnehager nå er tilbake til normalen igjen: 

* 68,6 prosent har ordinær åpningstid i tråd med vedtektene.

* 18,6 prosent har redusert daglig åpningstid, men utvidet tilbud for prioriterte barn. 

* 8,5 prosent har redusert åpningstid for alle.

Noen holder fremdeles barna hjemme

Samtidig er det ikke alle som benytter seg av barnehageplassen etter at barnehagene åpnt igjen. På spørsmål om hvorfor, svarer de fleste at det er på grunn av enten en generell frykt for smitte, eller at de har foreldre, søsken eller andre familiemedlemmer som er i risikogruppen. 

* En av fire barnehager har barn som ennå ikke har benyttet barnehageplassen etter gjenåpningen. I de barnehagene det gjelder, dreier det seg stort sett om ett eller to barn.

* Blant barnehagene om har svart er det 456 barn fra 254 barnehager som ikke har benyttet seg av plassen etter gjenåpningen.

* Foreldre i 17 barnehager har sagt delvis opp plassen for 26 barn. I 92 barnehager har foreldrene sagt opp plassene til 125 barn helt.

De ansatte er friskere

Mange barnehager rapporterer også om mindre sykdom blant de ansatte etter at barnehagene ble gjenåpnet.

* Syv av ti barnehager er «helt uenig» eller «uenig» i påstanden om at «sykefraværet blant de ansatte har økt etter 13. april.»

* Barnehagene melder jevnt over om mindre sykdom (som ikke er koronarelatert) i personalgruppen. Barnehagene har jevnt over færre egenmeldinger blant de ansatte, mens det ikke er noen tydelig tendens når det gjelder legemeldt fravær.

* Når det gjelder sykdom blant barn, opplever de fleste barnehagene at foreldre er lojale mot punktene i smittevernveilederen som handler om at barn og voksne med luftveissymptomer skal være hjemme, oppsummerer pbl.no i en artikkel på sine hjemmesider.

Økte kostnader

Undersøkelsen viser også at koronapandemien har kostet også for de private barnehagene. 

* 84 prosent svarer at de har hatt økte kostnader som følge av drift av barnehagen under korona-pandemien. Samtidig svarer 86,5 prosent at de ikke har fått kompensert for de økte kostnadene av kommunen.

* 76,5 prosent har fått kompensasjon fra kommunen for manglende foreldrebetaling. Samtidig har 3,3 prosent delvis fått kompensasjon, mens 8,6 prosent ikke har fått kompensasjon. 

Powered by Labrador CMS