DEBATT

Styrer Randi Larshus skriver om de ansattes innsats under koronapandemien.
Styrer Randi Larshus skriver om de ansattes innsats under koronapandemien.

En hyllest til mine ansatte - i koronatiden

«Uansett utfordringer i hverdagen opplever jeg å ha en personalgruppe som jobber hardt hver eneste dag for å gi barna gode og innholdsrike dager,» skriver styrer Randi Larshus i Mobarn Sylte og Malme barnehage.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Jeg vil med dette innlegget hylle alle mine engasjerte og hardtarbeidende ansatte som de siste ni-ti månedene har stått i en spesiell og krevende arbeidssituasjon.

Livet ble i løpet av en dag i mars, snudd helt på hodet. Plutselig skulle barnehagen stenge nesten helt ned. Alt ble usikkert og uforutsigbart og nesten all aktivitet forsvant. Likevel skulle det opprettholdes et trygt og godt tilbud til barn av samfunnskritisk personell. De var ikke så mange, men disse barna skulle likevel ivaretas på en god måte. Det kan jeg bekrefte at ble gjort. Mange undrende spørsmål ble stilt og godt besvart av gode tilstedeværende omsorgsfulle voksne.

Smittevern ble en sentral del av barnehagedagen. Kartlegging av sentrale kontaktpunkt ble gjennomført ved en «kontaktjakt» sammen med barna. Strenge hygienekrav til personalet og ekstra god opplæring om håndvask og avstand for barna, i tillegg til jevnlig vask av overflate og kontaktpunkt, var i fokus.

Nye utfordringer

Som leder av barnehagen og en usikker situasjon ble jeg plassert på hjemmekontor på grunn av smittevernhensyn og beredskap. Dette gjorde at de som var på jobb stod mye alene i de nye utfordringene, selv om de bestandig var to og jeg var tilgjengelig på Teams og telefon.

Helse, alder og omsorgsansvar skulle hensyntas i forhold hvem som kunne jobbe. Mange av mine ansatte er småbarnsforeldre og har barn i skolen. Men selv om dette skulle hensyntas, måtte mange av dem være på jobb i barnehagen og drive skole når de kom hjem. Jeg vet at det var svært slitsomt for mange. Men de var hele tiden positive til å komme på jobb.

Hele tiden lå tanken på å bli smittet eller å smitte andre som en redsel i bakgrunnen. Humor ble brukt for å skape gode og lyse dager.

Mange spørsmål

I månedsskiftet april/mai startet kohortenes tid. Hver avdeling skulle deles inn i flere kohorter ifølge den første av mange veiledere for smittevern for barnehager. Den måtte alle i personalgruppa kjenne godt til innholdet av. Den ga tydelige forventninger til hvordan barnehagedagen skulle organiseres og løses, men var ikke nødvendigvis like klar på hvordan vi skulle møte disse forventingene.

Alle var glade for å komme i gang igjen, og vi følte sterkt for at barnehagen igjen burde fylles med barnestemmer, liv og latter.

Samtidig medførte gjenåpning mange spørsmål. Det var en generell redsel i hele personalgruppa for å gjøre «feil». Et typisk eksempel: «Kan jeg ta et barn fra en annen kohort på fanget når det er lei seg og trenger støtte og trøst?»

Det kom enorme mengder lignende spørsmål. Alle var opptatt av å tenke smittevern, men samtidig var det omsorgen for barna som kom i første rekke. De følte og føler fortsatt på et stort ansvar for å ivareta barna på best mulig måtte i en spesiell tid.

Når det gjelder smittevernveilederen ga den en del utfordringer i forhold til sykdom hos barn. Vi er i den forbindelse evig takknemlig for all forståelse fra foreldre!

Personell med svake symptomer ble hjemsendt, oftest med dårlig samvittighet overfor kollegaer som sto igjen. Mangel på gode vikarer og bruk av vikar kunne til tider være en utfordring.

Stolt av de ansatte

Det er nå tidlig i januar og vi er fortsatt i kohorter. Personalet savner det å være sammen, det kollegiale samholdet, faglig samarbeid og å ha pauser samme, da det er store begrensninger på antall og hvem som kan oppholde seg sammen. Personalmøter og planleggingsdager foregår i egne kohorter. Samtidig er det store begrensninger for samarbeid på tvers av huset, noe vi tidligere har vært avhengige av for å organisere dagen på best mulig måte.

Det stilles fortsatt mange spørsmål daglig i ulike situasjoner, om det de tenker å gjøre er riktig i forhold til smittevern og til barnas beste. Nye smittevernregler spilles inn og vurderes jevnlig.

Uansett utfordringer i hverdagen opplever jeg å ha en personalgruppe som jobber hardt hver eneste dag for å gi barna gode og innholdsrike dager. De er vennlige og positive og viser stor omsorg for barn, foreldre og hverandre.

Jeg er så utrolig stolt og glad for alle mine engasjerte og dyktige ansatte med både kort og lang fartstid i barnehagen vår. Og jeg vet at de etter noe dager med julefri vender tilbake på jobb med glede og engasjement for veien videre, med eller uten korona som bakteppe.

Powered by Labrador CMS