– Skoler og barnehager er også arbeidsplasser med mange ansatte, og det er viktig å legge til rette for at smittevernrådene blant ansatte kan overholdes, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.
– Skoler og barnehager er også arbeidsplasser med mange ansatte, og det er viktig å legge til rette for at smittevernrådene blant ansatte kan overholdes, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

112 barnehager fikk påvist smitte i november

I november har det vært høy smittespredning i flere områder i landet. Dette har ført til økning i påviste covid-19-tilfeller også på skoler og i barnehager.

Publisert

De fleste stedene der det er påvist tilfeller, skjer det imidlertid ikke videre smittespredning, ifølge nye beregninger fra Folkehelseinstituttet.

I november var det totalt 112 barnehager med påvist smitte hos ansatte og/eller barn. Samtidig var det bare en barnehage som hadde flere enn ti smittetilfeller.

Hovedtrekk for perioden:

  • Det er viktig med godt smittevern i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen har tillatt økning i tiltaksnivå når det har vært behov på grunn av økende smitte.
  • Smittetallene hos barn og unge går ned i områder med mye smitte, selv om skoler og barnehager er åpne.
  • Erfaring så langt er at smitte i barnehager og skoler oftest er et resultat av høyt smittenivå i lokalsamfunnet.

Det er mindre smitte i barnehager enn på skoler. I barneskolene var det til sammenligning 174 skoler med påvist smitte i den samme perioden, i ungdomsskolene 89 skoler og blant de videregående skolene i landet var det i alt 77 skoler som fikk påvist smitte.

Totalt er det meldt 6909 covid-19-tilfeller blant barn og unge i alderen 0-19 år fra starten av utbruddet i mars 2020, hvorav 3681 tilfeller ble meldt i november (MSIS). Til sammenlikning er det totalt for alle aldersgrupper påvist 39 534 tilfeller i Norge. I aldersgruppen 13-19 år økte antall tilfeller mest i midten av november, særlig i områder med høyt smittenivå.

Funnene er i tråd med foreløpige resultater fra Korona barn-studien som gjøres av FHI i samarbeid med kommuner i Oslo og Viken, og er i overensstemmelse med den samlede internasjonale kunnskapen om barns rolle i smittespredningen.

– Skoler og barnehager er også arbeidsplasser med mange ansatte, og det er viktig å legge til rette for at smittevernrådene blant ansatte kan overholdes, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

– Å hindre smitte mellom ansatte kan forebygge større utbrudd fordi smitte spres lettere fra voksne enn fra barn. Lærere og ansatte i kommuner der det oppfordres til hjemmekontor, bør derfor ha mulighet til dette så langt det er mulig. Større møter bør foregå digitalt, sier hun.

Powered by Labrador CMS