Du som arbeidsgiver kan ikke kreve at ansatte vaksinerer seg - eller kreve å få vite om ansatte er vaksinert eller ikke.
Du som arbeidsgiver kan ikke kreve at ansatte vaksinerer seg - eller kreve å få vite om ansatte er vaksinert eller ikke.

Nå har 9 av 10 fått første dose - men hva med dem som ikke kan eller vil?

Ni av ti ansatte i skoler og barnehager fått første vaksinedose, viser ferske tall fra FHI, og nesten fire av ti har fått andre dose. Men hva gjør du som arbeidsgiver dersom en eller flere medarbeidere ikke ønsker å ta vaksinen?

Publisert

Det er et spørsmål enkelte barnehageledere må ta stilling til i disse dager. Det kan være flere årsaker til at også barnehageansatte enten ikke kan eller ønsker å vaksinere seg mot Covid-19.

– Vi har ikke hatt så veldig mange henvendelser om akkurat denne problemstillingen, men det har vært noen, sier juridisk rådgiver Christian Didriksen i PBL (Private barnehagers landsforbund).

Han forteller at lovverket er klart: Du som arbeidsgiver kan ikke kreve at ansatte vaksinerer seg, siden det ikke finnes lovkrav om vaksine. I og med at spørsmålet om vaksine er en sensitiv personopplysning, kan man heller ikke kreve at ansatte oppgir hvorvidt de er vaksinert eller ikke.

– Men vi anbefaler å invitere til dialog. At barnehagene sammen med verneombud og tillitsvalgte forbereder seg på problemstillingen. Vis forståelse for at enkelte medarbeidere uttrykker skepsis overfor vaksine og vær også oppmerksom på at enkelte ansatte ikke kan ta vaksinen på grunn av medisinske årsaker. Det er derfor viktig med god og saklig informasjon, og at det kommuniseres tydelig hvorfor barnehagen anser det som viktig at ansatte tar vaksine, sier Didriksen.

Juridisk rådgiver Christian Didriksen i PBL forteller om noen få henvendelser fra barnehageledere om ansatte som ikke ønsker vaksine.
Juridisk rådgiver Christian Didriksen i PBL forteller om noen få henvendelser fra barnehageledere om ansatte som ikke ønsker vaksine.

– Men hva om en ansatt ikke vil vaksinere seg, og informerer leder om det?

– Da kan det være grunnlag for å endre arbeidsoppgavene til vedkommende, for å redusere risikoen for smitte. Noe som vil være aktuelt dersom en ansatt jobber tett på sårbare grupper, for eksempel, sier Didriksen.

Han forteller at en eventuell endring i arbeidsoppgaver ligger inn under arbeidsgivers styringsrett, og at det derfor må gjøre en saklighets- og forsvarlighetsvurdering.

– Her vil smitterisiko kunne tillegges stor vekt, og arbeidsgiver har et relativt vidt spillerom til å iverksette tiltak for å verne om sårbare gruppers helse.

Alle fått tilbud om dose 1

Samtidig er det et fåtall - også blant barnehageansatte - som ikke ønsker vaksine. Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet skal alle ansatte i barnehager og skoler nå ha fått tilbud om første dose, og 89 prosent har tatt vaksinen. Antallet som har fått andre dose har økt betydelig fra forrige uke, fra 27 til 38 prosent.

– Det er viktig at alle barn og ansatte i skoler og barnehager får en så trygg og normal hverdag som mulig. Derfor har vi sagt at kommunene kunne velge å prioritere ansatte i barnehage og skole hvis mulig. Dette gjelder både første og andre dose. Heldigvis ser vi at mange kommuner har gjort dette, og det er jeg glad for, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Nå har ansatte i skoler og barnehager en høyere dekningsgrad for første dose, 5 prosentpoeng, sammenlignet med den generelle befolkningen. Av ansatte i skoler og barnehage har 38 prosent fått dose to av vaksinen, og det er litt færre enn i den generelle befolkningen der tallet er 40 prosent. Det skyldes at eldre, personer med moderat og høy risiko for alvorlig sykdom og helsepersonell har blitt prioritert.

Snart fullvaksinert

FHI anslår at hele Norges voksne befolkning etter planen vil få tilbud om dose 2 innen utgangen av september.

– Hvis den gode utviklingen fortsetter i dette tempoet, og kommunene bruker prioriteringsmuligheten vi har gitt dem, vil vi se at mange lærere og ansatte i skoler og barnehager får andre vaksinasjonsdose i løpet av de nærmeste ukene, sier Melby.

Kunnskapsdepartementet har hatt tett dialog og informasjonsdeling med organisasjonene i skoler og barnehager gjennom hele pandemien. FHI har også vært sterkt tilstede i møtene med organisasjonene, står det videre i pressemeldingen.

– Det er viktig å huske på at en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og jeg er glad for at alle nå har fått tilbud om dette. Så er det fortsatt viktig at barn blir hjemme ved forkjølelsessymptomer selv om vi nå starter barnehager og skoler på grønt nivå. Ved smitteutbrudd er det fortsatt slik at kommunene kan innføre rødt eller gult nivå, sier Melby.

Powered by Labrador CMS