– Selv om gjennomføringen blir litt annerledes i år, er det veldig mye som er likt. Det er fortsatt barnets trygghet og tillit som står i fokus, sier Anne Johanna Berthine Setvik i Gnist Skogstunet.
– Selv om gjennomføringen blir litt annerledes i år, er det veldig mye som er likt. Det er fortsatt barnets trygghet og tillit som står i fokus, sier Anne Johanna Berthine Setvik i Gnist Skogstunet.

Tilvenning i koronatid: Slik har denne barnehagen løst det

I Gnist Skogstunet barnehage får hvert barn to primærkontakter. – Det gjør det mindre sårbart hvis en av primærkontaktene må holde seg hjemme med luftveissymptomer, sier pedagogisk leder Anne Johanna Berthine Setvik.

Publisert

Et nytt barnehageår er i gang og mange barn har tatt sine første steg inn gjennom barnehageporter landet over.

Fortsatt legger koronaviruset føringer for mye av det vi foretar oss, også barnehagetilvenningen denne høsten påvirkes.

– Selv om gjennomføringen blir litt annerledes i år, er det veldig mye som er likt. Det er fortsatt barnets trygghet og tillit som står i fokus, sier Anne Johanna Berthine Setvik.

Hun er pedagogisk leder i Gnist Skogstunet barnehage i Askøy kommune.

To primærkontakter

Dette sier smittevernveilederen om tilvenning i barnehage:

«Barnehagetilvenning kan gjennomføres normalt ved grønt nivå.

Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort.

Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig.

Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

Ved rødt nivå, bør kun et barn per kohort tilvennes om gangen.»

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Setvik forteller at de i likhet med tidligere år deler barna inn i mindre grupper under tilvenningen, for å skape en rolig atmosfære inne på avdelingene.

– I koronatiden er det økt fokus på å tilbringe tid utendørs. Ettersom det er viktig for nye barn å bli godt kjent med og trygge på innemiljøet, tilbringer de fleste andre barna på avdelingen dagene ute mens tilvenningen foregår, forteller hun.

En nyhet denne høsten er at hvert barn får to ansatte som sine primærkontakter, altså to ansatte som skal følge barnet tett.

– Tidligere har vi hatt én primærkontakt for hvert barn. I år har vi gått over til to og det har fungert veldig bra, sier Setvik.

Hvis en av primærkontaktene må være hjemme med sykt barn eller for eksempel skulle få symptomer på luftveisinfeksjon og må holde seg hjemme, er den andre ansatte fortsatt der for barnet, forklarer hun.

– Under tilvenningen er noen av de andre barna på avdelingen inne sammen med barna som er på tilvenning. Slik får vi til å ha to primærkontakter til hvert barn. Barna får samtidig se at vi er trygge voksne som gir nærhet og de tar lettere kontakt med både barn og voksne, sier den pedagogiske lederen.

Fokus på håndhygiene

Under høstens tilvenning er det også besluttet at bare én forelder fra hver familie får være med barnet inn i barnehagen av gangen, forteller Setvik.

– Vi har valgt å gjøre det slik fordi vi ikke ønsker å ha så mange voksne inne på avdelingene våre samtidig. Vi voksne prøver i tillegg å holde litt mer fysisk avstand til hverandre. Vi sitter ikke like tett som vi vanligvis ville ha gjort, sier den pedagogiske lederen.

Anne Johanna Berthine Setvik er pedagogisk leder i Gnist Skogstunet barnehage i Askøy.
Anne Johanna Berthine Setvik er pedagogisk leder i Gnist Skogstunet barnehage i Askøy.

De skjerpede smitteverntiltakene som ble innarbeidet gjennom våren videreføres også.

– Alle må for eksempel vaske hender når de kommer og når de går, til måltider og ved beleieskift. Vi opplever også at foreldrene er veldig flinke til å holde barn som er syke hjemme. I løpet av sommeren fikk vi påvist to nye tilfeller av korona i kommunen, noe som understreker at fokus på smittevern fortsatt er svært viktig, sier Setvik.

Ellers foregår tilvenningen stort sett på samme måte som tidligere år, opplyser den pedagogiske lederen.

– Barna får den nærheten, kosen og trøsten de trenger, sier hun.

– Tilpasser oss barnets behov

Setvik og kollegene er opptatt av å tilpasse tilvenningen til det enkelte barns behov.

– Barna får så lang tilvenning de trenger. Et barn kan være fornøyd og trygg etter få dager, mens et annet kan trenge et par uker på det samme. Begge deler er helt normalt og noe vi ser eksempler på hvert år.

– Vi er mye på gulvet sammen med barna for å bli kjent og vi tilnærmer oss barnet gjennom lek. Når vi setter oss på gulvet med barnet kan forelderen trekke seg litt tilbake i rommet. Da får barnet mulighet til å utforske, for så å kunne finne tilbake til forelderen sin når det er behov for påfyll av trygghet, sier den pedagogiske lederen.

– Vi anbefaler korte dager i starten. Første dag er en besøksdag, og foreldre og barn er i barnehagen opptil to timer. Den andre dagen er lik, da prøver foreldrene å gå litt frem og tilbake til garderoben. Denne dagen spiser barn og foreldre lunsj sammen med oss på avdelingen. Tredje dag føler vi oss frem om foreldrene kan ta en tur ut av avdelingen. Fjerde dag kommer barna til frokost, de er sammen med oss uten foreldre i cirka fire timer og sover som oftest hos oss. Femte dag blir de levert til frokost og blir hentet til fruktmåltidet.

– Foreldrenes trygghet smitter over på barnet

Selv om vi befinner oss i en situasjon litt utenfor normalen, opplever Setvik at foreldrene har vært fornøyde med hvordan tilvenningen har foregått. Det er viktig mener den pedagogiske lederen.

– Foreldrenes trygghet smitter over på barnet. Derfor er vi opptatt av at foreldrene skal få god informasjon i forkant og underveis i tilvenningen. Vi sender alltid ut et velkomstbrev til nye barn og foreldre før barnehagestart. I år la vi ved et informasjonsskriv om smittevernrutiner knyttet til covid-19 og hvordan disse vil påvirke tilvenningen. Vi har også vært tilgjengelige på telefon for foreldre som har hatt ytterligere spørsmål om hvordan tilvenningen vil foregå, sier hun.

Den pedagogiske lederen synes tilvenningen denne høsten har gått veldig bra til nå.

– På vår avdeling har vi så langt tatt imot fire nye barn og i ukene fremover skal vi ta imot noen flere. Det gleder vi oss til, sier Setvik.

Powered by Labrador CMS