I Oslo melder barnehagene at de opplever at smitten sprer seg mer enn tidligere, noe som gir økt fravær på grunn av reglene for isolasjon og karantene..

I Oslo melder barnehagene at de opplever at smitten sprer seg mer enn tidligere, noe som gir økt fravær på grunn av reglene for isolasjon og karantene..

Flere varsko knyttet til sykefravær i barnehagene

KS og PBL utrykker bekymring for koronarelatert fravær. I Oslo-barnehagene varierer sykefraværet mellom 15 og 30 prosent akkurat nå.

Publisert

Samtidig er det en bekymring for at det vil stige ytterligere når smitten øker, sier Karin Steenstrup i barnehageseksjonen i byrådsavdelingen for oppvekst i Oslo kommune.

– Barnehagene melder at de opplever at smitten sprer seg mer enn tidligere, noe som gir økt fravær på grunn av reglene for isolasjon og karantene. Fraværet varierer både mellom bydeler og mellom barnehager, sier hun, og fortsetter:

– Det er bydelene som har oppdaterte tall når det gjelder sykefravær i barnehagene, men vi vet at det er høyere enn normalt og at det er en bekymring for at det vil stige ytterligere nå som smitten øker. De fleste bydeler melder at de har et sykefravær på over 15 prosent i gjennomsnitt, noen har oppimot 30 prosent.

Nå håper Steenstrup de nye reglene som kom mandag, om at også nærkontakter i familier kan teste seg i stedet for å gå i karantene, kan bidra til å gjøre situasjonen noe bedre

– Men vi vet ikke sikkert hvor mye det vil hjelpe.

Holder på gult nivå

Mandag orienterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om koronasituasjonen for bystyrets forretningsutvalg. Der fortalte han blant annet at selv om omikron-varianten av koronaviruset gir færre sykehusinnleggelser og lite alvorlig sykdom vil ikke byrådet slippe opp og gå fra gult til grønt nivå for barnehager eller barne- og ungdomsskolen, ifølge en artikkel i Vårt Oslo.

– Etter at det igjen ble opp til kommunene å sette nivået i skolen, så har vi så langt fulgt de nasjonale anbefalingene om grønt nivå på videregående skole, og gult nivå i barnehager og barneskolen, sier Johansen, og fortsetter:

– Vi vurderer fortløpende om når det kan være aktuelt å gå over til grønt nivå for større deler av skolen og barnehagene. Men foreløpig er situasjonen for usikker med svært stor smittespredning blant barn og unge, og et veldig, veldig høyt sykefravær. Her følger vi situasjonen veldig nøye.

Redusert åpningstid

Karin Steenstrup påpeker at det er en stor belastning for ansatte i barnehagene nå.

– Men de strekker seg langt for å opprettholde et så normalt tilbud som mulig.

Samtidig begynner situasjonen å tære på:

– Med den høye smitten og gjeldende smittevernregler er mange nødt til å ha noe redusert åpningstid. Det kan også oppstå kortvarige situasjoner der en avdeling på kort varsel står uten personell og det ikke er mulig å få tak på vikar, og da må avdelingen holde stengt. Enkelte bydeler har helt stengt noen barnehager eller avdelinger ut uka på grunn av utbrudd hos hele personalet, men det sikres at alle sårbare barn og barn av foresatte med samfunnskritiske jobber får alltid et tilbud, sier Steenstrup, og legger til:

– Oslo tester ansatte for å holde oversikt over smitte, og gult nivå bidrar til å begrense smittespredningen på tvers av avdelinger eller klasser. Barnehager jobber også hardt for å få tak i vikarer, så langt det er mulig.

Alarm i Kommune-Norge

Det er ikke bare i Oslo situasjonen er prekær. Til TV2 slår Helge Eide i KS alarm på vegne av Kommune-Norge, om høyt fravær på grunn av sykdom og karantene på flere samfunnskritiske områder.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Helge Eide er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommunesektorens organisasjon, KS.</span>
Helge Eide er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommunesektorens organisasjon, KS.

– Det er veldig presset og vikarmarkedet er stort sett støvsugd, så det er veldig vanskelig å få tak i erstatning for folk som blir syke nå, sier Eide, som er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommunesektorens organisasjon, KS.

FHI forventer en betydelig vinterbølge frem mot mars hvor mange hundre tusen nordmenn kommer til å bli smittet. Nå advarer KS mot det som kan skje hvis FHIs smittescenario slår til.

– Selv i pleie- og omsorgstjenesten kan man ikke regne med at man ikke ser noen negative konsekvenser av en ytterligere dobling av smitten i forhold til i dag, sier Eide til TV 2.

Seks av ti private sliter

PBL (Private barnehagers landsforbund) var en av organisasjonene fra utdanningsområdene som møtte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mandag. Der hadde konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup blant annet med seg foreløpige resultater fra en helt fersk medlemsundersøkelse, som ennå ikke er avsluttet, og som omhandler barnehagenes utfordringer i denne fasen av pandemien.

Der kommer det fram at seks av ti barnehager, som så langt har svart på undersøkelsen, oppgir at korona-relatert fravær blant ansatte gjøre det vanskelig for barnehagen å gi et godt tilbud til alle barn, ifølge en artikkel publisert på pbl.no.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Jørn-Tommy Schjelderup, konstituert administrerende direktør i PBL.</span>
Jørn-Tommy Schjelderup, konstituert administrerende direktør i PBL.

Undersøkelsen avslører dessuten et betydelig sprik mellom barnehagenes kostnader knyttet til pandemihåndteringen, og den kompensasjonen de har fått fra det offentlige. Veldig mange barnehager opplever i tillegg store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med kompetente vikarer, står det videre.

Sammen med direktør for arbeidsgiveravdelingen, Espen Rokkan, ba Schjelderup myndighetene om å bidra til å gjøre situasjonen mer håndterbar for barnehagene. PBL ber myndighetene om å justere regelverket slik at barnehageeiere, i tilfeller der det er absolutt nødvendig, har myndighet til midlertidig å stenge avdelinger eller i ytterste konsekvens hele den ordinære driften av barnehagen. I tillegg tar organisasjonen til orde for å kommunisere betydningen av gjensidig smidighet i en ekstraordinær situasjon, slik at foreldre i enda større grad viser forståelse for barnehagenes utfordringer.

Statsråden ga ikke noen tydelige svar på PBLs ønsker, men svarte organisasjonene i mer generelle vendinger, står det videre.

Powered by Labrador CMS