– Nå som forskriftsparagrafen er opphevet og smittetrykket er høyt, kommer barnehagene i en skvis, som verken er bra for barna, de ansatte eller ledere og eiere, sier PBL-direktør Anne Lindboe

Ber regjeringen myke opp retten til reduserte åpningstider

PBL ber regjeringen om å justere covid-19-forskriften, slik at barnehagene igjen lettere har mulighet til å redusere åpningstidene der det er nødvendig.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig som landet gjenåpnet i slutten av september i år ble en rekke paragrafer i covid-19-forskriften opphevet. En av dem var paragrafen som ga skoler og barnehager rett til å redusere åpningstiden dersom dette var nødvendig for å opprettholde drift med godt smittevern.

Stort smittetrykk både av korona og andre virussykdommer, samt mangel på vikarer, gjør at mange barnehager sliter. Det gjør at PBL nå ber regjeringen om å justere covid-19-forskriften, slik at barnehagene igjen lettere har muligheter til å redusere åpningstidene der det er nødvendig.

– Kommer i en skvis

I et juridisk perspektiv er utgangspunktet for problemstillingen at barnehagene har en avtale med foreldrene om åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter, skriver PBL på sine nettsider. Slik regelverket er nå, kan normalt ikke barnehagene redusere åpningstiden uten å bryte avtaler med foreldrene, mener organisasjonen.

– Nå som forskriftsparagrafen er opphevet og smittetrykket er høyt, kommer barnehagene i en skvis, som verken er bra for barna, de ansatte eller ledere og eiere. Dette har vi tillit til at regjeringen tar på alvor, uttaler PBL-direktør Anne Lindboe på organisasjonen nettsider.

– Ved å tilpasse regelverket litt, vil barnehagene ha bedre forutsetninger for å planlegge driften slik at de kan være sikre på å gi et godt tilbud til sårbare barn og til barn av foreldre i de kritiske samfunnsfunksjonene, legger hun til.

Frem til i september 2021 var covid-19-forskriften (§12 b.) utformet slik at: «Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene» til smittevernfaglig forsvarlig drift.

P.S: Onsdag skal kunnskapsminister Tonje Brenna ha møte med PBL, Utdanningsforbundet og andre organisasjoner innenfor utdanningssektoren om koronasituasjonen i barnehager og skoler.

Powered by Labrador CMS