Hva gjør du om koronasmitten kommer til din barnehage?
Hva gjør du om koronasmitten kommer til din barnehage?

Sjekkliste: Hva bør du gjøre om smitten kommer til din barnehage?

Hva bør man gjøre om noen i barnehagen blir smittet av koronaviruset? PBL har laget sjekklista.

Publisert

– Vi får enkelte henvendelser knyttet til dette, men foreløpig ikke så mange. Men vi er forberedt på at det kan øke i omfang etter hvert som samfunnet gradvis åpnes igjen etter korona-stengingen, ettersom det er forventet at det da kan bli noe mer smitte i samfunnet, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL.

Uansett hvilke smitteverntiltak barnehagene gjør, vil en gradvis gjenåpning av samfunnet føre til at risikoen for smitte øker.

Derfor bør eiere og ledere være forberedt på hva som skal gjøres dersom barnehagen kan være rammet, mener han. 

– Denne krisen har flere faser og for barnehagene gjelder det, så langt det er mulig, å være i forkant og forberede seg det som kan komme.

 Viktig med åpenhet

– Kan du gi noen generelle råd om hvordan man kommuniserer med foreldrene ved mistanke om eller registrert smitte?

- Vi er forberedt på at smittetilfellene i barnehager kan øke i omfang etter hvert som samfunnet gradvis åpnes igjen, sier Marius Iversen i PBL.
- Vi er forberedt på at smittetilfellene i barnehager kan øke i omfang etter hvert som samfunnet gradvis åpnes igjen, sier Marius Iversen i PBL.

– Et viktig råd i foreldrekommunikasjonen er å praktisere stor åpenhet innenfor begrensningene som arbeidsgiveransvaret og personvernet gir. Foreldre skal kunne ha tillit til at barnehagen tar smittevernet på alvor, og at de blant annet vil få relevant informasjon knyttet til smitte og mistanke om smitte, sier Iversen, og legger til:

– Så vil det være situasjoner, særlig når barnehagene er organisert i mindre barnegrupper enn vanlig, der man må være ekstra varsomme for å ivareta personvernhensyn. Men med god dialog mellom alle parter, og ikke minst tett og godt samarbeid med lokale smittevernmyndigheter, erfarer vi at dette ofte løser seg på en god måte for alle. For barnehagene er det dessuten spesielt viktig å ha god dokumentasjon på hvem som har vært i kontakt med hvem i barnehagen for å kunne bidra til rask og effektiv smittesporing, dersom det skulle bli aktuelt.

Sjekklista

Ved mistanke om smitte:

 1. Ved mistanke om covid-19-sykdom hos barn eller ansatt i barnehagen, skal den syke isoleres snarest mulig.
 2. Hvis det er mistanke om smitte hos et barn, ta kontakt med foresatte og avtal henting.
 3. Hvis det er mistanke om smitte hos en ansatt, skal vedkommende hjem umiddelbart. Den syke bør ikke ta offentlig transport.
 4. Kontakt kommunelegen for å informere om situasjonen, be om testing og motta instruksjoner om lokale tiltak.
 5. Vask ned rom og eventuelt toalettrom barnet eller den ansatte har oppholdt seg i. Vær nøye med sitteplass og kontaktflater. Ansatte som har vært i kontakt med sykt barn, vasker hendene.
 6. Ved syk ansatt, vurder muligheten for å opprettholde kohorten med annet personell.
 7. Hvis ikke opprettholdelse av kohorten er mulig, skal foresatte kontaktes og barna hentes. Henting skjer i tråd med HMS-rutiner.
 8. Vurder i samråd med kommunelege om det er grunn til å ta kontakt med alle foresatte til barn i kohorten og eventuelt samarbeidskohorten. 
 9. Oppfølging: Hold kontakten med barnets foresatte eller den ansatte for oppdatering av situasjonen. Ved negativ koronatest – eller hvis symptomene relativt raskt går over – kan vedkommende komme tilbake én dag etter symptomfrihet.

Ved bekreftet smitte:

 1. Kontakt kommunelegen for å motta instruksjoner om lokale tiltak.
 2. Ta i samråd med kommunelegen stilling til om barnehagen kan holdes åpen eller ikke.
 3. Dersom barnehagen må stenge, ta stilling til hvordan barnehagen eventuelt kan ivareta barn til foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.
 4. Sørg, på bakgrunn av instruksjoner fra kommunelegen, for å informere alle ansatte om situasjonen.
 5. Ta kontakt med alle foresatte til barn i barnehagen for å informere om situasjonen.
 6. For mal til foreldreinformasjon ved påvist smitte, der kommunelegen har bestemt at barnehagen fortsatt kan holde åpent, se her. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)
 7. For mal til foreldreinformasjon ved påvist smitte, der kommunelegen har bestemt at barnehagen midlertidig må stenge, se her. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)
 8. Dersom barnehagen blir kontaktet av media, skal vi alltid vise forståelse for samfunnets informasjonsbehov. Ta gjerne kontakt med PBL dersom du ønsker rådgivning om hvordan du bør håndtere en henvendelse fra lokale eller nasjonale media.
 9. Hold kontakten med barnets foresatte eller den ansatte for oppdatering av situasjonen. Ved påvist smitte kan barnet/den ansatte komme i barnehagen sju dager etter symptomfrihet.
Powered by Labrador CMS