Barnehageansatte får ikke raskere tilgang til vaksine, men må følge det allerede planlagte vaksinasjonsprogrammet.
Barnehageansatte får ikke raskere tilgang til vaksine, men må følge det allerede planlagte vaksinasjonsprogrammet.

Barnehageansatte prioriteres ikke i vaksinekøen

Regjeringen følger Folkehelseinstituttets råd, og besluttet at barnehageansatte ikke skal prioriteres i vaksinekøen.

Publisert

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har en rekke aktører tatt til orde for å prioritere barnehageansatte i vaksinekøen. Men før helga ble det klart at Folkehelseinstituttet ikke anbefalte å prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre.

Den anbefalingen har regjeringen valgt å følge.

I sin anbefaling til regjeringen, skrev Folkehelseinstituttet:

«For samfunnsviktige funksjoner i utdanningssektoren er fysisk nærkontakt med barn umulig å unngå, og utgjør dermed en høyere smitterisiko. Det må derfor vurderes om gruppen skal prioriteres. Et argument for en slik prioritering er at det vil sikre skoledrift, særlig etter sommerferien, hvis personell i utdannings og omsorgssektoren er vaksinerte. Det vil kunne hjelpe med å normalisere hverdagen for barn, som har vært hardt rammet av smitteverntiltakene gjennom pandemien. Dette er også i tråd med regjeringens strategi om å prioritere barn og unge i pandemihåndteringen.

Men det finnes argumenter som taler for en prioritering av ansatte i barnehager og skoler finnes også argumenter som veier imot. For det første anslår Folkehelseinstituttet at alle personer i Norge over 18 år vil ha fått tilbud om vaksine før skolestart etter sommerferien. Og gitt behovet for å planlegge en slik prioritering og at de fleste dosene i de neste ukene må brukes til å vaksinere personer i risikogrupper med dose 2, så vil en prioritering av lærere og barnehageansatte først kunne iverksettes i løpet av juni. På det tidspunktet er det kort tid frem til sommerferien og vaksinasjonsprogrammet vil akselerere på grunn av et økende antall forventede vaksinedoser per uke, slik at tidsforskjellen mellom å vaksinere gruppen som en prioritert gruppe, eller som en del av den vanlige aldersprioriteringen vil maksimalt være noen få uker. Det forventes også at en betydelig del av barnehageansatte og lærere allerede vil ha fått tilbud om vaksiner før en mulig prioritering kunne iverksettes. Til slutt er det viktig å påpeke at ansatte i skoler og barnehager ikke har vært spesielt utsatt for smitte og sykdom på nasjonalt nivå, og at deres vaksinering i områder med økt smittetrykk vil fremskyndes som et resultat av den geografisk målrettede prioriteringen som Folkehelseinstituttet anbefaler.

Folkehelseinstituttet mener derfor at en separat prioritering av lærere og barnehageansatte ikke vil påvirke tidspunktet for tilbud om vaksiner i større grad, og at det dermed er tilrådelig ikke å introdusere flere prioriteringsgrupper som skaper ytterlig kompleksitet for kommunene som m å planlegge og gjennomføre vaksineringen.»

Powered by Labrador CMS