Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at hun er imponert over innsatsen i barnehagesektoren, og over hvordan de fleste har satt alt inn på å gi barna og foreldrene et godt tilbud i denne ekstraordinære situasjonen.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at hun er imponert over innsatsen i barnehagesektoren, og over hvordan de fleste har satt alt inn på å gi barna og foreldrene et godt tilbud i denne ekstraordinære situasjonen.

– Heldigvis ser vi at stadig flere er tilbake til full åpningstid

Kunnskapsministeren er fornøyd med at stadig flere kommuner har full åpningstid for sine barnehager.

Publisert

Fredag publiserte barnehage.no resultatene av sin kartlegging av åpningstider i kommunale barnehager. Vi har kontaktet landets 364 kommuner og bedt om svar på om de kommunale barnehagene har normal åpningstid per 17. august, eller om den er redusert sammenlignet med før korona-utbruddet.

Mandag 24. august har vi fått svar fra 197 kommuner. Fire av kommunene som har besvart undersøkelsen har kun private barnehager, og telles dermed ikke med i oversikten.

  • 34 av 193 svarer at de har redusert åpningstid i de kommunale barnehagene som følge av koronapandemien.
  • 5 av 193 svarer at enkelte av de kommunale barnehagene har redusert åpningstid, mens andre har full åpningstid.
  • I Oslo kommune har alle kommunale barnehager normal åpningstid, med unntak av bydel St. Hanshaugen der de kommunale barnehagene har redusert åpningstiden til 8,5 timer ut august.
  • 153 av 193 svarer at det er full åpningstid i de kommunale barnehagene.

Lokale forhold påvirker løsningene

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er klar på at landets barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stegningen 12. mars. 

– Men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern. Heldigvis ser vi at stadig flere er tilbake til full åpningstid. Samtidig er det slik at Norge fremdeles er på gult nivå, og det vil være lokale forhold som påvirker løsningene i hver kommune og barnehage, sier Melby til barnehage.no

 – Jeg er imponert over innsatsen i barnehagesektoren, og over hvordan de fleste har satt alt inn på å gi barna og foreldrene et godt tilbud i denne ekstraordinære situasjonen, sier hun videre.

LES OGSÅ: Barnehage.no-kartlegging: 17 prosent av kommunene har redusert åpningstid

Undersøkelse

Fredag publiserte Utdanningsdirektoratet en ny undersøkelse blant alle barnehagene i Norge, som viste at en høy andel barnehager reduserte åpningstidene betraktelig den første tiden etter gjenåpning.

– Nå ser vi at stadig flere er tilbake til full åpningstid. Det er bra, sier kunnskapsministeren.

Konsekvenser

Kunnskapsministeren er klar på at reduserte åpningstider har konsekvenser for både foreldre og arbeidslivet.

–  Det er derfor et viktig at barnehagene kan ha full åpningstid så lenge det er forsvarlig ut fra smittevernet, Melby. 

– Hva mener statsråden kommunene kan gjøre for å få full åpningstid?

– De må vurdere situasjonen i hver enkelt barnehagene og kommune, og finne løsninger som ivaretar smittevernet. Det forutsetter god kontakt og dialog med barnehagene og barnehageeierne. 

I tabellen under kan du se status for kommunene som har svart. Tabellen oppdateres  etterhvert som kommunene sender inn svar.  Dermed kan tabellen avvike fra tallene som benyttes i artikkelen. Barnehage.no gjør oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget. Tallene baserer seg på kommunenes egen rapportering. Skulle du oppdage feil, ta kontakt med [email protected]  

Powered by Labrador CMS