– I Oslo har det blitt betalt ut over seks milliarder kroner i kontantstøtte siden innføringen i 1998. Pengene kunne vært brukt bedre. Kontantstøtten holder særlig kvinner borte fra arbeidslivet og barn i barnehagealder borte fra barnehagefellesskapet og er en viktig forklaring på at mange barn ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen, sier Raymond Johansen.
– I Oslo har det blitt betalt ut over seks milliarder kroner i kontantstøtte siden innføringen i 1998. Pengene kunne vært brukt bedre. Kontantstøtten holder særlig kvinner borte fra arbeidslivet og barn i barnehagealder borte fra barnehagefellesskapet og er en viktig forklaring på at mange barn ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen, sier Raymond Johansen.

Rekordmange Oslo-barn går i barnehage

Dermed er bruken av kontantstøtte nær halvert siden 2015. Det er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fornøyd med.

Publisert

– Selv om jeg helst skulle sett at hele kontantstøtten var fjernet, gleder jeg meg over at det aldri før har vært så få på kontantstøtte i Oslo. Samtidig har vi aldri hatt flere barn i barnehage, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en NTB-sak blant annet publisert i Vårt Oslo.

Han viser til at mer enn ni av ti barn i barnehagealder til enhver tid går i barnehage nå.

Mens 2483 barnefamilier mottok kontantstøtte per 31. desember 2015, er antallet redusert til 1384 per 31. desember 2020. Det er en nedgang på 1099 barn eller 44,3 prosent. Dette viser tall som NAV publiserte i dag.

Målt i andelen Oslo-barn på kontantstøtte er det en klar reduksjon, fra 29,6 prosent i 2015 til 17,5 prosent i 2020. Oslo er ikke lenger fylket med flest barn på kontantstøtte.

– Jeg mener nedgangen i kontantstøttebruk har sammenheng med barnehagesatsingen vår. De siste årene har vi i snitt åpnet en ny barnehage i måneden og samtidig intensivert arbeidet med å oppsøke familier med barn i barnehagealder som ikke går i barnehager. Barnehagedekningen i Oslo har økt kraftig, og særlig blant minoritetsspråklige, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS