Leder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager Hjørdis Kindem Thyholt inviterer til konferanse i juni.
Leder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager Hjørdis Kindem Thyholt inviterer til konferanse i juni.

– Spent på signalene statssekretæren gir oss natur- og gårdsbarnehager

Statssekretær Halvard Hølleland åpner årets nasjonale konferanse for natur- og gårdsinteresserte barnehager.

Publisert Sist oppdatert

9. og 10. juni går årets konferanse i regi av Nettverk for natur- og gårdsbarnehager (NNG) av stabelen i Sarpsborg. Programmet fokuserer ifølge NNG spesielt på kjernen i det natur- og gårdsbarnehager streber etter å oppnå: Barnehageansatte som har stor naturglede og som er motivert for friluftsopplevelser med mye motorisk aktivitet for både ansatte og barn. I fokus er også hvordan en egenart basert på naturen og gården som ressurs kan bevares, og hvordan den unike pedagogikken i slike barnehager kan utvikles og styrkes.

Leder i nettverket, Hjørdis Kindem Thyholt, gleder seg:

– NNG-konferansen er selvsagt årets høydepunkt der vi kan møtes fysisk omkring et faglig spennende program. Kanskje enda mer viktig er muligheten til å bli kjent med andre barnehager, diskutere, utveksle erfaringer og ofte besøke hverandre for å se hvordan ting blir gjort. Det er jo ikke så mange naturbarnehager eller gårdsbarnehager, så det kan være tungt å finne ut hvordan alt skal gjøres og hvordan ressursene best kan utnyttes. Man sparer seg år med utprøvinger og spekuleringer hvis man treffer en annen barnehage som kan servere en ferdig utprøvd løsning, sier hun.

Til daglig eier og driver hun Medbroen gårdsbarnehage i Stjørdal.

– Vår barnehage har endret driftsopplegget vårt flere ganger etter NNG-konferansen, fordi vi har lært så mye. Når man også treffer bare likesinnede - barnehagefolk som er veldig interessert i naturen og/eller gårdsfagene, så får man venner for livet. Nettverket har veldig stor verdi for hver av oss, sier hun.

Samarbeid på tvers

Det er rundt 500 natur- og gårdsbarnehager i Norge - ytterligere 150 hvis man tar med barnehagene med friluftsavdelinger. I dag er rundt 70 av dem medlemmer i nettverket.

– Vi vil gjerne ha flere, sier Thyholt, som legger til at konferansen er for alle som er interessert i denne måten å drive barnehage på. Hun understreker også at nettverket har både kommunale og private medlemmer.

– Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid på tvers og fokusere på den unike pedagogikken som natur- og gårdsbarnehager har felles - uavhengig av eierskap. Det er også fint å ha et nettverk der vi har mulighet til se helheten, med både kommunale og private medlemmer. Vi er alle opptatt av faget vårt og har et felles ønske om å legge til rette på beste måte for barnehagebarna våre. Natur og gårdsdrift har også med seg erfaring og kunnskap som er basert på århundrer med norske verdier og tradisjoner. Dette er felt som ligger langt nede i den norske folkesjela, og viktig for den kulturen og det samfunnet vi har. Noe som er like viktig om ungene er etniske norske eller har innvandrerbakgrunn, dette er fine barnehager for innføring og inkludering i de norske verdiene og den norske historiefortellingen.

Stor aktivitet

– Hva gjør dere ut over å arrangere konferanse?

– Pandemien lærte oss noen nye triks, så nå har vi webinarer om ulike temaer for medlemsbarnehagene. Tema er skreddersøm for vår type barnehager - sånt som man aldri finner på programmet til andre tilbydere, sier Thyholt, og forteller at de også begynte med digitale nettverksmøter under pandemien.

– Dette er lunsjmøter for styrere/eiere der vi kan ha ad hoc tema om noe som «brenner» eller det kan være tema som noen ønsker vi skal bruke tid på sammen. Ny barnehagepolitikk har vært gjengangere en lang stund - det er mange som bekymrer seg og vil dele tanker.

Hun forteller at NNG-styret også jobber inn mot politikere og andre organisasjoner om saker som er viktig for muligheten til å drive natur- og gårdsbarnehager i Norge.

– Vi er jo en viktig del av det mangfoldet alle politikere snakker om, men der vi ofte ser mer ord enn handling. Det er viktig at vi snakker med medlemmene om hva som skal til, og at vi sender inn høringssvar.

– For øvrig hjelper vi studenter som trenger en god praksisplass og vi formidler kontakt innad i nettverket når medlemmene har praktiske spørsmål om hverdagsting. Her har vi egen Facebook-side som bidrar. Medlemmene legger også ut innslag til inspirasjon for de andre.

Statssekretæren åpner

Når konferansen går i gang 9. juni kommer statssekretær Halvard Hølleland til å stå for åpningen.

– Vi er jo spent på hvilke signaler han gir til oss natur- og gårdsbarnehager, sier Thyholt.

Første konferansedag er viet foredrag.

– Høyskolelektor Steffen Tangen vil si noe om hvordan vi skal greie å motivere både barn og ansatte til mer fysisk aktivitet. Det skal lages mat oppe på forelesningspodiet - Anna Werenskiold fra Geitmyra matkultursenter for barn skal overbevise oss om at kjøkkensysler med barna kan gi dem utfordringer, mestringsfølelse og matglede - det tror jeg hun greier! Og Tor Egil Bagøien fra Friluftsakademiet har hjulpet mange barnehager med å bruke naturen i nærområdene. Han vil snakke om hvorfor barna trenger naturen, sier nettverkslederen, og fortsetter:

– Flekkenga Gårdsbarnehage ble norgeskjent gjennom en TV-serie fra barnehagen. Styrer Elin Storsveen vil snakke om det alltid like vanskelige: Hvordan være tro mot det konseptet barnehagen har valgt for driften sin.

På dag to blir det barnehagebesøk på Jæløya. Da drar konferansedeltagerne til Tronvik gårdsbarnehage og barnehagen Andersrød.

– Det er påmeldt rundt 100 deltakere nå, og flere barnehager kommer med alle sine ansatte. Det er åpenbart stort sug etter nettverkstreff og barnehagesosialt samvær etter en langvarig pandemi. I fjor hadde vi digital konferanse som også samlet mange, men det er noe helt annet å møte fysisk, sier Hjørdis Thyholt.

Powered by Labrador CMS