Marit Granholt er tidligere førstelektor i pedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun gjorde rent bord under PBL lederkonferanse i Bodø med sitt foredrag og tydelig ledelse i barnehagen.
Marit Granholt er tidligere førstelektor i pedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun gjorde rent bord under PBL lederkonferanse i Bodø med sitt foredrag og tydelig ledelse i barnehagen.

– Dere er de viktigste lederne i landet!

– Dere har det viktigste ansvaret i Norge og dere skal vise det fram! sier Marit Granholt bestemt når hun taler til 400 barnehageledere.

Publisert Sist oppdatert

Marit Granholt er tidligere førstelektor i pedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Men pensjonisttilværelsen har ikke gjort noe med engasjementet hennes. Tvert i mot. Forskjellen nå er at hun har tatt steget ut av klasserommet og ut i fri luft for å spre budskapet om tydelig barnehageledelse til enda flere. I dette tilfellet over 400 barnehageledere fra hele landet samlet på PBLs lederkonferanse i Bodø

Granholt – som ble tildelt prisen «Årets barnehageinspirator 2015» for utmerket prestasjon i klasserommet – formelig lyser opp scenen med sin person.

– Dere skal kjenne dere som ledere dere skal være stolte av! Dere er de viktigste lederne i landet! Dere har det viktigste ansvaret i Norge og dere skal vise det fram! sier Granholt bestemt.

Setter spor i barns liv

– Dere skal være stolte nettopp på grunn av det store alvoret det er å være leder i en barnehage. Alvoret i møtet med de minste barna og sporene dere setter etter dere i barnas liv.

Hun mener at det er helt sentralt for barns videre liv og hvem de blir, hvem barna møter i barnehagen.

– Kompetansen du har skaper en god barndom for barn. Det er ikke likegyldig hvordan du leder i barnehagen. En leder med yrkesstolthet er en leder som vet at de har et viktig yrke, de har en opplevelse av yrket som meningsfylt, de hevder sin kompetanse med stolthet, de er en rollemodell for andre gjennom handlinger og holdninger og de står fram med yrkesetikk og profesjonalitet.

– Del kompetansen!

Granholt – som selv er barnehagelærer – ber pent om at barnehageledere ikke legger skjul på sin kompetanse, men deler den med andre slik at profesjonen samlet kan ta steget videre.

– Hvordan opptrer du i faglig utfordrende spørsmål? Det er der fagligheten kommer til syne, skjønner du, sier den engasjerte læreren.

Som barnehagelærer vet hun så inderlig vel hvor viktig de voksne rundt barnet er og ber lederne i salen reflektere over hvilke barndomsopplevelser de gir barn.

Husk din egen mentor

– Hvordan vil du bli opplevd og husket? Hvilke opplevelser vil du at barnet skal ta med seg videre i livet? Du har et enormt ansvar! sier Granholt og ber publikum huske hvem som ble deres mentor som barn.

Hvem som så dem og hvorfor. Og hvorfor noen i alle fall ikke ble det.

– Hvem ga deg noe å gå videre på i livet? Bli en slik mentor for barn! For rollen og selvoppfatningen du blir tildelt i en gruppe, vil følge deg inni skolen. Vi har alle barn på netthinnen som vi vet vi burde ha gjort mer for. Sett, løftet opp og tatt videre. Det har i alle fall jeg. Det å se et barn og gjøre det du må, er alfa og omega. At barnet kan tenke; du var en leder som så meg; det er det aller viktigste.

En tydelig leder

For henne er tydelig ledelse viktig. Og med tydelig ledelse mener hun å sette ord på kunnskap, dele den med kolleger og med samfunnet. En tydelig leder tar hovedansvar for at barnehagen blir et godt sted å være for barn, en lærende organisasjon og en interessant og engasjerende arbeidsplass.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Noen sentrale spørsmål for ledere kan stille seg, er:

  • Hvordan kan jeg inspirere til nytenkning og ny forståelse og erkjennelse?
  • Hvordan takler jeg motstand og hvordan kan jeg være åpen og spørrende til det etablerte?

Vær en lærende organisasjon

Når du deler kompetansen, kan det bidra til at du selv utvikler deg, skriver mer og lærer mer. Og det kan føre til kompetanseløft i hele barnehagen.

– Barnehagen er en lærende organisasjon som skal stimulere ansatte til å se ting på en ny måte. En lærende organisasjon er et sted der det stilles positive kritiske spørsmål. Hvor man er nysgjerrig. Hvor man har mot til å stille spørsmål ved egen og andre spørsmål. En kultur hvor det er naturlig og riktig å stille spørsmål ved hva som skjer, sier Granholt og trekker fram viktige og ofte glemte ressurser i barnehagen;

– De dyktige ufaglærte! De ønsker å lære, de ønsker at barnehagelærerne skal dele kunnskapen med dem og de opplever at jobben blir mer interessant. De oppdager et fag, ikke bare en jobb. Det er en leders jobb å inkludere alle. En god leder gjør ingenting alene, forklarer Marit Granholt.

Å være leder er et livslangt læringsprosjekt og den populære læreren og foredragsholderen avslutter med en klar oppfordring til alle landets barnehageledere;

– Du må aldri slutte å lære og å stille spørsmål. Og begynn å skrive ned refleksjoner og praksisfortellinger. Å skrive er en metode for refleksjon. Undre deg, utvikle kunnskap og aldri bli ferdig med å lære!

Hva er god og tydelig ledelse for deg? Del dine erfaringer i kommentarfeltet.

Powered by Labrador CMS