Andås barnehage sto ferdig høsten 2018, og drives nå med stadig synkende barnetall og redusert kapasitet.
Andås barnehage sto ferdig høsten 2018, og drives nå med stadig synkende barnetall og redusert kapasitet.

Barnehagen til 54 millioner kroner sto ferdig i 2018. I fjor hadde den null søkere - i år tre

Synkende barnetall skaper utfordringer. Flere steder i landet står dyre, nybygde barnehager enten tomme eller drives med få barn og stor overkapasitet.

Publisert

Stadig færre barnehagebarn får en lang rekke kommuner over hele landet til å vurdere barnehagestrukturen. Trenden er klar: Som barnehage.no har satt søkelys på i en serie om utviklingen i sektoren, blir det stadig færre og større barnehager.

Statistikk fra Udir viser at det er kategorien barnehager med mer enn 75 barn som har minket minst, mens antallet barnehager med mindre enn 26 barn har falt mest i løpet av siste tiårsperiode.

Færre og større barnehager

  • De siste årene har barnetallene falt. Det har blitt færre, og samtidig noe større barnehager i Norge.

  • Statistikk fra Udir viser at det er kategorien barnehager med mer enn 75 barn som har minket minst, mens antallet barnehager med mindre enn 26 barn har falt mest i løpet av siste tiårsperiode.
  • Barnehage.no har sett nærmere på utviklingen omkring barnehagenes størrelse, og dette er en av flere saker om temaet.

I Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland bygde kommunen en ny barnehage med 108 plasser i et område av byen der «ingen» bor. Andås barnehage er blitt referert til som «Norges dyreste barnehage», og «en totalt feilplassert kommunal feilinvestering».

I etterkant har politikerne flere ganger forsøkt å legge ned populære Olderskog barnehage i en annen del av byen.

Jørn Clausen, gruppeleder for Høyre i Vefsn kommunestyre.
Jørn Clausen, gruppeleder for Høyre i Vefsn kommunestyre.

– Å bygge en ny, kostbar barnehage i kommunal regi når du har en barnehagestruktur som fungerer, er etter min mening en feilinvestering.

Det sier Jørn Clausen, gruppeleder for Høyre i Vefsn kommunestyre, og økonom av yrke.

– Vedtaket om å bygge i kommunal regi ble gjort basert på ideologi, ikke økonomisk fornuft, med SV, Rødt og Arbeiderpartiet i spissen, sier han, og legger til:

– Greit nok at man bygde ny barnehage, men hvorfor måtte den absolutt være så stor?

Dyrere enn planlagt

15. april 2015 vedtok kommunestyret i Vefsn å bygge barnehage på Andås i Mosjøen, med 108 plasser fordelt på seks avdelinger. Byggestart ble satt til våren 2016 og barnehagen skulle være klar høsten 2017. På det tidspunktet sto 17 barn på venteliste, samtidig som alle barn med rett til barnehageplass fikk det, ifølge lokalavisa Helgelendingen. Det var takket være en midlertidig barnehage i lokalene til nedlagte Kippermoen ungdomsskole.

Høsten 2018 åpnet Andås barnehage. Et år senere enn planlagt, og dyrere enn budsjettert. Fra starten av gikk det 42 barn der - noe som utgjorde 54 plasser. Året etter kom ytterligere et barn til.

Men i 2020 gikk tallet ned til 34, og i 2021 var det 31 barn i barnehagen.

I fjor var det null søkere til Andås barnehage etter hovedopptaket. I år er tre barn søkt dit.

Barnehagestrukturen i Vefsn har vært uendret i mange år - med unntak av byggingen av Andås barnehage. Kommunen har i alt 17 ordinære barnehager; sju kommunale og ti private. I tillegg kommer to små familiebarnehager.

– Vi jobber hele tiden for å tilpasse oss nedgangen, men har valgt å beholde den strukturen vi har, noe som innebærer å beholde alle barnehagene, sier enhetsleder for barnehage i Vefsn kommune Sissel Nilsskog Aufles.

– Er politikerne ferdig med å forsøke å legge ned Olderskog barnehage, tror du?

– Ja, det tror jeg. Det har vi fått signaler på. Samtidig er vi forberedt på at vi må tilpasse oss.

På spørsmål fra avisa Helgelendingen om noen mister jobben på grunn av nedgangen, svarer hun:

– Det er klart at med færre unger, så må man justere ned antall ansatte. Men det kan også regulere seg selv med naturlige avganger.

Enhetsleder for barnehage i Vefsn kommune Sissel Nilsskog Aufles.
Enhetsleder for barnehage i Vefsn kommune Sissel Nilsskog Aufles.

For barnetallene fortsetter å synke: I 2016 gikk det 683 barn i barnehage i Vefsn. I 2021 var det 77 færre. Per september i fjor var det ifølge lokalavisa 122 ledige ekvivalenter - barnehageplasser - i kommunen.

– Trenden er den samme i Vefsn som ellers. Barnetallet går ned. Det ser vi også på antall søkere til hovedopptaket nå, sier Aufles.

Fristen til årets hovedopptak gikk ut 20. februar. Mens det var 108 nye søkere i fjor, var tallet 99 i år.

– Men vi vet ikke hvor mange ledige barnehageplasser det utgjør. Det vet vi ikke før om et par uker, når foreldrene har takket ja eller nei til plass, sier Aufles.

– Trist

Andås barnehage går uansett mot nok et barnehageår med delvis tomme lokaler.

– Barnehagen er i drift med redusert kapasitet. De som er der, er veldig fornøyd. Det er blitt en veldig fin barnehage, med ansatte som gjør en veldig god jobb, sier Aufles, og legger til:

– Det er jo trist at vi har en flunke ny barnehage som ikke er fullbooka. Men de barna som går der har et veldig godt tilbud.

Barnehagen har i alt fem avdelinger, men ikke alle er i drift. På kommunens hjemmesider beskrives barnehagen slik: Vi har flotte, moderne lokaler der hver avdeling har egen inngang, garderobe, bad og kjøkken i tillegg til tre avdelte lekerom. Barnehagen har også felles sanserom, allrom (gymrom) og formingsverksted og gode fasiliteter for personalet. Barnehagen er også utstyrt for å kunne ta imot barn med multifunksjonshemming.

– Jeg synes det er trist at det pekes på Andås barnehage som problemet, både med tanke på barna, foreldrene og de ansatte. Det er en barnehage som driftes veldig godt, understreker Aufles.

Hun forteller også at det ikke bare er Andås barnehage som har få søkere.

Andås barnehage

15. april 2015 vedtok kommunestyret i Vefsn å bygge ny barnehage på Andås, med 108 plasser fordelt på seks avdelinger. Investeringsramma var på 35 millioner kroner.

Åpnet høsten 2018, med fem avdelinger og plass til 84 barn. Den endelige prislappen ble 54 millioner kroner. Byggingen skulle egentlig koste 42,5 millioner, men budsjettet sprakk.

Da barnehagen åpnet var det med 42 barn - noe som utgjorde 54 plasser.

Ferske tall viser at det per 15. desember 2021 gikk 31 barn i barnehagen.

Til neste år er det tre barn som er søkt til barnehagen - men barnehage.no har ikke opplysninger om hvor mange som slutter.

– Samlet sett er det flere barnehager som har ledig kapasitet. De fleste søker seg til barnehager i området der de bor, og nå er det sånn at det bor flere unge og nyetablerte i andre områder enn på Andås.

Aufles vil heller snu problemstillingen:

– Selvsagt skulle vi gjerne hatt flere tilflyttere og flere barn i barnehagealder. Samtidig tenker jeg vi er heldige som har så god kapasitet, og at foreldrene er heldige som har det tilbudet de har. Og kommer det flere, har vi kapasitet til å ta imot.

Vurderte ombygging

I fjor vår var Andås barnehage på nytt tema for politisk behandling. Da ble det vurdert om barnehagen skulle bygges om eller brukes til noe annet enn barnehagedrift. På det tidspunktet var det i overkant av 130 ledige barnehageplasser i Vefsn, ifølge en artikkel i Helgelendingen.

Over halvparten av disse ledige plassene er i den nye barnehagen på Andås. De resterende ledige plassene er fordelt på kommunale barnehager i Drevja og Elsfjord, samt i private barnehager. Rent økonomisk vil det lønne seg for kommunen å legge ned Olderskog barnehage, og flytte barna der til ledig kapasitet på Andås, sto det videre i saken.

Det var bare ett problem.

– Vi i oppvekst- og kulturutvalget har sett på opptakstallene, og Andås barnehage har null søkere til hovedopptaket for 2021. Olderskog barnehage har mange søkere, til tross for at den er nedleggingstruet, sa Kine Lysfjord-Mosheim (VTP) ifølge avisa.

Likevel ble Olderskog barnehage vedtatt nedlagt. I debatten uttalte blant andre gruppeleder for Senterpartiet, Trond Nordås Bjørkås, at han var enig i at barnehagen på Andås var en feilinvestering, i en artikkel i Helgelendingen.

Trond Nordås Bjørkås (Sp).
Trond Nordås Bjørkås (Sp).

Vedtaket førte til massive protester fra foreldre, ansatte og tillitsvalgte i Mosjøen. Da politikerne til slutt snudde i saken om Olderskog i fjor høst, var det med Sp og Ap i føringen.

– Det er ingen tvil om at vi har overkapasitet i barnehagene våre. Og det er vi fornøyd med. Det er en langt mer behagelig situasjon å være i enn at vi ikke har nok plasser, sier Bjørkås til barnehage.no nå.

– Men blir det ikke dyrt?

– Vi følger med den økonomiske situasjonen. Samtidig er vi i en situasjon der vi har flere industrietableringer på gang, så vi håper jo selvsagt at vi får bruk for den kapasiteten vi har. Tomtene vi har tilgjengelige for nyetablering ligger i stor grad i Andås.

– Var enige om å bygge

Varaordfører og leder i Vefsn Ap, Rune Krutå, sier det er viktig å huske at beslutningen om å bygge ny barnehage ble gjort av et enstemmig kommunestyre.

– Diskusjonen handlet ikke om hvorvidt vi trengte ny barnehage eller ikke, men om den skulle bygges i privat eller kommunal regi. At den ble bygget så stor, var en viktig del av beslutningen den gang: Det skulle i alle fall bygges så stort at det ble plass til alle.

Krutå forteller videre at han hadde en annen rolle på den tiden, som tillitsvalgt og styreleder i en privat barnehage - i tillegg til industriarbeider og kommunestyrepolitiker.

– I tiden før vedtaket om nybygging ble tatt i 2015, hadde vi i flere år diskutert scenarier med synkende barnetall. Men så gikk barnetallene plutselig opp. Mangelen på barnehageplasser gjorde at folk valgte å flytte fra Mosjøen.

Mens det i 2014 var 565 barn i barnehage i Vefsn, økte tallet de to neste årene - før kurven begynte å synke igjen i 2017.

– Ville Andås barnehage blitt bygget i dag?

– Nei, nå er vi i en radikalt endret situasjon, og har mange ledige plasser.

– Hvor mye koster det kommunen å ha plassene stående tomme?

– Det er ikke sånn at det er full bemanning, så kostnaden er minimal. Estimatet da vi diskuterte nedlegging av Olderskog barnehage var at vi ville spare maksimalt to millioner kroner. Men det var betinget av at barna som gikk der, begynte i kommunale barnehager. Hadde alle gått over til private barnehager ville vi i verste fall ikke spart noe.

Varaordfører og leder i Vefsn Ap, Rune Krutå.
Varaordfører og leder i Vefsn Ap, Rune Krutå.

Også han peker på nyetableringer innen industrien de kommende årene. Den siste tiden har Vefsn vært sentral i nyhetsbildet i forbindelse med at kommunen er i ferd med å bli et midtpunkt for satsingen på CCU - lagring og utnyttelse av karbonfangst.

– Det skjer veldig mye spennende, og i det som er klart allerede ligger det et sted mellom 150 og 200 arbeidsplasser. Andås er vårt nye boligområde, og det er her man ser for seg at det blir et vekstområde. Det var god driv på utbygginga der en stund, men så stoppa det opp - nå har vi tro på at det vil utvikles videre. Og skal vi klare å tiltrekke oss arbeidskraft i etablererfasen, må vi ha tilgjengelige barnehageplasser.

– Burde overlatt byggingen til de private

Høyres Jørn Clausen understreker at også han mener det var behov for å bygge barnehage på det tidspunktet den nye barnehagen ble vedtatt.

– Det var mangel på barnehageplasser, så sånn sett var det riktig å bygge. Men ser man på økonomien i det, burde man kanskje heller overlatt det til de private. Nå må kommunen ta kostnadene uansett hvor mange barn som går der, sier han, og legger til at Vefsn kommune har solide inntekter blant annet som kraftkommune og med høy eiendomsskatt.

– Men det gjør igjen at man kanskje ikke har så stort fokus på effektivitet og drift.

En ting er han likevel enig med sine politiske motstandere om:

– Det aller viktigste er at vi har et godt barnehagetilbud.

Står tom

Vefsn kommune er ikke alene om å ha en ny og dyr barnehage som drives med redusert kapasitet.

I Oslo står blant annet en helt ny barnehage til 135 millioner kroner tom:

Skullerudbakken barnehage i bydel Østensjø sto ferdig i desember 2019. Den har ti avdelinger og plass til 150 barn - men er aldri blitt åpnet. Etter at barnehagen sto ferdig, foreslo bydelsutvalget å legge ned fem små, eldre barnehager, og flytte barna over i den nye storbarnehagen.

Det førte ifølge en artikkel i Dagsavisen til et foreldreoppprør, og enden ble at bydelspolitikerne vedtok å ikke åpne den nye barnehagen. Siden da har den i perioder fungert som avlastningsbarnehage i forbindelse med rehabilitering av Nøklevann barnehage, og i perioder som vaksinesenter.

Lokalavisa Nordstrands Blad har skrevet mye om barnehagen, blant annet i denne saken der foreldre reagerer på det de omtaler som landets dyreste lekeplass, og denne som handler om overkapasiteten på barnehageplasser i bydelen.

Ville selge etter to år

I 2018 skrev barnehage.no en artikkel om Fjellboveien barnehage, som ble bygget i regi av daværende Sørum kommune. To år etter at barnehagen til 80 millioner kroner sto ferdig, ønsket kommunen å kvitte seg med den for å spare penger.

– Dette var en omstridt barnehage i utgangspunktet. Vi har stor barnehagekapasitet på Frogner. I løpet av et par år med drift klarer vi fortsatt ikke å fylle opp barnehagen. Det viser at den ikke skulle bli bygget så stor, sa daværende ordfører Marianne Grimstad Hansen (H) til Romerikes Blad.

Fjellbovegen barnehage sto klar til bruk i november 2015.
Fjellbovegen barnehage sto klar til bruk i november 2015.

På det tidspunktet var 90 av de 120 plassene fylt opp. Siden har barnetallene gått ned: I 2019 var det 84 barn i barnehagen, i 2020 82. Kommunen skrinla også planen om å selge ganske fort, da det viste seg at barnehagen til 80 millioner hadde en verditakst på 42 millioner kroner.

I dag drives barnehagen fremdeles i kommunal regi i den nye storkommunen Lillestrøm, med 73 barn per 15. desember 2021, ifølge tall fra Udir.

– Antall barn i barnehagene vil gjerne variere noe fra år til år ut fra barnetall i kommunen. I Lillestrøm har det ikke blitt gjort noen vurderinger på å selge eller legge ned Fjellboveien barnehage, skriver barnehagesjef Julie Størksen Hagesæter i en mail til barnehage.no.

Hun forteller videre at kommunen akkurat nå står midt i hovedopptaket før neste barnehageår.

– Tallene viser at vi totalt sett har nok barnehageplasser i kommunen. Men det er jo ulikt hvor mange søkere det er til den enkelte barnehage.

Åpnet tre av seks avdelinger

I Bodø sto seks avdeling store Mørkvedbukta barnehage ferdig i fjor høst, som en del av den nybygde skolen samme sted. Hele prosjektet hadde en totalkostnad på 473 millioner kroner.

Etter hovedopptaket i fjor hadde Bodø kommune 337 ledige barnehageplasser. Ifølge kommunens nye barnehage- og skolebruksplan, som ble lagt fram i januar og nå er på høring, vil overkapasiteten i barnehagene fortsette de neste årene. I den samme planen foreslås det å legge ned to kommunale barnehager, og flytte en tredje inn i en annen barnehage. Ytterligere tre barnehager ligger inne som «bør vurderes nedlagt».

Samtidig drives Mørkvedbukta barnehage med tre av seks avdelinger åpne - og med 40 barn i en barnehage som har plass til 120.

– Det er også gjort store investeringer i nye og eksisterende barnehage- og skolebygg, og vi ønsker at flere barn og elever skal få bruke de flotte byggene, sier avdelingsdirektør Elin Eidsvik i denne artikkelen i Avisa Nordland.

Og til slutt et eksempel fra Vestlandet: I Alver kommune sto nye Lindås barnehage ferdig i april i fjor, med sju avdelinger og 126 plasser. Barnehagen kostet 65,3 millioner kroner, og åpnet høsten 2021: Med fire av de sju avdelingene i drift, og 50 barn.

Powered by Labrador CMS