Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.

25 000 barn kan få gratis barnehage fra 1. august

Fra august får enda flere barn rett til 20 timer gratis barnehage i uken når ordningen med gratis kjernetid utvides til også å gjelde treåringer fra lavinntektsfamilier.

Publisert Sist oppdatert

Ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for barn fra familier med lav inntekt ble innført i fjor. Da omfattet ordningen fire- og femåringer, og 10 000 barn i denne aldersgruppen benyttet seg av dette tilbudet høsten 2015.

Fra 1. august blir ordningen utvidet til også å omfatte treåringer fra lavinntektsfamilier. Dermed har rundt 25 000 barn rett til 20 timer gratis barnehage i uken. Det skriver NTB.

Det var i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2016 at regjeringspartiene ble enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om å utvide ordningen til også å gjelde treåringer.

Tilbudet om gratis kjernetid går til familier som har en inntekt på under 417 000 kroner i året. Familiene må selv søke om å bli med i ordningen.

Målgruppen er spesielt innvandrerfamilier og barn som ikke snakker norsk hjemme, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Ifølge Kunnskapsdepartementet viser forsøksordninger med gratis kjernetid at ordningene hadde positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, og bidro til økt barnehagebruk blant familier med innvandrerbakgrunn.

Powered by Labrador CMS