Robert Ullmann er daglig leder i Kanvas som driver 66 barnehager.
Robert Ullmann er daglig leder i Kanvas som driver 66 barnehager.

Nå skal barnehagelektoren inn i flere Kanvas-barnehager

– Dette er et tiltak for å sørge for at man ikke utdanner seg vekk fra barna, men heller utdanner seg i en posisjon for å være sammen med barna, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Publisert

I løpet av høsten 2019 skal barnehagestiftelsen Kanvas, som eier 66 barnehager i Norge, ansette til sammen syv barnehagelektorer i Oslo, Bærum, Røyken og Levanger.

Barnehagelektor er en helt nyopprettet stilling i Kanvas, opplyser daglig leder Robert Ullmann.

– Vi har over lengre tid hatt flere ansatte med masterutdanning som jobber som barnehagelærere, og vi har blitt utfordret av denne gruppen og også selv reflektert over at det det ikke finnes en stilling i barnehagen for de som har høyere utdanning enn en bachelorgrad, sier Ullmann.

– Dette er et tiltak for å sørge for at man ikke utdanner seg vekk fra barna, men heller utdanner seg i en posisjon for å være sammen med barna, fortsetter han.

I rapporten om barnehagelærerrollen som kom i desember i fjor, pekte ekspertgruppa bak rapporten på at barnehagelærere som tar videreutdanning, i alle fall på masternivå, bør få en lønnsuttelling for det, og gjerne også en noe annerledes stillingstittel. «Barnehagelektor og barnehagelærer med opprykk er ord som virker noe fremmede, men som antyder hva det kan være tale om» foreslo de.

En del av grunnbemanningen

To av de syv lektorene Kanvas nå skal ansette skal rekrutteres internt i organisasjonen, mens de fem resterende stillingene lyses ut.

Barnehagelektorene skal inngå i barnehagens grunnbemanning, opplyser Ullmann.

– De skal delta i hverdagsaktiviteter sammen med barna og de andre ansatte. En av oppgavene blir også å jobbe med pedagogisk utvikling i barnehagen, forteller han.

Dette innebærer blant annet å jobbe med barnehagebasert kompetanseutvikling i personalgruppa, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning til praksis og samarbeide med akademia.

– Vi ønsker at kompetanseutviklingen i større grad skal skje i barnehagen. Altså at man har interne lærekrefter som kan jobbe med personalutvikling i barnehagen, mens man er i praksis. Man lærer ofte aller mest av å gjøre. Derfor ønsker vi å ha et større fokus på å bruke barnehagen som en læringsarena for de ansatte, sier Ullmann.

Stillingen blir en del av det faglige lederteamet i barnehagen. Lektorene vil også inngå i et eget faglig nettverk med andre ansatte i barnehagestiftelsen som har mastergrad, forteller han.

Skal høste erfaringer

– Er planen at dere i fremtiden skal ha en barnehagelektor i hver barnehage?

– Vi begynner med disse syv stillingene og ønsker å høste erfaring fra det. Når vi har høstet erfaringer ønsker vi etter hvert å opprette lektorstillinger i flere barnehager. Dette er ett steg på veien og vi kommer til å samarbeide med noen av utdanningsinstitusjonene slik at vi får følgeforskning på prosjektet, sier Ullmann.

– Vi håper også at PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Utdanningsforbundet på sikt kan få på plass en egen tariff for denne type stillinger. Det mangler per nå. Vi jobber i en sektor som er veldig regulert og da mener jeg man også bør kunne regulere for å lage flere mulige jobbalternativer for barnehagelærere med videreutdanning, sier Robert Ullmann.

Powered by Labrador CMS