Barnehageansatt dømt til fengsel etter beslag av overgrepsmateriale

Publisert

En mannlig barnehageansatt på Jæren er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fem måneder i fengsel etter å ha skaffet seg tilgang til minst 149 datafiler som seksualiserer barn og framstiller seksuelle overgrep mot barn.

Foreldrene i barnehagen der mannen arbeidet da han ble pågrepet, har aldri blitt informert om saken mot mannen. Kommunalsjef i kommunen der mannen var tilsatt, understreker at det aldri var mistanke om kriminelle handlinger rettet inn mot barnehagebarn, ifølge Jærbladet (krever abonnement), som omtaler saken i dag.

– Vi fikk vite at en av våre ansatte ville bli pågrepet, og vi visste at det ikke hadde noen tilknytning til arbeidet i barnehagen. Mannen har ikke vært på arbeid i barnehagen etter pågripelsen, opplyser kommunalsjefen til avisen.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma forteller til Jærbladet at saken fikk høy prioritet hos politiet ettersom vedkommende jobbet i barnehage. Samtidig er det ingenting i databeslaget som tyder på at han har involvert barn som han har hatt tilgang til på jobb. Soma forklarer at dette er grunnen til at det ikke ble gjort etterforskning i barnehagen.

I straffeskjerpende retning la retten vekt på at mannen skaffet seg materiale med seksualiserte fremstillinger av barn direkte fra barna selv, via Snapchat. Dette materialet fremstår imidlertid som mindre grovt, heter det i dommen.

Samlet sett fant retten at en passende straff ville være fengsel i seks måneder. Siden mannen ga en uforbeholden tilståelse både i retten og til politiet, fikk han en strafferabatt på cirka 20 prosent.

Powered by Labrador CMS