- Forskning viser at barneyoga kan redusere stress, gi bedre søvn, gi større emosjonell balanse, og også bedre konsentrasjon og evne til læring, sier Isabelle Schjelderup.
- Forskning viser at barneyoga kan redusere stress, gi bedre søvn, gi større emosjonell balanse, og også bedre konsentrasjon og evne til læring, sier Isabelle Schjelderup.

Isabelle innførte yoga i barnehagen, men savnet fagstoff. Nå har hun skrevet bok.

– Skal du ha de aller minste barna med på yoga, kan du ikke se for deg at det blir en rolig stund. Det blir det ikke, sier Isabelle Schjelderup. Men yoga er fullt mulig å praktisere i barnehagen - så lenge man har en leken tilnærming.

Publisert

Schjelderup er blant annet utdannet sosionom med videreutdanning i ambulant- og akutt krisehåndtering, hun er yogalærer, helhetsterapeut og har utdannelse i pedagogisk mindfulness. Hun har blant annet jobbet ved Follo Akutteam ved Aker Universitetssykehus og med rusbehandling av ungdom ved Stiftelsen Fossumkollektivet.

Da hun fikk sitt fjerde barn tok livet en ny retning. 

– Jeg var trebarnsmor som 23-åring. Da Gloria Evita kom til verden da jeg var 35, var mitt fokus å ha så mye tid med henne som mulig. Det var bakgrunnen for at jeg etablerte en familiebarnehage. På den måten kunne jeg være mer sammen med henne. 

Hjerte familiebarnehage på Nesodden ble snart populær, og de ti plassene fylt. 

– Når jeg gjør noe, gjør jeg det ordentlig. Jeg ville ha et best mulig tilbud til alle barna. Det innebar hjemmelaget, økologisk mat, et pedagogisk innhold med noe inspirasjon etter Rudolf Steiner-filosofien, og jeg valgte å ta inn lek med yoga en gang i uka, i kombinasjon med mindfulness og avslapningsøvelser, og massasje. Men da jeg lette for å finne materiell om yoga rettet mot barn, fantes det ikke noe på norsk - og knapt noe internasjonalt, sier Schjelderup. 

Hun begynte å leke med tanken om å lage bok. 

– Jeg tenkte at det sikkert er flere foreldre, barnehageansatte og ansatte i grunnskolen som opplever den samme mangelen på materiell om yoga som jeg gjorde. Dermed ble ideen til denne boka født.

Da jeg lette for å finne materiell om yoga rettet mot barn, fantes det ikke noe på norsk - og knapt noe internasjonalt.

I barnehagen brukte hun en utenlandsk barneyogabok fra 70-tallet. Etter bare noen få ganger, hentet barna selv boken for å kopiere øvelsene. 

– Boken jeg nå har laget, lar bildene av øvelsene tale så mye for seg selv som mulig, ved at teksten som følger dem er så kort og poetisk som mulig. Tanken er at barna selv skal kunne prøve ut øvelsene når de har fått introdusert boken, bare ved å se på bildene.

Følger årstidene

Flere av barna som gikk i barnehagen er med i boken. Datteren pryder omslaget, og bildene er tatt av Yvette Jansen Rudlang - som også er naboen til forfatteren. 

– Hun er en svært dyktig fotograf.

Schjelderup forteller at boken følger de ulike årstidene, som også er satt inn i fire deler i boken: Vinter, vår, sommer og høst.

– Dermed kan den også lett brukes til årstidstemaer i barnehagen, sier Schjelderup. 

- Kontakt med egen kropp gjennom yogaøvelser og yogaleker, og å lære konkrete verktøy for å roe ned kropp og sinn, er gull verdt for trivsel og mestring av hverdagslivets mange ulike utfordringer, sier forfatteren.
- Kontakt med egen kropp gjennom yogaøvelser og yogaleker, og å lære konkrete verktøy for å roe ned kropp og sinn, er gull verdt for trivsel og mestring av hverdagslivets mange ulike utfordringer, sier forfatteren.

Yogastundene i familiebarnehagen på Nesodden ble en blanding av eventyr, rollelek og yoga.

– Vi var slangene som lette etter musa i gresset i øvelsen «Slangen». Vi hogde ved til nissebarna i Elsa Beskow sin nissebok så de ikke skulle fryse til vinteren, og levendegjorde sånn fortellingen. Barna hogde med liv og lyst. Øvelsen har jeg kalt «Vedhoggeren». Vi var
katter som mjauet og purret, og vi strakk og krummet oss, slik øvelsene «Katta kroer seg» og «Katta strekker seg» viser. Og vi var broer som de andre kunne krype under, slik du finner i øvelsen «Bro».

– Men er det ikke vanskelig å få barna med på noe så rolig som yoga? 

– Man må gjøre yoga på en helt annen måte enn for voksne. Det blir alltid annerledes enn du ser for deg. En annen ting som er viktig, er at du som voksen må ville få det til. Man må gå inn i det med oppriktig interesse, og veien må bli til sammen med barna. Deres reaksjoner er med på å forme hvordan yogastunden blir. Det er min erfaring. 

Schjelderup har erfart at man kan gjøre yoga med barn helt ned i 1 1/2-årsalderen, men at det krever svært mye av de voksne. 

– Boken er primært rettet mot barn fra tre år og opp til 13, og tanken er at den kan brukes både av barnehager og skoler, og hjemme. Men jeg opplevde faktisk at da et av de minste barna sa sitt første ord, var det nettopp yoga, sier hun og ler.

Yoga og livsmestring

– Livsmestring er nå også et tema i barnehagen, i rammeplanen, og i grunnskolen er det inne i ny læreplan som tverrfaglig tema. Når et barn opplever å være mer i balanse både kroppslig og emosjonelt vil det smitte over på hvordan barnet opplever livet, og konkret sin mestring av livet. Barnet vil stå tryggere og stødigere i møte med seg selv, sin kropp, sine grenser, sine evner og ferdigheter, og sine følelser. Trygghet og tro på seg selv er forutsetninger for mestring, trivsel og for læring. Yoga kan således sies å gi økt livsmestring hos barn, sier Schjelderup.

Hun er også bevisst betydningen av at fysisk aktivitet er blitt viet stadig større fokus, også i skole og barnehage. 

Boken er den første i sitt slag, og kommer ut i løpet av februar.
Boken er den første i sitt slag, og kommer ut i løpet av februar.

– Vi lever i et samfunn som er utfordrende på mange vis. Barna er ganske små når de lærer å bruke smarttelefon, og det er en utvikling jeg ikke liker. Både forskning og erfaring viser at barn beveger seg langt mindre enn de gjorde før, og det er en stor forskjell fra da vi var små: Barn leker mye mer inne enn ute. 

Hun peker på at yoga handler om mye mer enn ulike fysiske øvelser; som regulering av nervesystemet.

– Forskning viser at yoga for barn roer nervesystemet slik at barna er mindre i fight-, flight -eller freeze-modus, rett og slett mindre stresset. De sover bedre, samhandler bedre med sine omgivelser, de klarer å regulere følelsene sine bedre, det kan hjelpe ved ADHD/ADD og andre spesielle behov, ved depresjoner, sorg og traume. Dette skjer ved at en kombinerer fysiske øvelser med pust, og via meditasjoner/mindfullness øvelser og fokus underveis, forklarer hun, og fortsetter: 

– Med en leken tilnærming til yoga får man veldig mange aspekter. Den fysiske aktiviteten er helt nødvendig for at barna skal lære og utvikle seg. De skal lære seg sin egen kropp å kjenne, også i samspill med andre. Det er det mye av i de ulike yogalekene. Det handler om sosialt samspill, det å få til ting sammen, sier hun, og legger til: 

– Jeg har selv kjent og sett effektene av yoga på egen kropp og i eget liv. Tenk for en gave vi gir barna våre ved å introdusere dem for yoga mens de er små, sier Schjelderup, som selv bare var 12 år da hun kom over sin første bok om yoga, og fattet interesse. 

– Jeg hadde danset klassisk ballett i flere år, og hadde et mål om å komme ned i spagaten. Jeg husker ikke om det tok to uker eller to måneder, men kombinasjonen av bevegelse og strekk med pust gjorde susen, sier hun. 

Første bok om barn og yoga

Som 19-åring startet hun sine egne meditasjonsgrupper. I barnehagen ble meditasjon og mindfulness praktisert på en litt annen måte: 

– Vi gjorde blant annet ting som å ha øynene lukket og få en matbit i munnen, som man så skulle kjenne på. Både form, smak og slike ting. Vi kunne også gjøre mindfullness-øvelser i skogen. Men man må kunne tilpasse alt til barnas verden og barnas behov, sier hun. 

I boken er det gjort rom både for fysiske øvelser, pusteøvelser og avslapningsøvelser - i tillegg til forslag til ulike yogaleker. 

– Det er ikke så vanskelig å få barna med seg på å levendegjøre det som skjer i naturen, og å kjenne det i kroppen. Jeg har også døpt om noen av øvelsene, slik at de passer bedre  til årstiden de er lagt til, og til den lille historien for hver årstid som øvelsene er laget til.

Boken kommer ut på Cappelen Damm i løpet av februar, og er den første yogaboken for barn på et stort forlag. Det blir også den første fra Schjelderup, som allerede er i gang med neste prosjekt. 

– Den er et samarbeidsprosjekt med en psykologspesialist, en professor i psykologi og en barneyogalærer, og handler om yoga og livsmestring i grunnskolen. Den kommer ut på Universitetsforlaget, og tanken er at den skal være en pensumbok til grunnskolelærerutdanningen. 

- Det viktige for meg er at boken kan berøre så mange barn som mulig sine liv, for å la så mange barn som mulig komme nær sin kjerne og finne frem til indre ressurser fra tidlig alder, sier Isabelle Schjelderup.
- Det viktige for meg er at boken kan berøre så mange barn som mulig sine liv, for å la så mange barn som mulig komme nær sin kjerne og finne frem til indre ressurser fra tidlig alder, sier Isabelle Schjelderup.

I dag driver hun ikke lenger barnehage, men vier seg stadig mer til yoga og å skrive bøker. Hun holder også ulike kurs, ikke bare i yoga, men også blant annet i alternativ medisin. 

– Barnehagen ble frøet til en retningsendring for min del. Jeg tenker at det er en gave for barna å få kontakt med yoga fra barnsben av, å lære seg konkrete verktøy for å både styrke kroppen, å få vekk vondter, å roe nervesystemet, å oppleve mer ro og mindre stress, og å oppleve bedring av konsentrasjon og innlæring; som forskning viser at yoga også hjelper barn med. Det viktige for meg er at boken kan berøre så mange barn som mulig sine liv, for å la så mange barn som mulig komme nær sin kjerne og finne frem til indre ressurser fra tidlig alder. Samtidig handler det i aller høyeste grad om å lære konkrete verktøy, teknikker og øvelser som kan hjelpe dem til å føle større grad av mestring, og dermed livsmestring, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS