Leila Ponce Arencibia (63) (i midten) og Zahra Sayha Gotorlar (56) (t.h) ble begge ansatt fordi de var godt kvalifisert, men også fordi de har mye erfaring som teamleder Mariann Kruse nå bruker i det viktige inkluderingsarbeidet. Foto: Nav Arbeidslivssenter
Leila Ponce Arencibia (63) (i midten) og Zahra Sayha Gotorlar (56) (t.h) ble begge ansatt fordi de var godt kvalifisert, men også fordi de har mye erfaring som teamleder Mariann Kruse nå bruker i det viktige inkluderingsarbeidet. Foto: Nav Arbeidslivssenter

De ble ansatt i godt voksen alder: - En veldig stor ressurs for oss

- De fleste arbeidsgivere ønsker å ha ansatte som har mye kompetanse, men ønsker ikke å ansette de som er godt voksne. Det er et paradoks, mener teamleder Mariann Kruse i Fyrstikkalleen barnehage på Helsfyr i Oslo.

Publisert

Leila Ponse Arencibia (63) og Zahra Sayha Gotorlar (56) ble begge ansatt i barnehagen da de var kommet inn i 50-årene. De ble ansatt både fordi de var godt kvalifisert, men også fordi de har viktig erfaring som barnehagen nå bruker i inkluderingsarbeidet.

- Bruk seniorene som mentorer for å inkludere flere inn i arbeidslivet, er barnehagens klare oppfordring gjennom nettsidene til Nav.

  • Denne artikkelen er skrevet av Nav Arbeidslivssenter i Oslo.

Mariann L. Kruse er en av to teamledere i Fyrstikkalleen barnehage på Helsfyr i Oslo. Til nav.no forteller hun at bydel Gamle Oslo har en klar seniorpolitikk som sier at alle over 55 år, som er kvalifisert for en stilling de har søkt på, skal inn til intervju.

– De ansatte som har mye kompetanse er en veldig stor ressurs for oss her i barnehagen. I en barnehage er det viktigste å bygge relasjoner med barn og vise omsorg. Det har jo ingenting med alder å gjøre, sier Kruse.

Et paradoks

- De fleste arbeidsgivere ønsker å ha ansatte som har mye kompetanse, men ønsker ikke å ansette de som er godt voksne. Det er et paradoks, mener teamlederen.

Seniorrådgiver Siri Pernille Øverli er IA-rådgiver for bydel Gamle Oslo og Fyrstikkalleen barnehage som har 141 barn.

- Vi skal jo samarbeide om å nå alle tre delmålene i IA-avtalen, og det er fint å høre om seniorene som blir ansatt her. Denne barnehagen ansetter 56-åringer, og det er det ikke mange som gjør, sier hun til nav.no.

Over 5 år uten fravær

Leila (63) ble ansatt som pedagogisk leder i 2010. Hennes første fraværsdag var i 2016. Hun jobber hele dager på en storbarnssone.

– Jeg trives godt og jobben holder meg frisk. Vi er en barnehage med friluftsprofil, derfor er vi mye ute i skog og mark. Jeg glemmer litt mine egne bekymringer når jeg ser alle de glade barna, sier hun.

I Fyrstikkalleen barnehage skal de ansatte være med på å forme dagene.

– Vi har mulighet til å påvirke jobbdagen og lager planene i teamene våre, sier Leila som er overbevist om at god ledelse har mye å si og at de som er eldre også blir sett og hørt.

Mye kompetanse

Mariann Kruse synes det er inspirerende å ha ansatte med så mye relevant erfaring.

Leila Ponse Arencibia, som opprinnelig er fra Finland, er talsperson for barn og unge i fylkesnemnda for sosial- og barnevernssaker i Oslo og Akershus.

Zahra Sayha Gotorlar, som opprinnelig er fra Iran, kan fem språk og har jobbet som tolk i tingretten.

Begge to har måttet lære seg norsk og norsk arbeidsliv, og har da en god forståelse for både foreldrene og barn som skal inkluderes i det norske samfunnet.

Brukes som mentor

Fyrstikkalleen barnehage har underskrevet en samarbeidsavtale med Senter for flyktningekompetanse og integrering (SEFI) om å ta inn et visst antall personer på arbeidspraksis.

– Det er viktig for oss å kunne bidra til at de som kommer til Norge blir inkludert på en skikkelig måte. Her får de god oppfølging av blant annet Leila som er mentor for en av dem vi har her nå, sier Mariann L. Kruse.

- Vi har ansatte som ikke kunne jobbet her dersom vi ikke hadde tilrettelagt. Det kan være litt motstridende å få ned sykefraværet og få inkludert flere i arbeidslivet. Vi vil ha ansatte på jobb, men da må vi også tåle litt mer sykefravær. Vi bruker Leila og Zahra sin kompetanse, så får vi inkludert flere inn i arbeidslivet, sier Mariann L. Kruse til nav.no.

Powered by Labrador CMS