Mangelen på immunitet vil sannsynligvis resultere i mange influensasyke barn og flere sykehusinnleggelser, ifølge FHI.
Mangelen på immunitet vil sannsynligvis resultere i mange influensasyke barn og flere sykehusinnleggelser, ifølge FHI.

Tror det blir spredning av et virus som gir kraftigere influensa hos barn

FHI frykter at årets influensaepidemi blir tøffere enn normalt.

Publisert

Influensasesongen endte brått da de omfattende tiltakene mot covid-19 ble innført vinteren 2020. Året etter kom det heller ingen influensa. Faktisk så man ikke noe influensautbrudd her i landet før våren 2022, da med et uvanlig sent utbrudd av medium intensitet. Når det er såpass lenge siden vi har hatt omfattende sirkulasjon av viruset, er det unormalt mange som ikke har opparbeidet seg eller fått oppdatert immunitet mot influensa. Denne situasjonen – der flere enn vanlig er mottakelige for viruset i befolkningen – omtales som immunologisk gjeld.

Det skriver Birgitte Klüwer, Kjersti Rydland, Margrethe Greve-Isdahl, Karoline Bragstad og Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en artikkel med overskriften «Flere barn bør få influensavaksine», publisert på nettsidene til Tidsskriftet Den norske legeforening.

Videre står det:

Før årets vintersesong er det altså en større andel barn som aldri har støtt på influensa i sin levetid. Denne mangelen på immunitet vil sannsynligvis resultere i mange influensasyke barn og flere sykehusinnleggelser. Det er heller ikke usannsynlig at det vil være influensa A(H1N1) som kommer til å dominere denne vinteren – et influensavirus som erfaringsmessig rammer barna hardere.

– Barna har i svært liten grad vært utsatt for influensa før, og det forventes at mange kan bli smittet og syke. Da vil vi også kunne se flere med mer alvorlig forløp, utdyper Kjersti Rydland, seniorrådgiver og leder for influensavaksinasjonsprogrammet ved FHI, i et intervju med Dagsavisen.

– I tillegg tror vi at det blir spredning av et virus i år som vi vet oftere gir kraftigere influensasykdom hos barn. Barn i risikogruppene anbefales influensavaksine hver høst og bør vaksinere seg i år.

Det er ikke bare barn i risikogruppene som bør vaksinere seg:

– Våre anbefalinger om vaksinering går til de gruppene som oftest blir alvorlig syke av influensa. Yngre og friske mennesker tåler som regel influensa godt, og det er for eksempel sjelden at vi har dødsfall på grunn av influensa blant personer utenfor risikogruppene, fortsetter Rydland.

– Om du vil unngå å bli syk er imidlertid vaksine det som har best effekt, også for unge og friske personer.


Powered by Labrador CMS