Høgskolelektor Helene Torsteinson ved Høgskulen på Vestlandet kan bli kåret til «Årets barnehageinspirator».
Høgskolelektor Helene Torsteinson ved Høgskulen på Vestlandet kan bli kåret til «Årets barnehageinspirator».

«Hun inspirerer oss til å bli gode barnehagelærere og medmennesker»

Hun er opptatt av å være en god lytter, dialogpartner og motivator for sine studenter. Høgskolelektor Helene Torsteinson (40) ved Høgskulen på Vestlandet er en av fem nominerte til prisen «Årets barnehageinspirator 2019».

Publisert

«Hun formidler faget på en spennende og interessant måte med eksempler fra hverdagslivet som gjør faget lett å forstå. Jeg som elev føler jeg blir både hørt og sett i timen når jeg ønsker å ta opp noe som berører meg. Dette er noe jeg setter pris på og jeg føler at jeg som person og det jeg sier er viktig. Jeg oppriktig gleder meg til hennes timer og hun inspirerer meg enda mer til å jobbe med barn. Dette motiverer meg til å lese og stå på videre.»

Slik beskrives høgskolelektor Helene Torsteinson av en av barnehagelærerstudentene som har nominert henne til prisen Årets barnehageinspirator.

FAKTA Årets barnehageinspirator:

  • Prisen går til en lærer/foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger - som på en god måte har inspirert og motivert studentene sine til en yrkeskarriere i barnehage.
  • Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som står bak prisen som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annet hvert år.
  • Juryen består i år av styreleder Eirik Husby i PBL, førstelektor Bente Fønnebø ved OsloMet - Storbyuniversitetet og leder Frank Aleksander Bræin, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Kandidatene må oppfylle følgende kriterier:

* Deler av sin fagkunnskap på en inspirerende måte.

* I betydelig grad har bidratt til at studentene fullfører utdanningen.

* Gir deg som student lyst til å jobbe med barn i barnehage etter endt utdanning.

* En som inspirerer studentene til positivt arbeid med faget sitt.

 * En som gir studentene positive opplevelser å se tilbake på fra studietiden.

En god lytter og motivator

Torsteinson er ansatt ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet (campus Bergen), hvor hun underviser i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen.

– Hvilke egenskaper mener du en god underviser må ha?

– Jeg mener at god undervisning er noe som oppstår i interaksjon med studentene, sier Torsteinson.

– En god underviser må derfor ikke bare kunne sitt fag, men også være en god lytter, dialogpartner og motivator. Underviseren må forsøke å forstå hva studentene forstår, for slik å kunne bygge videre på det i undervisningssituasjoner. Samtidig må underviseren også være et medmenneske, som bryr seg om studentenes psykiske helse og trivsel, sier hun.

Liker å utfordre etablerte forståelser

– Hva finner du mest glede i å undervise i?

– Jeg underviser i pedagogikk, og har naturlig nok en interesse for faget mitt. Spesielt godt liker jeg de faglige diskusjonene som oppstår, gjerne spontant, i klasserommet eller på andre arenaer, sier høgskolelektoren.

– Jeg liker meningsbrytninger, og å utfordre etablerte forståelser og handlingsmønstre. I den sammenheng oppfordrer jeg studentene mine til å mene noe. Det de mener i dag behøver ikke nødvendigvis være det de mener i morgen, men det å ha en mening, og å ytre den, er viktig. I dette ligger også en forberedelse til barnehagelærerrollen, sier hun.

Barnehagen trenger faglig sterke, reflekterte og modige barnehagelærere som kan være en tydelig aktør i møte med barn, foresatte, kolleger og samfunnet for øvrig, understreker Torsteinson.

Når hun ikke underviser fremtidige barnehagelærere arbeider hun som gruppetreningsinstruktør. Hun liker å være i aktivitet, og sier ikke nei til en god samtale.

– Når jeg har fri er jeg først og fremst sammen med familien min, men også med venner og andre personer jeg trives sammen med. Jeg liker å være i aktivitet, gode samtaler og å fordype meg i temaer og emner jeg finner mening i å lære mer om, sier Torsteinson.

Inspireres av andres engasjement

– Hvem inspirerer deg?

– Jeg har fire barn mellom 1,5 og 16 år, og er samboer med Øyvind. De inspirerer meg hver dag.

– Studentene mine inspirerer meg med sine tanker, oppdagelser, erfaringer og kunnskap. Barnehageansatte som er genuint opptatt av å skape en god barndom for barn i barnehagen inspirerer meg. Mine dyktige kolleger inspirerer meg, og ellers mennesker som engasjerer seg i saker de «brenner for», og som våger å løfte stemmen sin når andre er tause, sier Torsteinson.

Viktigheten av å støtte studenter

«Pedagogikk kan være et tungt fag, men Helene gjør det spennende. Hun snakker godt og drar inn egne erfaringer, og viser et engasjement som gjør det interessant å lære. Helene har et positivt og reflektert syn på det meste og er særdeles inkluderende. Hun inspirerer oss til å bli gode barnehagelærere og medmennesker, og viser også godt at hun bryr seg om elevene sine,» skriver en student i sin begrunnelse for å nominere Torsteinson til Årets barnehageinspirator.

– Hva er det viktigste du har lært av studentene dine?

– Jeg lærer noe av studentene mine hele tiden. Det er vanskelig å definere noe som viktigere enn annet, eller å gjengi en konkret situasjon. Jeg tror heller summen av alle møtene med studentene har gjort meg mer oppmerksom på viktigheten av å støtte dem i deres utdanningsløp. Da tenker jeg ikke først og fremst faglig, men på situasjoner hvor studenter har behov for noen å snakke med, sier Torsteinson.

Hun peker på at studenttilværelsen av og til kan være utfordrende, som livet ellers.

– Da tror jeg det er viktig at studentene opplever å være en del av et støttende nettverk, sier Torsteinson.

Sov ute i - 30 grader

– Har du et gyllent minne fra din egen studietid?

– Jeg husker veldig godt en studietur vi hadde det siste året på førskolelærerutdanningen, forteller Torsteinson.

Hun hadde fysisk fostring som fordypningsfag, og klassen var på studietur til Geilo. Det var -30 grader, og de skulle overnatte i selvlaget snøhule.

– Snøen var så hard at vi endte opp med en nødbivuakk. Det ble ikke mye søvn den natten, men opplevelsen i seg selv var lærerik og har bidratt til mange gode historier i ettertid, sier Torsteinson. 

Verdifulle samtaler

– Er det noe som har gjort inntrykk på deg i løpet av det siste studieåret?

– Utdanningssamtalene jeg har hatt med studentene mine har gjort inntrykk på meg. Utdanningssamtaler er individuelle samtaler profesjonsveilederne har med studenter knyttet til studenttilværelsen, valg av utdanning, erfaringer i praksis og på campus, trivsel i klassen, samt andre temaer studentene ønsker å snakke om, sier høgskolelektoren.

– I disse samtalene kommer jeg nærmere studentene og deres liv, noe jeg opplever som verdifullt både som underviser og medmenneske, sier Torsteinson.

Disse fem er nominert til Årets barnehageinspirator 2019:

KANDIDAT 1: Anna Rigmor Moxnes ved Universitetet i Sørøst-Norge

KANDIDAT 2: Elisabeth Walsøe Lehn ved Dronning Mauds Minne Høgskole

KANDIDAT 3: Erik René Larssen Fagerheim ved Universitetet i Stavanger

KANDIDAT 4: Helene Torsteinson ved Høgskulen på Vestlandet

KANDIDAT 5: Steffen Tangen ved Høgskolen i Østfold

TRYKK HER for å stemme på din favoritt!

Powered by Labrador CMS