DEBATT

– Troen på at det offentlige skal løse alt har tatt helt overhånd og de ideologiske skylappene skygger for utsikten til det som gir oss de beste løsningene, nemlig når det private og offentlige løser oppgavene sammen, skriver Kari-Anne Jønnes (H).
– Troen på at det offentlige skal løse alt har tatt helt overhånd og de ideologiske skylappene skygger for utsikten til det som gir oss de beste løsningene, nemlig når det private og offentlige løser oppgavene sammen, skriver Kari-Anne Jønnes (H).

– Hvem vil søke jobb i en barnehage som bare er der på nåde?

Det er ikke tvil - gode barnehager med kompetente ansatte der ulike barn kan lære og utvikle seg sosialt i trygge omgivelser, det er tidlig innsats.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Takket være barnehageforliket fra 2003 har barn over hele landet, i bygd og by, tilgang til et mangfold av barnehager med variasjon i tilbudet. Foreldre kan velge den barnehagen som passer sitt barn og sin familie best. De som driver barnehage har fram til nå opplevd likebehandling og forutsigbarhet.

Valgfrihet, likebehandling og forutsigbarhet, det er Høyres mål i barnehagepolitikken, og vi vil jobbe for at det skal være slik også framover. Vi vil at små og store aktører, private, ideelle og kommunale skal være en del av barnehagesektoren i overskuelig framtid, og vi mener det er essensielt for at vi fortsatt skal ha en mangfoldig sektor med stor variasjon i tilbudene til ulike barn og familier.

Derfor er Høyre urolige for hva budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil føre til. I enigheten har Arbeiderpartiet og Senterpartiet latt seg dra så langt til venstre, at de nå vil utrede tidsbegrensede tilskuddsordninger for private barnehager. Det er ugreit.

Hvem vil investere i en barnehage som bare skal eksistere i noen få år. Hvem vil søke barna sine til et midlertidig tilbud? Hvem vil søke jobb i en barnehage som bare er der på nåde, som ikke blir satset på og der eier og driver ikke har mulighet til å investere i bygg, uteområder og kompetanse?

Troen på at det offentlige skal løse alt har tatt helt overhånd og de ideologiske skylappene skygger for utsikten til det som gir oss de beste løsningene, nemlig når det private og offentlige løser oppgavene sammen.

Høyre har usvikelig tro på mennesker, og vi er sikre på at de største oppgavene løser vi best i fellesskap, når vi tar alle gode krefter i bruk og spiller hverandre gode. Gode barnehager er et av våre aller viktigste velferdstilbud. Det å investere i forutsigbarhet og langsiktighet, likebehandling og valgfrihet i barnehagesektoren – det er en sikker investering i framtida. Barnehagebarna representerer vår felles framtid. Det skulle bare mangle at de ikke kan få like gode tilbud uavhengig av hvor de bor og hvem foreldrene deres er.

Skal det være en realitet må vi ha en mangfoldig barnehagesektor med flere aktører, variasjon i tilbudet og det må være foreldrene som velger tilbud til sine barn og sin familie.

Regjeringens ideologi må ikke kvele gode barnehagetilbud på veien til å finne løsninger tilpasset SVs politikk. Regjeringen må sette barna og familiene først.


Powered by Labrador CMS