Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.

Private barnehager får faste beløp for å styrke andelen pedagoger

Kommunene får pedagogpenger inn i rammetilskuddet. De private får øremerkede midler med nasjonal sats. Alle får krav om 44 prosent barnehagelærere. Slik skal regjeringen sikre at pengene kommer dit de skal.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen øremerket i statsbudsjettet 172,2 millioner kroner for å øke antall pedagoger i barnehagene.

I revidert nasjonalbudsjett flyttes pengene over til potten der kommunene selv disponerer bruken.

Unngår byråkrati

Regjeringen er likevel trygg på at kommunene faktisk bruker pengene til å styrke andelen barnehagelærere i landets kommuner.

«Barnehagene finansieres i all hovedsak gjennom kommunerammen. For å sikre en enhetlig finansiering, foreslår regjeringen at det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere allerede i 2017 overføres til kap. 571, post 60 for å dekke den varslede skjerpingen av pedagognormen. Når tilskuddet går inn i kommunenes inntektsrammer unngår man å innføre nye krav til søknader og rapportering», heter det i dokumentet om omtaler tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett som ble presentert torsdag formiddag.

- Vil forplikte

Gjeldende pedagognorm krever at det skal være minimum én pedagogisk leder per 7–9 barn under 3 år eller 14–18 barn over 3 år.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende ut forslag om skjerpet krav i forskrift om pedagogisk bemanning på høring i løpet av våren.

En skjerping av pedagognormen vil forplikte kommunene og barnehageeiere til å ansette flere barnehagelærere, skriver regjeringen.

– Eneste helt sikre

Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet sier til barnehage.no at han er veldig trygg på at pengene kommer dit de skal.

– Den eneste måten å være helt sikker på at pengene brukes til det de skal, er å regulere det i lov og forskrift. Det er det vi nå gjør, sier Thue og forklarer:

– Når vi budsjetterer penger til ulike formål, har vi tre måter å gjøre det på: Vi kan enten bevilge penger til kommunerammen som setter kommunene i stand til å ansette flere barnehagelærere. Alternativt kan vi øremerke pengene eksplisitt, men da er det fortsatt sånn at kommunene kan utvise et visst skjønn. Den aller sterkeste statlige føringen er å regulere pengebruken i lov eller forskrift. Da får kommunene pengene, og til gjengjeld må de øke andelen pedagoger slik at det blir så mange som forskriften sier at det skal være.

– Vil dekke 44-prosenten

Magnus Thue sier at en forskrift om ny pedagognorm skal sendes ut på høring før sommerferien. Deretter vil det bli en høringsfrist på tre måneder. Så vil den iverksettes så raskt som mulig.

– Om det blir 1. desember 2017 eller om det blir august 2018 kan jeg ikke si noe om nå. Men kommunene vet at pengene kommer og at kravene kommer. Da vet kommunene at dette er noe de må forholde seg til, sier statssekretæren.

De 172,2 millionene som er bevilget på årets statsbudsjett gir en helårseffekt på 413 millioner kroner. Dette vil ifølge Magnus Thue dekke kostnaden ved å få opp andelen barnehagelærere til 44 prosent.

Overgangsordning

Når det øremerkede tilskuddet nå flyttes til kommunerammen, vil det være forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager som regulerer utbetaling av økt tilskudd til private barnehager som følge av skjerpede krav til pedagogisk bemanning.

De private barnehagene får tilskudd som baserer seg på to år gamle regnskap i kommunene.

For å sikre at de private barnehagene får et oppjustert driftstilskudd allerede i 2017, må det etableres en overgangsordning i forskriften. Overgangsordningen vil gjelde i perioden 2017–2019.

Overgangsordningen er tenkt å tre i kraft 1. august i år.

Faste beløp til private

I forskriften, som torsdag er lagt ut på høring fra Utdanningsdirektoratat, legges det opp til en tilskuddsøkning til de private barnehagene der det oppgis én sats for store barn (3-6 år) og én sats for små barn (0-2 år).

Tilskuddssatsene fastsettes nasjonalt.

Satsen beregnes ved at man tar hele beløpet som skal brukes nasjonalt og deler dette på summen av omregnede heltidsplasser for kommunale og private barnehager i hele landet. Det må videre nasjonalt fastsettes én sats for små barn og én for store barn.

Satsene er beregnet til å være 1.199 kroner for store barn og 2.158 kroner for små barn.

Utdanningsforbundet fornøyd

–  Vi er svært godt fornøyd med at det blir en forbedring av barnehagelærernormen. Det er for oss det aller viktigste i dag, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal i en kommentar til barnehage.no.

Handal mener det er svært viktig at bemanningsnorm og barnehagelærernorm henger sammen.

– Vi ser på dette som et viktig steg mot en barnehagelærernorm på minst 50 prosent. Slik vi ser det er det nøkkelen til bedre kvalitet i tilbudet til barna, sier Handal.

Vil ha fart på opptrapping

Han forutsetter at både kommunale og private barnehager bruker pengene til flere barnehagelærere, selv om de nå går over fra å ha vært øremerket til å inngå i kommunerammen.

– Vi har klare forventinger til at Kunnskapsdepartementet er raske med å få på høring den nye bemannings- og barnehagelærernormen, slik at opptrappingen kan få fart der andelen i dag er for lav, avslutter Handal.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS