Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) advarer mot å bruke økonomirapporten i en ideologisk kamp mot private barnehager, men varsler at det vil komme endringer i regelverket.

Jan Tore Sanner etter ny rapport om lønnsomhet i barnehager: - Regelverket er utdatert

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner varsler at det vil komme nye regler for private barnehager.

Publisert

I en rapport utarbeidet av rådgivningsselskapet BDO viser at opptjent egenkapital i de private barnehagene har steget fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til nesten fire milliarder kroner i 2016. Dette er oppsamlet overskudd som eierne har liggende i barnehageselskapene, skriver Aftenposten.

I rapporten kommer det fram at de seks største kjedene har 30 prosent av barna i de private barnehagene, men 60 prosent av samlet overskudd.

Egenkapitalavkastningen er stabilt høy til tross for at barnehagesektoren kjennetegnes av lav finansiell risiko.

Rapporten kommer som et resultat av at regjeringen har satt i gang en helhetlig gjennomgang av reguleringen av private barnehager, og har bestilt flere rapporter for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Departementet skriver i en pressemelding at regelverket og støtteordningene ble utviklet etter barnehageforliket hvor alle barn skulle sikres barnehageplass. Nå er stadig flere private barnehager blitt en del av kjeder med svært høy avkastning.

Seks aktører - 30 prosent markedsandel

I en pressemelding peker Kunnskapsdepartementet på at rapporten viser følgende utviklingstrekk:

  • Noen få aktører har økt markedsandeler betydelig. Seks av de største konsernene hadde en samlet markedsandel på 30 prosent i 2016. En viktig forklaring på dette er bortfallet av fri etableringsrett i 2011, sterk finansieringsevne blant de største private barnehageaktørene og en økning i eiendomsverdier.
  • Barnehagenes avkastning er betydelig høyere enn gjennomsnittet for selskaper notert på Oslo børs. Disse seks aktørenes samlede andel av resultatet før skatt for bransjen er nær 60 prosent. I tillegg er det høy lønnsomhet ved salg av barnehager blant annet høy prisvekst i eiendomsmarkedet.
  • Det er tilnærmet full barnehagedekning, og det er blitt mye vanskeligere for nye aktører å komme inn i markedet, fordi oppkjøp av barnehager betyr at du har rett til å drive barnehage og har krav på offentlige tilskudd.
  • I enkelte tilfeller kommer ikke transaksjonene barna til gode. Eksempler er barnehagenes kjøp av fritidsleiligheter eller feriehus i utlandet til bruk for ansatte, gaver til andre formål og uttak av svært høy lønn.

Sanner: Regelverket er utdatert

Overfor barnehage.no utdyper kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sine tolkninger av rapporten:

- Denne rapporten viser at regelverket er utdatert. Rammeverket og insentivene for utbygging av private barnehager kom på plass etter barnehageforliket i 2005. Det var bred politisk enighet om gode insentiver for utbygging. Nå er vi i en ny tid som preges av konsolidering. Det er store kjeder som har en betydelig avkastning og lønnsomhet. Samtidig ser vi at kjedene i snitt har lavere bemanning i barnehagene enn andre. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor varsler jeg at vi skal starte arbeidet med et nytt regelverk som tar utgangspunkt i sektoren slik den ser ut i dag, og som ivaretar tillit og legitimitet, men som også ivaretar mangfoldet, sier Jan Tore Sanner til barnehage.no.

Advarer mot ideologisk kamp

Så lenge private barnehager har de samme kravene til kvalitet og bemanning som de offentlige, er det legitimt å tjene penger på å lage gode barnehager. Men det må være god kontroll, slik at offentlige tilskudd går til å lage gode barnehageplasser for barna.

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister

Kunnskapsministeren vil advare venstresiden mot å bruke denne rapporten til å føre det han kaller en ideologisk kamp mot private barnehager.

- Hvilke grep mener du må gjøres?

- Nå tar vi et første skritt gjennom innføring av bemanningsnorm. Det vil sikre at mer av ressursene vil komme barna til gode. I tillegg starter vi opp et arbeid for å se på andre nødvendige endringer i tillegg til at vi ser på behovet for et bedre tilsyn med barnehagene. Men det er viktig at vi i første omgang får opp et godt kunnskapsgrunnlag før vi iverksetter endringer.

- SV og Rødt la mandag fram et forslag som skal gi kommunene mer makt til å avgjøre hvem som skal, og hvem som ikke skal etablere seg eller kjøpe barnehager lokalt. Er det veien å gå?

- Nei, det er ikke en vei å gå. De endringene som vi skal gjennomføre, må være kunnskapsbasert og ikke ideologisk basert. Og så har Audun Lysbakken frekkhetens nådegave. Det var SV, som etter barnehageforliket i 2005 la grunnlaget for dagens regelverk og dagens insentiver. Og så er det jeg som har bestilt en gjennomgang av regelverket og som varsler endringer. Rødt og SV bruker dette i sin ideologiske kamp mot private barnehager, men resultatet av deres løsninger vil svekke tilbudet til barn og foreldre, sier Jan Tore Sanner.

- Arbeiderpartiets Martin Henriksen har uttalt at rapporten bekrefter den utviklingen som Arbeiderpartiet har forsøkt å gjøre noe med, og at funnene ikke er overraskende for noen andre enn regjeringen?

- Martin Henriksen uttaler seg før han har lest rapporten. Han uttalte seg i går, og rapporten kom i dag. Så er det også sånn at han representerer et parti som har ansvaret for det regelverket vi har i dag, som har bidratt til at noen kjeder har økt sin kapital kraftig, mens jeg er den som varsler endringer. Og igjen vil jeg advare sterkt mot å bruke denne rapporten i en ideologisk kamp mot enkelte typer barnehager, sier Sanner.

God dialog med sektoren

Kunnskaps- og integreringsministeren kan ennå ikke si noe om hva slags grep som vil komme.

- Nå har vi fått noen viktige rapporter på bordet. Så vil jeg ha en god dialog med sektoren i utformingen av et nytt og framtidsrettet regelverk og et bedre tilsyn.

- Er det på bakgrunn av BDO-rapporten grunnlag for å slå alarm om helsetilstanden i private barnehager?

- Nei, det er ikke grunnlag for å slå alarm. Men det er grunnlag for å ta tak i det som ikke fungerer. Når vi ser at de som har 30 prosent av markedet, har 60 prosent av samlet resultat, og når vi ser at det har forekommet transaksjoner med nærstående som ikke kommer barna til gode, er det behov for endring.

- Det blir i rapporten pekt på at bortfallet av den frie etableringsretten er en viktig årsak til utviklingen. Vil gjeninnføring av etableringsrett være aktuelt?

- At de rødgrønne fjernet den frie etableringsretten har gjort det vanskeligere for nye, private å komme inn. Og det har gjort det mer gunstig for de store og etablerte kjedene. Jeg vil understreke at det vi skal gjøre, må være kunnskapsbasert, men jeg skal heller ikke utelukke å se på etableringsretten, sier Jan Tore Sanner til barnehage.no.

Ikke mulig uten private

Regjeringen vil sikre foreldre og barn et mangfoldig barnehagetilbud. Undersøkelser viser at foreldrene jevnt over er noe mer fornøyde med private barnehager enn de offentlige, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen: 

– Den gode barnehagedekningen vi har i dag ville ikke vært mulig uten innsatsen fra de private. Så lenge private barnehager har de samme kravene til kvalitet og bemanning som de offentlige, er det legitimt å tjene penger på å lage gode barnehager. Men det må være god kontroll, slik at offentlige tilskudd går til å lage gode barnehageplasser for barna.

Powered by Labrador CMS