Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2006 er snart historie.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2006 er snart historie.

Nå haster det med høringssvaret

20. januar er det høringsfrist for den nye rammeplanen.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet har fullført 18 høringskonferanser rundt om i landet, og tilbakemeldingene har vært mange og varierte. Én ting er sikkert; barnehagesektoren krever å bli hørt.

Under høringskonferansen for ny rammeplan for barnehage i Bodø forrige uke, engasjerte barnehagesektoren seg i mange av forslagets punkter. Blant annet ble det i gruppene uttrykt frustrasjon over den manglende bruken av ordene pedagog og barnehagelærer.

Også synligheten av samisk kultur i alle Norges barnehager ble vektlagt. Mange ønsket også at øvrig personale som ikke er pedagoger skal være forpliktet til å sette seg inn i rammeplanen.

Savner punkt om samarbeidspartnere

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Nordland, Gerd Inger Simonsen mente på vegne av sin gruppe at profesjonens ansvar må tydeliggjøres ytterligere.

– Alt vi gjør i barnehagen skal være til barnas beste. Her er det nødvendig med en tydeliggjøring av profesjonens ansvar. Vi håper det kommer mange innspill angående dette i høringssvarene, sier Simonsen.

Hun savner også et punkt om barnehagens samarbeidspartnere, da dette nesten er borte fra høringsforslaget. Samtidig gir hun en tilbakemelding om et tydelig dokument som underbygger det faktum at barnehagen er en pedagogisk virksomhet.

– Men følger det med skolering av dem som skal jobbe med dette? Den nye rammeplanen krever en kompetanseheving, for dette er krevende arbeid, sier Simonsen.

Hva er god kvalitet?

Konsulent i Kunnskapsdepartementet, Anne Schjelderup informerer om at det vil bli satt av midler til implementering og kompetanseheving.

– Det er Utdanningsdirektoratet som står for dette, sier Schjelderup.

En annen tilbakemelding fra debatten, er kvalitetssikring av hva som er god kvalitet. Det påpekes at en dårlig barnehage ikke må få mulighet til å vurdere seg selv som god, og at eiers ansvar må tydeliggjøres. Kvalitet må være målbart.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Høringsforslaget som har vært ute på høring siden i høst, er et tydeligere dokument hvor de fleste «bør» er byttet ut med «skal».

Det blir vurdert som positivt at rammeplanen skal bli mer forpliktende og sektoren er fornøyd med at psykisk helse og livsmestring er et eget punkt.

Høringsfristen er altså satt til fredag 20. januar. Har du enda ikke levert ditt høringssvar, kan du gjøre det her.

Powered by Labrador CMS