Fakta om ordningen

  • Akkrediterte universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler har kunnet søke
  • Dette får de støtte til
    • Utvikling og/eller drift av studietilbud der det ikke er campus
    • Tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus