Førstelektor Jan Ingar Båtvik ved Høgskolen i Østfold, er én av fem nominerte til «Årets barnehageinspirator 2017».
Førstelektor Jan Ingar Båtvik ved Høgskolen i Østfold, er én av fem nominerte til «Årets barnehageinspirator 2017».

«Han har en ufattelig kunnskap om naturen»

Førstelektor Jan Ingar Båtvik ved Høgskolen i Østfold, er én av fem nominerte til «Årets barnehageinspirator 2017».

Publisert Sist oppdatert

– Hvordan ser ditt ultimate læringsmiljø ut?

– Det er å ta med studentene ut, med naturen som læringsmiljø. Enten i fjæra eller med håv for å fange insekter eller på sopptur i skog og mark, forklarer førstelektor Jan Ingar Båtvik ved Høgskolen i Østfold.

Han er én av fem kandidater til å bli «Årets barnehageinspirator 2017». Prisen deles ut av PBL, og det er studenter ved landets barnehagelærerutdanninger som har nominert kandidatene, og en ihuga friluftsmann. Bakgrunnen og utdannelsen som kjemiker og botaniker kommer godt til uttrykk i undervisningen.

– Hvorfor er du nominert til «Årets barnehageinspirator»? 

– Det må du vel egentlig spørre andre om da jeg naturlig nok ikke har foreslått meg selv, men jeg innrømmer at jeg får god tilbakemelding på undervisningen min. Studentene gir årlig en evaluering av undervisningen til lærerne, og jeg kommer godt ut av det her. Særlig bolken om psykisk helse, som også er en del av naturfagundervisningen, blir godt mottatt, sier Båtvik og minner om at følelser er kroppskjemi og kjemi er naturfag.

– Trolig handler dette om at jeg våger å sette ord på vanskelige temaer som forelskelse, sjalusi, sorg og tap og ansvar, sier den populære læreren.

Han er heller ikke fremmed for å be studentene snakke pent om seg selv, selvbestemmelse, sinne, fordommer og konfliktløsning. Blant annet.

– Jeg tror at min egen nærhet og kjærlighet til fagstoffet som naturfaglærer, er godt synlig. Undervisningen min er stort sett muntlig, kun med viktige setninger skrevet på tavla – for da vet jeg hva studentene får i sine notatbøker og som de senere skal lese til eksamen. Jeg bruker mest tavla til å forme hele setninger for studentene som en sammenfatning av den forutgående muntlige framstillingen. Jeg bruker i liten grad Power Point og Smartboard opplever jeg tungvint og statisk, forklarer Båtvik.

Og ikke minst er det nok populært at han tar undervisningen ut i skog og mark.

– Det kan være en strand, i skogen, på en blomstereng eller på fjellet midtvinters. Vi tar med kikkert eller fuglenett og ringmerker fugler. Vi drar gjerne på sopptur eller ut for å fange insekter som skal prepareres og vises til den oppvoksende slekt. For du vet, fordommer og fobier forebygges av kunnskap, sier inspiratorkandidaten.

Han liker å gi studentene en levende framstilling av stoffet, noe som ofte faller i god jord.

– Min entusiasme og eierforhold til fagstoffet tror jeg også smitter. Husk det viktigste i en lærergjerning er ikke hva du sier med kjeften, men det som lyser ut av øya på deg!

Her er noe av det studentene begrunner nominasjonen med:

«Denne læreren har ufattelig kunnskap om natur som han deler med oss studenter på en særdeles god måte! Vi har vært i skogen og studert sopp, vært på stranden og studert muslinger og snakket om hva som lever og gror langs strendene. Vi har fanget fugler, ringmerket dem og snakket om hver art. Vi fikk holde en fugl etter god instruksjon om hvordan vi gjør det uten å skade fuglen eller oss. En foreleser som deler sin fagkunnskap på en inspirerende måte. En som inspirerer studentene til positivt arbeid med faget sitt. En som gir studentene positive opplevelser å se tilbake på fra studietiden. Heia Ingar!»

«Han besitter en bemerkelsesverdig mengde kunnskap som han evner å formidle med en sunn blanding av alvor og humor. Hans tilstedeværelse i det han gjør, tar oss med på en «reise» hver gang! Han motiverer, inspirerer og beveger!»

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Hvorfor underviser du?

Jeg synes det er inspirerende å lære andre om fenomener, sammenhenger og kjennetegn, gjerne ute i naturen der det egentlige livet leves, og som har gitt meg selv så mange gledelige og vakre opplevelser. Så bidrar jeg gjerne med min kompetanse for å øke andres i håp om at mine studenter på alle nivåer blir så glade i mangfoldet i naturen at de aktivt vil være med å ivareta alt dette vakre for kommende generasjoner, sier førstelektoren.

Han kaller det pedagogisk kjærlighet.

– I dette legger jeg at det betyr en del for meg at fagstoffet også kan bli andres eiendom. Jeg kjenner glede over at andre oppdager sammenhenger de tidligere ikke har forstått eller skjønt at er noe å være opptatt av.  Å få være med å vise fram en del av dette, tror jeg er viktig for å øke studentenes kompetanse, selvinnsikt, livsmestring og livskvalitet, sier Båtvik.

– Hvem inspirerer deg?

– Naturen selv er en viktig inspirator. Studentenes gode respons på framstillingen av fagstoffet er også en vesentlig inspirator. God respons gir god motivasjon. Så evner jeg å se det vakre i artsmangfoldet på alle nivåer. Husk, det kan aldri bli for mye skjønnhet. Det meste kan det bli for mye av, men ikke skjønnhet. Det henger nok i hop med at skjønnhet er en åndelig verdi - slik også glede og kjærlighet er det. I naturen er det inspirasjon nok i seg selv, men om studentene i tillegg er med og deler denne inspirasjonen, ikke minst oppdager sin egen entusiasme, da er det godt å være lærer. 

Disse fem er nominert til Årets barnehageinspirator:

KANDIDAT 1: Agnes-Margrethe Bjorvand (47), Universitetet i Agder (47), Kristiansand.

KANDIDAT 2: Gjertrud Stordal (45), Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim.

KANDIDAT 3: Jan Ingar Båtvik (61), Høgskolen i Østfold, Halden.

KANDIDAT 4: Monika Anna Röthle (65), Universitetet i Stavanger.

KANDIDAT 5: Randi Elisabeth Nordlie (52), Høgskulen på Vestlandet, Stord.

TRYKK HER for å stemme på din favoritt!

Powered by Labrador CMS