Legekonsultasjon.

Sykefraværet i kommunens barnehager økte med 25 prosent: – Vi er bekymret

Ikke siden Trondheim kommune begynte med rapportering av kvartalsvis sykefravær i 2005, har ansatte i kommunale skoler og barnehager hatt så høyt sykefravær som i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Nidaros.no (krever abonnement), som viser til en fersk rapport fra kommunen om sykefravær blant ansatte.

I rapporten omtales økningen som bekymringsfull innenfor både skoler og barnehager, som utgjør cirka en tredjedel av kommunens ansatte. Her har økningen i sykefravær vært på drøyt 20 prosent, sett opp mot tilsvarende kvartal i fjor. For barnehagene alene, er økningen på nær 25 prosent (3 prosentpoeng).

Mer enn andre områder

– Vi er bekymret for det høye sykefraværet. Det gjør noe med barnehagen, kvaliteten og det tilbudet de kan gi, sier Tone Jøssund, hovedtillitsvalgt for barnehager i Utdanningsforbundet, til Nidaros.

Totalt lå fraværet blant 2084 ansatte i Trondheims kommunale barnehager på 15,1 prosent i andre kvartal 2021. Det er mer enn noen på noe annet område i kommunen.

Korona som direkte årsak kan bare forklare 1,6 prosent.

Likevel kan det være nærliggende å stille spørsmål ved om den betydelige økningen er knyttet til korona-situasjonen, framgår det av rapporten, som blant annet inneholder følgende vurdering:

«Både skole- og barnehagesektoren har stått i mye usikkerhet siden utbrudd av pandemien, og har kanskje i enda større grad enn Helse og velferd vært nødt til å gjøre store endringer i utøvelse av arbeidet, på kort varsel. Dette kan over tid oppleves som en slitasje-faktor som påvirker sykefraværet. I tillegg har ansatte innenfor disse sektorene ikke blitt prioritert på samme linje som ansatte innenfor Helse og velferd i vaksinering, noe mange har opplevd som frustrerende, gitt mye kontakt med barn som kan være smittebærende.»

– Får ikke inn vikarer

Jøssund mener det høye sykefraværet henger sammen med bemanningssituasjonen og tildelte ressurser, og at sektoren er underbudsjettert. Vikarbudsjettene skrelles ned år for år, ifølge den hovedtillitsvalgte.

– Det er noe med at en ikke får satt inn vikarer når det trengs, som gir belastning for dem som er der. Jeg er bekymret for utviklingen. Det har vært tøffe perioder for ansatte og ledere. Hvor lang tid tar det før de blir syk også? Mange er veldig slitne, sier hun til Nidaros.

Ella Ingdal, kommunalsjef for barnehager i Trondheim, gir overfor lokalavisa uttrykk for at hun mener økningen har sammenheng med koronapandemien, og at utfordringen i hovedsak er et høyt sykefravær fra før av, i en utsatt bransje.

Hun sier også at man ikke bestandig har hatt vikarer å sette inn under pandemien, og at det har vært vanskelig å skaffe nok gode vikarer.

– Barnehagesektoren og andre av kommunens tjenesteområder ble berørt etter at Trondheim kommune foretok en kostnadsreduksjon som følge av de statlige bemanningsnormene, som var underfinansiert med om lag 80 millioner kroner. Vikarbudsjettene i kommunale barnehager ble redusert med til sammen 8 millioner kroner i 2019 og 2020. I 2021 ble vikarbudsjettet redusert med 5,6 millioner kroner, som følge av at kommunen økte antall uker sommerstenging fra to til tre uker, sier Ingdal til Nidaros.

Ligger over landssnittet

Ifølge barnehagemonitor.no, som gir oversikt over legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager, lå Trondheims offentlige barnehager på 12,7 prosent i andre kvartal – mens de private lå på 8,7 prosent.

Grafene viser utvikling i legemeldt sykefravær for barnehager i Trondheim.

Det er en større forskjell enn i landet sett under ett.

På landsbasis lå sykefraværet i offentlige barnehager på 10,8 prosent i andre kvartal, mens private lå på 9,3 prosent. Hvilket er en økning på henholdsvis 1,5 og 1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2020.

Powered by Labrador CMS