God håndhygiene: Det mest effektive tiltaket for å unngå smitte av omgangssyke i barnehagen er et strengt regime for håndhygiene.
God håndhygiene: Det mest effektive tiltaket for å unngå smitte av omgangssyke i barnehagen er et strengt regime for håndhygiene.

Her er rådene for å unngå smitte i barnehagen

Forekomsten av influensa er tydelig økende.

Publisert Sist oppdatert

Vinteren er høysesong for influensa, og Folkehelseinstituttet rapporterer at forekomsten av influensainfeksjoner nå er tydelig økende. Det er for tidlig å peke ut noe bestemt virus som dominerende, men de to mest aktuelle kandidatene er ifølge Folkehelseinstituttet A(H3N2)-virus og B/Yamagata-virus. Det er også regionale forskjeller — og influensavirus B er mer dominerende i nord.

Influensaviruset finnes i luftveiene, og inkubasjonstiden fra smitte til symptomer er vanligvis to dager. Smittefaren er størst dersom den som er smittet hoster eller nyser rette på en annen person, men viruset kan leve et par timer utenfor kroppen og overføres indirekte via hender og gjenstander

I tillegg til influensa, er også omgangssyke med norovirus vanlig på vinteren, og nå er en ny sesong allerede i gang. De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men de smitter også i en kort periode før symptomstart og et par dager etter tilfriskning.

Slik unngås smitte

Hvert år får 5-15 prosent av befolkningen influensa. I tillegg kan mange være smittet uten at de blir syke, men likevel smitte andre. God hånd- og hostehygiene forebygger smitte, og her er noen vaner du bør innføre — også hos barna:

• Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

• Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

• Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

• Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Effektive tiltak i barnehagen

Det mest effektive tiltaket for å unngå smitte av omgangssyke i barnehagen er et strengt regime for håndhygiene — hvor barna vasker hendene før og etter måltider og etter at de har vært ute. Hendene må såpes grundig og skylles rene i minst 30 sekunder.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er mindre effektivt mot norovirus.

Her er noen andre tiltak barnehagen kan gjøre for å begrense utbrudd av influensa og omgangssyke:

• Erstatt hånddukene til håndvask med papirhåndduker.

• Ha en voksen på badet sammen med barna for å påse at hendene vaskes grundig.

• Egne kluter til hver avdeling og egne kluter til kjøkkenet. Byttes hver dag.

• Vask bordene før hvert måltid.

• Voksne vasker hendene grundig før tilberedning av mat.

• Desinfiser toalettene jevnlig.

• Utfør bleieskift med engangshansker.

• Vask leker jevnlig, gjerne i oppvaskmaskinen. Om vinteren kan de settes ut i kulden over natten.

• Sett frem litt og litt pålegg under måltidene. Ikke sett påleggsrester tilbake i kjøleskapet.

Hold barnet hjemme i 48 timer

Et særdeles viktig tiltak ved utbrudd av omgangssyke med oppkast og diaré, er å holde barna hjemme i minst 48 timer etter at det er symptomfritt. Viruset er svært smittsomt — også etter opphør av symtomer.

Dersom du sender barnet tilbake i barnehagen for tidlig etter omgangssyke, risikerer andre barn og voksne å bli smittet.

Les også: Leverer syke barn i barnehagen

– Det er en anbefaling vi oppfordrer alle barnehager å følge, for vi ser at det hjelper med å få ned smitten og sykefraværet. Forskning viser at de barnehagene som har strenge retningslinjer ved sykdom, har mindre fravær. Det blir en vinn-vinn situasjon for alle, sier sykepleier Ann-Helen Arntsen i PBL bedriftshelsetjeneste.

Powered by Labrador CMS