DEBATT

Utestenging og mobbing kan får alvorlige konsekvenser og det er de voksnes ansvar å se hva som egentlig foregår.
Utestenging og mobbing kan får alvorlige konsekvenser og det er de voksnes ansvar å se hva som egentlig foregår.

De ansattes verdier er nøkkelen mot mobbing

– Det er først når porten til barnehagen blir åpnet med de riktige verdiene, at mobbing har muligheten til å bli utjevnet i barnehagen, skriver syv barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Lek, glede og humor er noe av det som ofte setter ord på hverdagen i barnehagen.

Nok en dag fikk Jonas (5) nei, og han må sitte alene igjen på benken ute, mens de andre barna leker. Forskningsrapporten Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen (2015) viser at 1 av 4 barnehageansatte og foresatte mener det er overdrevet fokus på mobbing i barnehagen. Den viktigste forebyggingen mot mobbing er ikke hva vi gjør, men hvordan vi er i møte med barn.

Det er de voksne som har ansvar for at mobbing ikke skal finne sted, ikke barna. Som fremtidige barnehagelærere vil våre holdninger og verdier påvirke hverdagen i barnehagen. Vi må være inkluderende voksne, som har evne til å se at alle er like mye verdt. En viktig del av arbeidet mot mobbing er at vi stiller spørsmål om hvor det kommer fra, og hvorfor det skjer, ikke spørsmål om skyld. Vår oppgave er å se alle, og bidra til at alle føler de har en plass i barnehagen. Dersom man peker ut barn som mobber og mobbeoffer, kan det ofte føre til at mobberen føler seg mindre viktig. Det skal man unngå. Barnehagelærerne bør ha fokus på at tillit og respekt er gjensidig. Vær en voksen som bryr seg om alle!

Som ansatt i en barnehage er det viktig å møte barna på deres nivå. Se dem som små mennesker under utvikling, ikke uvitende barn. De skal føle seg sett, hørt og inkludert i hverdagen, og det er vårt ansvar. Støtt barns forskjeller og lær dem at det er normalt å være annerledes. En av grunnsteinene i forebyggingen mot mobbing er at barnehagelærere jobber med å fremme respekt og toleranse.

Forskningen viser at nesten 70 % av de ansatte mener de har et godt arbeid som forebygger av mobbing i barnehagen. Samtidig fremgår det at over halvparten av de foresatte ikke er informert om det de ansatte gjør for å stoppe mobbing. Å sette lys på de ansattes verdier og holdninger er med på å vise at det ikke bare jobbes direkte med forebygging, men også indirekte. Som fremtidige barnehagelærere må vi bli flinke til å gjøre dette synlig for alle i barnehagen, og ikke bare for personalet.

Mobbing er nevnt i de offentlige dokumentene for barnehage, men det er etikk, holdning og verdier som avgjør hvordan det vil bli håndtert. Ikke et svart, hvitt dokument som står på øverste hylle på personalrommet. Dersom de ansatte glemmer å ha barna og barnegruppen i fokus, vil ikke barna få innsikt i hvilke holdninger og verdier som skaper et godt menneske. Det er først når porten til barnehagen blir åpnet med de riktige verdiene, at mobbing har muligheten til å bli utjevnet i barnehagen.

Dette debattinnlegget er skrevet av barnehagelærerstudentene Kristin Christensen, Marianne Gipling, Silje Grasto, Jan Emir Gouissem-Hansen, Stian Henriksen, Eirik Holten og Runar Waagen. 

Powered by Labrador CMS