Statsråden inviterte til kickoff: Vil ha kvalitetsløft i barnehagen

– Dere som jobber i og med barnehager kjenner kvaliteten best. Det er derfor vi har invitert til kickoff i dag, og flere dialogmøter i løpet av våren.

Publisert Sist oppdatert

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby da hun åpnet fredagens kickoff.

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har statsråden invitert til dialog. Målet er en strategi som skal stake ut kursen for barnehagepolitikken de neste ti årene. Og stikkordene er kvalitet, kompetanse og forskning.

– Vi har mange gode barnehager, og mange dyktige ansatte som hver dag legger ned en enorm innsats for at barna skal få et godt tilbud. Det har vi ikke minst sett mange eksempler på det siste året, hvor mange har strukket seg langt. Jeg vet at mange som jobber i og med barnehage står i en krevende hverdag. Likevel har jeg invitert dere i dag til å se framover mot 2030, sa Melby i forbindelse med åpningen.

Under kikcoffen fikk representanter fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, PBL, Foreldreutvalget for barnehager, KS og Sametinget si noe om sine tanker.

Kvalitet

Steffen Handal fra Utdanningsforbundet startet med å forsøke å si noe om hva kvalitet egentlig er.

– Jeg tror at fagfolk strides om dette, og jeg skal forsøke dele det opp i kanskje to enkle kategorier: Den kvaliteten ansatte, barn og foreldre erfarer og opplever, og den som kanskje er den mer rapporterte og målte kvaliteten gjennom systemet. Den første typen kvalitet, den erfarte og opplevde, den ser jeg godt når vi deler ut Utdanningsforbundets klimaspris hvert år. Da gløder de som får prisene nettopp om den kvaliteten som er den opplevde og erfarte. Mens den andre kvaliteten, den som måles og veies mer, den er det nok andre som er mer opptatt av, sa Handal, og pekte på byråkrater, politikere og dem som står rundt barnehagen.

– Jeg tror det er mikrokvaliteten, den opplevde, det er den som får hjertene til å banke, og det er den vi må ha mye oppmerksomhet rundt fremover. Jeg tror vi trenger begge formene for kvalitet, og jeg tror vi er nødt til å balansere disse kvaliteten opp mot hverandre, sa han.

Han pekte videre på at man framover må investere i to ting: Kunnskap og tid.

– Vi må gjøre det nært barna. Bemanningsnorm og barnehagelærernorm er veldig viktige redskaper for å få til dette, og vi må utvikle dem videre. Vi har de siste årene stjålet tid fra barna. Vi har lagt flere oppgaver til, og styrerne føler at de blir trukket vekk fra barna. Vi har fjernet kjøkkenassistenter og vaktmestere, og arbeidet de gjorde må fortsatt gjøres, og nå gjøres det av dem som bør ha oppmerksomheten rettet mot barna. Kort sagt: så har barn fått mindre tid med de ansatte, og mange bruker sin pedagogiske kunnskap på administrasjon, sa han.

Barnas behov

May-Brit Sundal fra Fagforbundet var i sitt innlegg klar på at dagens barnehage er et godt sted for barn, og at de ansatte gjør en god jobb.

– Men vi skal se framover. Barnehagen har et særdeles viktig samfunnsoppdrag, og vi har en felles interesse av å gjøre dette til et godt sted å være. Ambisjonen er at det er barnas behov som står i sentrum. Barn har behov for voksne med tid og overskudd til å leke, trøste og sørge for at alle har det bra, sa hun.

Vil ha klar definisjon

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL var klar på at noe av det viktigste man i barnehagesektoren kan involvere seg i, er å skape god kvalitet.

–Det er det som virkelig betyr noe for barna, foreldrene og samfunnet, sa Lindboe.

Hun mener at det er interessant hvor polarisert debatten om kvalitet i sektoren tidvis blir.

– Jeg er barnelege, og kommer selv fra en tradisjon der man er opptatt av at ting skal være kunnskapsbasert. Når vi behandler et barn med cellegift, så bygger det på lang erfaring. At man tester ting, at man lager protokoller og at man har kommet fram til det som gir best overlevelse. Jeg ønsker meg, og nå skal jeg kaste en liten brannfakkel, jeg ønsker meg mere den tenkningen i barnehagesektoren. Så er alle enige i utgangspunktet: at barnehager først og fremst skal være en arena for lek og at barn skal få være barn, sa Lindboe.

Hun var også klar på at det var for lite forskning.

– Vi har for lite kunnskap. Vi har noe, men vi trenger mer, sa Lindboe, og fortsatte:

– Jeg kunne ønske meg at vi kunne bli enige om noen faktorer for hva som er god kvalitet. At vi setter oss ned sammen og definerer hva som er en barnehage med god kvalitet. Det vil gjøre det mye lettere å drive kvalitetsutvikling, og sørge at kvalitetsforskjellene utjevnes. Og så blir det lettere å føre tilsyn på kvalitet.

Alle kan si sitt

Det er ikke bare aktørene som deltok på kickoff i dag, eller som skal delta på dialogmøtene som arrangeres fremover som kan si sitt. Melby og kunnskapsdepartementet åpner for at alle som vil kan komme med innspill.

– Hvilke ambisjoner skal vi ha og hvordan skal vi komme dit? Hva er viktig når vi løfter blikket og tenker fremover? Hva bør endres, hva bør prioriteres og hva kan kanskje prioriteres bort? De innspillene vi mottar gjennom denne prosessen skal gi et grunnlag for utvikling av politikk i årene fremover for å bidra til at alle barn får et godt barnehagetilbud, skriver departementet på sin nettside.

Fristen for å komme med innspill er satt til 1. april, og du kan lese mer om det på departementets nettsider. (Ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS