Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen griper inn. Nå blir det tvungen lønnsnemnd
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen griper inn. Nå blir det tvungen lønnsnemnd

Griper inn: Tvungen lønnsnemnd i KS-oppgjøret

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen griper inn i Unio-streiken. Nå blir det tvungen lønnsnemnd i KS-oppgjøret. Streiken i Oslo fortsetter.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ettermiddag møtte partene med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Møtet viste klart at det ikke var mulig for partene å finne en løsning på denne akutte situasjonen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Konflikten har pågått siden 27. mai, og har omfattet over 20.000 ansatte i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.

Nå er det konkludert med at det er fare for liv og helse, dermed griper statsråden inn.

Det er et prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering i Fredrikstad som fører til at myndighetene griper inn. Anlegget er stengt ned på grunn av streiken.

I løpet av fredagen har brannvesenet avdekket at det er umiddelbar fare for at søppelet vil selvantenne og starte en brann i gjenvinningsanlegget. Brannsjefen har meldt at situasjonen er meget alvorlig. Ved en eventuell brann vil brannpersonalet utsettes for stor risiko, som kan medføre fare for liv og helse. Det er bare personell som er i streik som kan håndtere denne situasjonen, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Avslutter streiken

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har konkludert med at situasjonen er så alvorlig at virksomheten ikke er i stand til å følge pliktene sine etter brann- og eksplosjonsvernloven.

På oppfordring fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Røe Isaksen understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Partene har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier statsråden.

Provosert

Nå avsluttes altså streiken. Det får Steffen Handal til å reagere.

– Det regjeringen gjør nå provoserer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier leder Steffen Handal i Unio kommune.

Handal mener regjeringen tar på seg et stort ansvar når de griper inn i konflikten.

– Regjeringens grep vil på ingen måte løse den samfunnsutfordringen streiken har handlet om. Utfordringen med å rekruttere og beholde våre yrkesgrupper blir ikke borte av dette. I verste fall kan det skade rekrutteringen og muligheten til å holde på ansatte med høy kompetanse og lang utdanning i kommunene. Vi er lei av å høre at det er vår tur neste gang, sier Handal til Unio.no

Streikelederen er tydelig på at Unio ikke er ferdig med denne kampen.

– Om et år er det hovedoppgjør. Kommunenes organisasjon KS må da vise at de tar arbeidsgiveransvaret mer på alvor, og sørger for lønnstillegg som bidrar til å rekruttere og beholde flere kompetente folk med høyere utdanning, sier Handal.

Inngrepet fra regjeringen gjelder hele konflikten mellom Unio og KS. Inngrepet gjelder ikke streiken i Oslo kommune eller sykehusene da dette er egne tariffområder.

Powered by Labrador CMS