Fylkesmannen opprettholder millionkrav - barnehageeiere klager til direktoratet

Saken om Fylkesmannens krav om tilbakebetaling av 5,4 millioner kroner fra eierne av Torshovhagen barnehage i Oslo har havnet i Utdanningsdirektoratet.

I begynnelsen av mars ble det kjent at Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter et økonomisk tilsyn har rettet et stort krav mot eierne av Torshovhagen barnehage i Oslo.

I april sendte eierne en klage på vedtaket. De mente at beløpet de måtte betale tilbake var for høyt og ba også om å få forlenget frist på tilbakebetalingen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ifølge utdanningsnytt.no avvist klagen. Nå har barnehageeierne tatt saken videre til Utdanningsdirektoratet.

Det skal ifølge Utdanningsnytt være første gang at en tilsynssak om økonomiske reaksjoner har havnet til behandling hos Utdanningsdirektoratet.

 

Powered by Labrador CMS