Etter et møte mellom politikere, barnehager og PBL (Private barnehagers landsforbund) gir ordfører Alf Johan Svele (nr 3 fra venstre) uttrykk for at ingen barn skal tvangsflyttes fra én barnehage til en annen.
Etter et møte mellom politikere, barnehager og PBL (Private barnehagers landsforbund) gir ordfører Alf Johan Svele (nr 3 fra venstre) uttrykk for at ingen barn skal tvangsflyttes fra én barnehage til en annen.

Ordfører lover: Ingen barn skal tvangsflyttes

Ordfører Alf Johan Svele (H) i Holmestrand sier det aldri har vært noe politisk ønske om å tvangsflytte barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Nå skal kommunen rydde opp i kommunikasjonen til berørte barnehager og foreldre.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag skrev barnehage.no at Holmestrand kommune vil samle barna med behov for spesialpedagogisk hjelp til én kommunal barnehage i hver skolekrets.

Bakgrunnen for vedtaket om å samle mest mulig av de spesialpedagogiske timene i de tre kommunale barnehagene er ønsket om mer effektiv drift.

150-200 timer med kjøring

«Tall fra 2017 viser at det går med 150-200 timer per år til kjøring mellom barnehagene. Ny organisering av den spesialpedagogiske hjelpen skal være effektiv og redusere bruk av ressurser til forflytning mellom barnehager. Ved å samordne spesialpedagogisk hjelp samler vi kompetanse og sikrer kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne», heter det i økonomiplanen til Holmestrand kommune.

«Ved nye søkere med behov for spesialpedagogisk hjelp, vil barnehagemyndighet eller virksomhetsleder i opptaksområdet gå i dialog med foresatte om å velge den kommunale barnehagen i barnets skoleområde,» framgår det videre.

Både private barnehager og foreldre har reagert.

– Barn trenger tid til å bli trygg på de voksnes og skaffe seg venner. Særlig gjelder dette barn som av ulike årsaker henger litt etter. Sønnen min trives kjempegodt i BMB (Botne menighetsbarnehage), og vi er sterkt imot å rive ham vekk fra miljøet, sa Eva Stranna til Jarlsberg Avis tidligere i uka.

Vil ikke tvangsflytte

Under et møte mellom politikere, barnehager og PBL (Private barnehagers landsforbund) om saken denne uka, ga ordfører Alf Johan Svele (H) uttrykk for at det ikke er kommunens intensjon å tvangsflytte barn.

– Hvis foreldrene føler at barna blir tvangsflyttet, skal vi ikke tvinge barn til å bytte barnehage, slo ordfører Alf Johan Svele fast ifølge Jarlsberg Avis. Han la til:

– Vi politikere er også opptatt av barnas beste, det kan med fordel uttrykkes enda klarere fra vår side.

– Svikt i kommunikasjonen

Overfor barnehage.no utdyper ordføreren at intensjonene med å sentralisere den spesialpedagogiske hjelpen har vært kommunisert til barnehagene, men åpenbart ikke tydelig nok.

– De nye retningslinjene kan, slik de er formulert, tolkes veldig forskjellig. Målet har hele tiden vært at vi skal gjøre det som er det beste for barna. Men slik som ordningen har vært praktisert, har spesialpedagogene brukt uforholdsmessig mye tid på å kjøre. Hvis vi i noen sammenhenger kan samle noen av barna, så kan det gi noen fordeler, sier Svele.

Funksjonsnedsettelser

Han sier at det vil være hensiktsmessig å styre barn med betydelige funksjonsnedsettelser mot noen få barnehager. Og så er det også et ønske fra kommunen om at også flest mulig av andre barn med behov for spesialpedagogisk hjelp er i de barnehagene hvor en spesialpedagog er tilsatt.

Ordføreren peker på at et barn som er satt opp med spesialpedagogisk hjelp torsdag fra 09.00 til 11.00 ikke nødvendigvis er motivert for denne hjelpen akkurat da, men muligens heller fra 13.00 til 15.00.

– Da vil det være bedre om barnet og spesialpedagogen holder til i samme barnehage, sier Alf Johan Svele.

– Men vil skal ikke bruke tvang, understreker han.

– I de tilfeller der foreldre mener at flytting ikke er til det beste for barnet, så skal de gå i dialog med spesialpedagog, barnehagen og kommunen. Hvis konklusjonen er at det beste for barnet er at spesialpedagogen kjører til denne barnehagen, så blir det ordningen, sier Alf Johan Svele.

Skal korrigere informasjonen

– I brevet til foreldrene står det blant annet «Barn som har vedtak i dag kan beholde den spesialpedagogen de har per i dag, ved å søke overflytting til den kommunale barnehagen som spesialpedagogen er tilsatt i». Er ikke dette tydelig beskjed om at de må flytte?

– Ja, jeg er enig i at når du leser det, og legger en streng fortolkning til, så framstår det sånn. Men det står et annet sted i brevet at det vil tas hensyn til barnas beste, gjennom dialog med foreldrene og styrer i den enkelte barnehage, sier ordføreren.

– Hva gjør dere nå?

– Det som skjer nå er at førstkommende tirsdag er det møte i utvalg for oppvekst og omsorg. Der er det bestilt en orienteringssak. Så får utvalget konkludere med hva som var intensjonen med de nye retningslinjene. Og etterkant må det sendes ut et korrigerende brev til barnehager og foreldre slik at ingen er i tvil om hva vi vil.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS