Avtroppende leder i FUB, Marie Skinstad-Jansen, ble takket av i Kunnskapsdepartementet på tampen av forrige uke.
Avtroppende leder i FUB, Marie Skinstad-Jansen, ble takket av i Kunnskapsdepartementet på tampen av forrige uke.

Takker av med samarbeid om overganger

FUB og FUG får nye utvalg fra nyåret. Det siste de to sittende foredreutvalgene samarbeider om, er god hjelp til overganger. 

Publisert

De to nasjonale foreldreutvalgene Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har laget en ny brosjyre med gode tips til foreldre foran skolestart.

I forrige uke ble de takket av i et arrangement i regi av Kunnskapsdepartementet - ved årsskiftet skal de nye utvalgene offentliggjøres. 

Brosjyren som nylig ble utgitt gir enkle tips til foreldre om hvordan de kan forebrede både barnet og seg selv på overgangen fra barnehagen til skolestart slik at den blir trygg og god.

– Snakk med andre foreldre i barnehagen om overgangen til skolen. Skal flere andre barn begynne på samme skole? Skal vi kanskje forberede barna sammen? Det er et av tipsene foreldrene får i den nye brosjyren, ifølge hjemmesidene til FUB. 

Både barnehagen og skolen er forpliktet til å samarbeide godt med hverandre, og med foreldrene, om en best mulig overgang. Det er lovfestet i Rammeplan for barnehagen og i Opplæringsloven.

Avtroppende leder for FUB, Marie Skinstad-Jansen, har selv opplevd to overganger fra barnehage til skole for sine to eldste barn. I hennes hjemkommune Moss har de lenge hatt et årshjul for overganger, forteller hun til hjemmesiden til FUB
 
– Både barna og vi foreldre ble tidlig på vinteren blitt trukket inn i forberedelsene. Barna fikk besøke skolen flere ganger og skolens ansatte var i barnehagen. Vi foreldre ble også invitert i foreldremøter på skolen, sier hun.
 
Hun mener dette har bidratt til at barna følte seg hjemme da de kom i skolegården og i klasserommet. Og barna kjente igjen både voksne og mange andre barn der, som bidro til trygghet.

FUB har i sin femårsperiode (2015-19) hatt overganger som en av sine tre hjertesaker. Også FUG har vært svært opptatt av dette i sin periode (2016-19).
 
Både Skinstad-Jansen og FUG-leder Gunn Iren Müller understreker at mange ferske førsteklasseforeldre får et lite sjokk over å ha så liten kontakt med de voksne på skolen.
 
– Overgangen fra en tett og hyppig kommunikasjon med de ansatte i barnehagen kan virke overveldende. Det er lurt å forhøre seg med personalet på skolen og SFO om rutinene de har for mat, påkledning og toalettbesøk, sier de.
 
Særlig foreldre til barn med behov for spesiell tilrettelegging, trenger å trygges på at barnets behov blir møtt.Powered by Labrador CMS