Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).

Vil tvinge språksvake barn til barnehagen

Regjeringen ber barnevernet involvere seg dersom innvandrerbarn ikke lærer seg godt nok norsk. Et av virkemidlene er obligatorisk barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren definerte et enstemmig Stortinget at manglende vilje til å tilrettelegge for norskopplæring, vil kunne være en del av vurderingen om barn får tilfredsstillende omsorg.

Det skriver VG.

Ved skolestart i fjor hadde hele 1 700 Oslo-barn så dårlige norskkunnskaper at skolene var nødt til å sette i verk ekstra tiltak. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), forteller til avisen at lovendringen gir barnevernet hjemmel til å gå inn i hjemmet og pålegge tiltak dersom norskkunnskapene er for dårlige til at barnet skal kunne henge med på skolen.

– Vi vil nå gi barnevernet et nytt verktøy, og kunne pålegge familier hjelp slik at barna lærer norsk. Det er ingen tvil om at grunnleggende kunnskaper i norsk er helt avgjørende for om barna vil klare seg gjennom skolen og i resten av livet, sier Frp-statsråden til VG.

Til tross for at manglende norskkunnskaper nå regnes som omsorgssvikt, understreker Horne at det skal flere alvorlige forhold til før barnevernets strengeste virkemiddel, omsorgsovertakelse, vurderes.

Powered by Labrador CMS