Partileder Sylvi Listhaug under landsmøtetalen.
Partileder Sylvi Listhaug under landsmøtetalen.

– Det offentlige skal beskyttes mot konkurranse, og ingen skal tjene penger

Venstresida jobber systematisk for å strupe de private barnehagene økonomisk, ifølge Frp-leder Sylvi Listhaug.

Publisert Sist oppdatert

Barnehage og valgfrihet i familiepolitikken er noe av det partilederen håper å vinne nye velgere med, og øke oppslutningen på i de store byene foran høstens valg.

– Det er noe galt når norske familier må planlegge og legge til rette for at barnet skal komme når det passer staten, i stedet for når det passer deg, sa Listhaug i sin landsmøtetale fredag – og oppfordret Frps lokalpolitikere til å jobbe for å få på plass rullerende barnehageopptak i kommunene.

«Korstog mot private»

Hun ba dem også love å kjempe for likebehandling og rettferdighet for private barnehager.

– Venstresida jobber systematisk for å strupe disse barnehagene økonomisk, hevdet Listhaug.

Til landsmøtet som startet på Gardermoen fredag – og som markerer partiets 50-årsjubileum – er det forberedt 15 resolusjoner. Den ene slår fast at Fremskrittspartiet ønsker mangfold og konkurranse også i velferdssektoren.

«Ap/Sp-regjeringen, med god støtte fra SV og LO, har siden stortingsvalget 2021 drevet et korstog mot private aktører i velferdssektoren», innleder teksten i resolusjonsforslaget.

«På alle andre områder i samfunnet ønsker vi å unngå monopoler. Vi søker konkurranse og et mangfold av leverandører for å sikre innbyggerne best mulig tjenester og varer til lavest mulig kostnader. Også venstresiden i norsk politikk anerkjenner at monopoler gir et dårligere tilbud til kundene, bare ikke i velferdssektoren. Der skal stat, fylkeskommune og kommune ha monopol», lyder noe av fortsettelsen.

Reell forbrukermakt

Resolusjonen som skal behandles søndag, slår fast at Frp ønsker en helt annen utvikling, og argumenterer blant annet med at konkurranse mellom kommersielle, ideelle og offentlige tjenesteleverandører gir insentiv til utvikling av tjenestene, ny teknologi, effektiv organisering, bedre ledelse, arbeidsgivere som verdsetter sine ansatte, økt service og lavere kostnader.

«Et mangfold av tjenester gir brukerne valgfrihet, og dermed reell forbrukermakt. Konkurranse gir lavest mulig kostnader slik at staten, fylkene og kommunene kan levere tjenester til flere brukere innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelige».

Det foreslås derfor at Fremskrittspartiets landsmøte skal oppfordre alle partiets listekandidater ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 til å blant annet:

  • Sette mangfold og konkurranse i velferdssektoren på dagsorden i valgkampen.
  • Gi private og ideelle aktører utfordringsrett til drift av kommunale- og fylkeskommunale tjenester.
  • Sikre like vilkår for kommunale, kommersielle og ideelle tjenesteleverandører for eksempel innen barnehagesektoren.

– Ingen skal tjene penger

I regi av Ap/Sp-regjeringen pågår det som kjent et arbeid med å gjennomgå reglene for styring og finansiering av private barnehager.

I regjeringens barnehagestrategi som ble presentert i vinter, heter det:

«Regjeringen vil at barnehagesektoren skal bestå av en kombinasjon av kommunale og private barnehager. Det skal fortsatt være mulig å drive barnehage som privat virksomhet, men private barnehager skal være en del av det kommunale velferdstilbudet, ikke et investeringsobjekt for kommersielle interesser. Kommunene må få bedre muligheter til å prioritere små privateide og ideelle barnehager. På denne måten vil regjeringen både bevare og utvikle mangfoldet i barnehagesektoren.»

I sin landsmøtetale sa Listhaug at de private barnehagene er under angrep, og rettet skytset sitt mot venstresiden:

– De er ikke opptatt av kvalitet, eller om foreldre er fornøyd. Familiens ønske og barnas beste må rett og slett vike, fordi sosialistene har en ideologisk kamp mot det private. Det offentlige skal beskyttes mot konkurranse, og ingen skal tjene penger. Vi har sett at flere private barnehager har gått konkurs, og dessverre så kan flere følge etter. Og det rammer ikke bare de ansatte. Det rammer også barn og foreldre. Fremskrittspartiet mener at de private barnehagene skal utvikles, ikke avvikles, sa Listhaug.

I siste utgave av pbl-podden, utdyper Listhaug om sitt syn på barnehager. Der fins også samtaler med flere av våre mest sentrale barnehagepolitikere.

Powered by Labrador CMS