Ida Lindtveit Røse er ny andre nestleder i KrF etter helgens landsmøte.
Ida Lindtveit Røse er ny andre nestleder i KrF etter helgens landsmøte.

Klar tale fra den nye KrF-nestlederen: – Regjeringens forslag er feil vei å gå

Kristelig Folkeparti vil blant annet arbeide for familienes valgfrihet, verne likebehandling av offentlige, private og ideelle barnehager, styrke bemanningsnormen og sikre alle barn over ett år rett til plass.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag stemte KrF-landsmøtet fram Ida Lindtveit Røse (30) som ny andre nestleder i partiet, etter kampvotering mot Jorunn Gleditsch Lossius (43).

Landsmøtet gjorde også en rekke resolusjonsvedtak i helgen - hvorav flere med stor relevans for barnehagene og barnehagesektoren (se lista lenger ned).

– Ikke det vi trenger

Noe av det landsmøtet forpliktet seg til, var at KrF vil gå imot regjeringens planer om at kommunene skal kunne styre kapasitet og opptak i alle barnehager, og tidsavgrense tilskudd.

– Fordi det vil være dramatisk for ideelle og private barnehager, og det er ikke det vi trenger. Vi trenger kvalitet og stabilitet for sektoren. Vi trenger å styrke bemanning, sikre at barna får gode opplevelser, og utvide muligheten til få plass. Regjeringens forslag er feil vei å gå. Det vil bidra til uforutsigbarhet for private og ideelle barnehager, og skape usikkerhet for familiene om hvorvidt de kan velge barnehage for sine barn, forklarer Ida Lindtveit Røse til Barnehage.no.

Det ble også gjort vedtak om å verne likebehandlingen mellom offentlige, private og ideelle barnehager.

– Fordi vi trenger ulike aktører i barnehagesektoren. Private og ideelle bidrar på veldig god måte – og har bidratt – både til å sikre utbyggingen av kapasitet etter barnehageforliket, men også til å utvikle kvalitet og komme opp med nye ideer. Den fordelingen ønsker vi fortsatt. Da er likebehandling viktig så private og ideelle kan fortsette å utvikle seg.

– Kostbart men viktig

Røse trekker dessuten fram det hun ser som et annet vesentlig poeng, nå som regjeringen arbeider med å gjennomgå regelverket for styring og finansiering av private barnehager, mens allerede innførte kutt i pensjonstilskuddet og nye krav til organisering har satt den private delen av sektoren på prøve.

– Begynner man å kutte på enkelte steder, så blir det et uforutsigbart finansieringssystem som blir vanskeligere å forholde seg til. Og vanskeligere å drive.

KrF-landsmøtets resolusjonsvedtak om barnehage

Kristelig Folkeparti vil:

  • Arbeide for familienes frihet til å velge barnehage for sine barn, og gå mot regjeringens forslag om at kommunene skal kunne styre over kapasitet og opptak i alle barnehager og tidsavgrense tilskudd.
  • Verne likebehandling mellom offentlige, private og ideelle aktører.
  • Styrke bemanningsnormen, slik at flere ansatte er tilstede sammen med barna større deler av dagen.
  • Fortsatt styrke kontantstøtten, og gjøre det lettere å kombinere kontantstøtte og deltid barnehageplass.
  • Ikke åpne for nattåpne barnehager.
  • At alle barn over ett år sikres rett til barnehageplass, uavhengig av når på året de er født og ved hvilken alder familien ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet.
  • Legge til rette for en lengre og mer foreldreaktiv barnehagetilvenning.

– Dere har gjort resolusjonsforslag som vil bli kostbare å gjennomføre, som å sikre rett til barnehageplass for alle over ett år og styrke bemanningen. Hvordan skal dere få råd?

– Det er kostbare tiltak, men for KrF er familie og barns oppvekst høyt prioritert. Vi ønsker å prioritere familiene. Barn er et sårbart område og ikke et sted hvor vi skal kutte. Tvert om, det er et sted vi skal styrke. Det ligger mye forebygging i tidlig innsats. I trygge stabile familier og god barnehagehverdag. En god start er kjempeviktig og vil gi barna et godt utgangspunkt for livet videre.

Tydelig nei til nattåpent

– Var det stor enighet på landsmøtet om de barnehagerelaterte resolusjonene, eller skapte de stor intern debatt?

– Det var stor enighet, men noe debatt spesielt rundt dette med nattåpne barnehager. Når foreldre jobber turnus, kan familier ha behov på kveldstid. Men vi var tydelig at vi ikke ønsker at flere yrkesgrupper får mer skiftarbeid.

– Og så er formuleringen nattåpne barnehager. Kveldsåpne barnehager utelukkes sånn sett ikke?

– Det er det i og for seg en åpning for innen dagens lovverk. Men det er få av dem, nettopp fordi familiene ikke ønsker det. De ønsker å være sammen med barna. Da må vi ha et arbeidsliv som legger til rette for at vi ikke trenger barnehagetilbud om kvelden.

– I dag kom nyheten om at det ikke har vært færre søkere til barnehagelærerutdanningen siden 2005. Hva tenker du om det?

– Det er urovekkende. Vi trenger flere barnehagelærere i årene som kommer. Noe av det viktigste for å få det til, er at barnehagelærere har en god arbeidshverdag. Det veldig mange peker på er grunnbemanningen og at det er veldig sårbart både i starten og slutten av dagene. Styrket grunnbemanning vil gjøre arbeidshverdagen bedre og gjøre det mer attraktivt å bli barnehagelærer.

Røse er gruppeleder for KrF på fylkestinget i Viken. Hun vikarierte som statsråd for Kjell Ingolf Ropstad i toppen av Barne- og familiedepartementet sommeren 2020.

Hun kommer fra Oppegård (nå Nordre Follo).

– For KrF er familie og barns oppvekst høyt prioritert, sier Ida Lindtveit Røse.
– For KrF er familie og barns oppvekst høyt prioritert, sier Ida Lindtveit Røse.
Powered by Labrador CMS