Jan Tore Sanner og Erna Solberg på skolebesøk i januar 2023.
Jan Tore Sanner og Erna Solberg på skolebesøk i januar 2023.

Høyre-landsmøtet vil ha mer fleksible åpningstider i barnehagene

I helgen avholdt Høyre sitt landsmøte. Her er alle de barnehagepolitiske kulepunktene som ble vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Alltinget hadde totalt 53 resolusjonsforslag blitt sendt inn i forbindelse med landsmøtet, og i god tid før partileder Erna Solberg gikk på talerstolen tidlig fredag ettermiddag, var disse gjennomgått av partiets resolusjonskomité – som skulle presentere sine innstillinger kort tid etter åpningstalen.

Den såkalte storresolusjonen som har fått navnet «Bedre lokalsamfunn med Høyre» inneholder flere forslag om barnehage, og oppsettet kan minne litt om Hurdalsplattformen til regjeringen, riktignok med noe annet innhold.

Under temaet skole og oppvekst, heter det at «En god og trygg barnehage med kompetente ansatte er viktig for barns trivsel og utvikling. Barnehagen er en viktig omsorgsarena, og en arena for å lære gjennom lek. Foreldre skal være sikre på at barna trives og får god utvikling. Tidlig innsats starter i barnehagen og vi må sørge for at flere barn får mulighet til å delta i barnehagen.»

Og blant kulepunktene som ble vedtatt av landsmøtet, finner vi at Høyre vil:

  • Sikre at plikten til samarbeid mellom barnehager og skoler følges slik at overgangen for barna blir god.
  • Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre mangfold i tilbudet og forutsigbare og rettferdige rammevilkår.
  • Sikre at familier med rett til redusert barnehageavgift automatisk også gis rett til reduserte kostpenger og eventuelle andre utgifter tilknyttet barnehagen.
  • Sørge for et mangfoldig barnehagetilbud, gjennom å legge til rette for mer fleksible åpningstider i barnehagen og sikre et godt samarbeid mellom barnehager i kommunen slik at det alltid er en barnehage som er åpen i ferier.
  • Prioritere veiledningsordningen for nytilsatte nyutdannede lærere og barnehagelærere.
  • Ha som mål at alle barn får tilbud om barnehageplass fra fylte ett år eller endt permisjon gjennom et mer fleksibelt barnehageopptak.
  • Kartlegge barns språkutvikling før skolestart, sette inn hjelp til de barna som har behov for det og sikre at skolen har tilgang til denne informasjonen ved skolestart.

Under mangfold og inkludering finner vi at Høyre vil:

  • Øke andelen barn i barnehage blant barn av innvandrere, for eksempel gjennom oppsøkende og informerende virksomhet.

Og under samferdsel:

  • Etablere trafikksikre «hjertesoner» rundt alle barnehager og barneskoler.
Partileder Erna Solberg ble gjenvalgt av Høyres landsmøte.
Partileder Erna Solberg ble gjenvalgt av Høyres landsmøte.
Powered by Labrador CMS