De eldste barna i Mobarn Høgnakken barnehage i Molde, tilbringer mye tid sammen utendørs og på tur.

Rendyrker profilen: – Vi ønsket å ta det et hakk lenger

En av ukens dager tilbringes på avdelingen. De resterende fire er barna ute på tur.

Publisert

Slik har hverdagen vært for de eldste barna i Mobarn Høgnakken barnehage i Molde siden i høst, og mye tyder på at opplegget videreføres for neste generasjon femåringer når nytt barnehageår starter opp.

Årsaken?

– Mange ting. Det viktigste er at vi alltid har hatt et mål om at ungene skal bli glade i å være ute i friluft. Fra før av var vi en barnehage spesialisert på friluftsliv, men vi ønsket å ta det enda et hakk lenger, og gi barna sjansen til å være ute på tur enda mer det siste året, sier styrer Ingalill Aarønes Iversen.

– Og så hadde vi et ønske om å kunne gi barna et godt tilpasset tilbud, med tanke på overgang til skolen. Det har vi mulighet til nå som de er samlet hele tiden.

Elise Trana, Ingalill Aarønes Iversen og Tove Sylthe.

Egen avdeling

Barnehage.no sitt besøk begynner inne på Rognebær-avdelingen, sammen med konstituert barnehagelærer Tove Sylthe, som har vært sentral i etableringen av det nye friluftslivtilbudet.

– Vi starter her inne hver morgen og har frokost her. Vi avslutter også dagene på avdelingen, forteller Sylthe om hverdagen for barnehagens i alt 16 femåringer, som kaller seg «Hakkespettene».

Før pandemien var førskolebarna samlet som gruppe én dag i uken. Nå er de for én avdeling å regne.

Bilder av sopp og dyr på veggene vitner om hva de har vært opptatt av de siste månedene. Men her inne er det tomt for unger nå. Fuglene har fløyet, for å si det slik. Ut på tur.

Turmålene kan variere fra dag til dag, og det mangler ikke på flotte steder å oppsøke i barnehagens nærområde. De blir ikke tomme. Går ikke lei.

«Vi bruker turene våre som en utviklingsarena for barna. Til læring om mangfoldet i naturen, til språkutvikling, sosialt samspill og ikke minst motorisk utvikling. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser av mestring, og følelse av egenverdi og livsglede», står det å lese på barnehagens egne nettsider.

Annet samhold

Det står også at barna grupperer seg annerledes ute enn inne. At de i større grad leker på tvers av kjønn eller andre konstellasjoner.

– Jeg opplever at de ungene som er så mye ute har et veldig godt samhold. De ble veldig fort en veldig sammensveiset gruppe. Det har vi ikke sett på samme vis før, sier Iversen.

Mobarn Høgnakken barnehage ble bygget i 2003, og ligger i skogkanten i høyden over Molde by.

– Det er mindre konflikter ute. Større rom og mer boltreplass. Vi legger opp til samarbeid, og jobber med vennskap, supplerer Sylthe.

Under frokosten går de gjennom dagtavla som viser bilder av det de skal gjøre i løpet av barnehagedagen. Rundt klokken halv ti er det påkledning og så ut på tur, alle dager utenom tirsdag.

Den dagen har de førskoleopplegg i barnehagen, hvor de for eksempel lærer blyantgrep, bruker nettbrett, øver på å sitte i ro ved bordet eller holder på med skoleforberedende aktiviteter som ikke nødvendigvis egner seg til gjennomføring i friluft.

Leken er viktigst

Når det er sagt, så går det an å drive skoleforberedende aktivitet utendørs. Og alle fagområdene i rammeplanen kan dras inn.

– Vi vet at friluftsliv og uteliv er bra for barn. Både i seg selv, og i læring på skolen. Det er inkludert i valget vårt. Det å være ute er bra for grovmotorikk og for lek, sier Iversen.

Hun poengterer at den viktigste aktiviteten i barnehagen, er nettopp leken.

– Hva sier foreldrene til at barna er så mye ute på tur?

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger, og ingen negative reaksjoner.

– Hva krever dette av de ansatte?

– Interesse for friluftsliv. Interesse av å være ute. Og kanskje krever det litt mer logistikk. Vi må ha med oss utstyr.

Nok snakk. Nå er det på tide at vi kommer oss ut.

Tett på Moldemarka

Høgnakken barnehage ligger helt i skogkanten, og har opplevd å få besøk av både ekorn, elg, ekte hakkespett og rådyr – både innenfor og utenfor gjerdet.

Det er ikke veldig langt å gå opp til lavvoen som barnehagen fikk kjøpe da en friluftsbarnehage i nærheten la ned, og som nå kan benyttes som base og ly ved behov. Det er i dette området at Hakkespettene befinner seg i dag.

– Vi bruker kanskje 15-20 minutter dit, anslår Sylthe.

Snøen knaker under skoene mens vi går. «Blåbærlia» står det på veiskiltet.

– Der oppe er Tyttebærsvingen hvor skiløypa begynner, forteller Tove mens hun peker og legger til at Rognebær-avdelingen i vinter har hatt skidag en dag i uka.

Hun er selv oppvokst tett på Moldemarka, og til barna hender det at hun forteller at hun selv gikk på ski nøyaktig der hvor barnehagen har lagt siden den ble bygget i 2003.

Hver sin tur til å ta tilfart og skli i bakken.

Også akebakker i området har blitt flittig brukt i vinter. Kunstgressbane er å finne i umiddelbar nærhet, og man trenger ikke å bevege mange meterne før utsikten til Romsdalsfjorden og mektige fjell åpenbarer seg.

Romslig lavvo

Etter en fin og ikke alt for lang tur, nærmer vi oss målet. Vi kan høre lyden av lekende barn.

Snart ser vi også ungene, vinterkledde og i full aktivitet ute mellom trærne.

De tar tilfart og sklir ned en liten bakke etter tur. Og de bruker slynga, klatrer og leker «rødt lys» i området nedenfor den store lavvoen.

Inne i den fins vedovn, bord, tegnesaker, leker og annet materiell. Samt skinn til å sitte på og knagger der barnas tursekker henger.

Inne i lavvoen kan man ha det varmt og godt.

– Lavvoen er fin å ha, spesielt på dager med dårlig vær. Dem har det vært en del av etter jul. Men høsten var fin, forteller Iversen.

Da opplevde de blant annet at Toves interesse for sopp, smittet over på barna. Dermed ble det et naturlig tema å se nærmere på. De kontaktet soppkontrollen, og fikk fine plansjer.

Rutiner må til

Også fugler har vært tema, og vakt engasjement.

– Barna tok med soppbøker og fuglebøker hjemmefra. De er veldig nysgjerrige og interessert i å lære om sånne ting.

Det er sjelden å høre barna klage på utetilværelsen, ifølge Sylthe og Iversen, men de er gjerne tilfredse med å være inne på ettermiddagene, når de har kommet tilbake til barnehagen ved to-tiden, og fruktmåltidet er over. Da har de også muligheten til å være sammen med de yngre barna.

Å være ute er bra for grovmotorikk, og det er bra for leken.

– Vi har gjort små justeringer, men det er ingen store ting vi har begynt eller sluttet med. De ansatte brukte litt tid på å komme inn det, for det er mye som skal pakkes, og goder rutiner må til. Selv om vi hadde hørt om og satt oss inn i andre barnehagers erfaringer på forhånd, måtte vi lage vårt eget opplegg.

– Og så handler det om å være fleksibel, når man jobber i barnehage, oppsummerer de to.

Barns medvirkning

Her ute i marka, møter vi foruten barnegruppa også resten av avdelingens faste personell, som ifølge styrer Iversen er håndplukket for oppgaven.

– Det er kjekt å prøve noe nytt. Når man trives godt sammen, blir barnehagedagene bra. Vi legger opp alt ut fra fagområdene, og bruker mye barns medvirkning, sier pedleder Elise Trana.

– Å være så mye ute krever mer planlegging, men det har gått veldig fint. Hvis det er noe vi ikke kan ta med oss, bruker vi det inne, fortsetter hun.

– Ellers tilrettelegger vi der vi er, og bruker naturen. Man kan finne det meste her, sier kollega Eskild Sørflaten – og slår ut med armene.

– Dagene går mye fortere når man er så mye ute. Jeg var spent på hvordan jeg ville trives selv, men det har vært storveis. Jeg vil gjerne fortsette med dette, sier Camilla Lind – som er den fjerde av avdelingens faste folk.

Elise Trana, Camilla Lind, Tove Sylthe og Eskild Sørflaten.

Foreldredialog

Evalueringene hittil, og tilbakemeldingene fra foreldrene, tyder da også på at opplegget videreføres.

– Vi starter ny gruppe med foreldremøte, så foreldrene får god informasjon om hva dette betyr. Noen synes det høres kjempebra ut. Noen synes nok det virker litt mye å være ute fire dager i uka. God dialog er alfa og omega. Men friluftstilbud i barnehagen, er generelt noe som etterspørres av foreldre i vårt distrikt, sier Iversen, i det besøket nærmer seg slutten.

Vi har begynt på returen, og snart har lyden av lekende barn gått over i dempet fuglesang.

Hun synes det hele har gått bedre enn bra.

Styrer Ingalill Aa. Iversen ved Mobarn Høgnakken barnehage.

Mobarn vil utvide

egne nettsider presenterer Mobarn seg som et foreldreeid samvirkeforetak, med 12 barnehager i kommunene Molde, Hustadvika og Averøy. Både små to-avdelingsbarnehager og større fagmiljø med fire fem og seks avdelinger.

Nylig har kjeden også signalisert interesse for å bygge den nye barnehagen på Bergmo, som kommunestyret i Molde har vedtatt planlegging av, som følge av et tverrpolitisk ønske om å gjennomføre nødvendig kapasitetsøkning på barnehagefeltet i kommunen.

– Vi har tatt kontakt med partigruppene i Molde kommunestyre, og kommet med innspill i forbindelse med barnehagesatsingen som nå er på gang. Det er viktig for oss å gjøre det kjent at Mobarn gjerne vil stå for bygging og drift av en ny barnehage på Bergmo, sier Laila Dahle, daglig leder i Mobarn, til Romsdals Budstikke (krever innlogging).

Av samme sak framgår at Mobarn også har planer om nybygg ved barnehagene Øverland og Vågsetra i samme kommune.

Dahle opplyser at de tydelig har merket mangelen på barnehageplasser, og at de har et ønske om å bygge ut og skape flere plasser.

– Vi får telefoner fra fortvilte foreldre som mangler plass. Og vi får spørsmål fra folk som vurderer å flytte til Molde, om vi har ledig plass, sier Dahle til lokalavisa, og legger til at de har fleksible opplegg, og relativt raskt kan få på plass nye plasser om kommunen vil samarbeide om det.

På kjedenes nettsider framgår at Mobarn SA nå har cirka 250 ansatte og 750 barn, og jobber for å fremme eiernes interesse, som er kvalitet nevnte barnehager. Samt at eventuelt overskudd tilbakeføres driften.

Powered by Labrador CMS