Flere foreldre enn forutsatt har søkt om og fått plass i private barnehager i Fredrikstad. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Flere foreldre enn forutsatt har søkt om og fått plass i private barnehager i Fredrikstad. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Flere barn i de private barnehagene - kommunen er bekymret

Fredrikstad kommune har fått en økonomisk utfordring etter at de private barnehagene får inn flere barn enn kommunen har budsjettert med.

Publisert

Økningen i tilskudd til private barnehager vil etter de ferskeste prognosene i 2018 gi et merforbruk på 17 millioner kroner i forhold til budsjett, skriver Fredriksstad Blad (krever innlogging).

De private barnehagene tok i perioden 15. september - 15. desember 2017 inn langt flere barn enn kommunen hadde tatt høyde for i budsjettet for 2018. Det betyr at kommunen må betale ut mer tilskudd.

Leder i oppvekstutvalget Siri Martinsen (Ap) har ifølge Fredriksstad Blad ingen ideer om hvorfor de private barnehagene plutselig har fått en så stor vekst. Hun ber i sin innstilling rådmannen «komme tilbake til utvalg med en redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes innen barnehagesektoren for å oppnå balanse ved regnskapsårets slutt.»

Så lenge en privat barnehage har fått godkjenning for et visst antall små og store barn, har en kommune ikke noen styring på om og når barnehagen tar inn nye barn innenfor godkjenningens rammer.

Powered by Labrador CMS