Cecilie Evertsen-Stanghelle er i gang med sin doktorgrad. Nå vil hun blant annet se på de voksnes betydning for kvalitet i barnehagen.
Cecilie Evertsen-Stanghelle er i gang med sin doktorgrad. Nå vil hun blant annet se på de voksnes betydning for kvalitet i barnehagen.

Nå skal de voksne kartlegges: – Man har hatt en tradisjon for å holde fokuset på barnet

- Man har hatt en tradisjon for å holde fokuset på barnet som individ. Det er barna som har blitt kartlagt og målt opp og ned. Men man har kanskje glemt den viktigste komponenten, nemlig de voksne og hvordan de klarer å gi utviklingsmuligheter til barna, sier Cecilie Evertsen-Stanghelle. Nå vil hun se nærmere på de voksnes betydning for kvalitet i barnehagen.

Publisert

– Når vi vet hvor mye hjerneutvikling som skjer hos barn i de første leveårene, har vi ikke råd til å «gamble» når det kommer til kvaliteten på barnehagene, sier Cecilie Evertsen-Stanghelle. Hun er stipendiat ved Læringsmiljøsenteret til Universitetet i Stavanger.

Kartlegge de voksne

Som en del av doktorgradsprosjektet sitt skal hun gå i gang med å undersøke hvordan man kan jobbe med å kartlegge kvaliteten i barnehagene, og gi ansatte mulighet for fagligutvikling – noe som i liten grad er gjort før.

– Vi har ikke råd til å stole på at man har flaks med barnehagen man ender opp med. Det er derfor viktig med systematisk kartlegging av barnehagene – og dette er et steg i riktig retning. Vi håper det vi utvinner av kunnskap i prosjektet skal komme barna og de voksne til gode, sier Evertsen-Stanghelle til UiS' nettsider

Til barnehage.no utdyper hun:

 I prosjektet vil flere barnehager i kommunene Sandnes og Stavanger delta. Her skal hun blant annet se nærmere på hvordan barnehageansatte, barnehagemyndighetene, ressurssenter og PPT opplever bruken av måle- og utviklingsverktøyene SSTEW og CLASS.

Verktøyene bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god prosesskvalitet i barnehagen, og kan potensielt kunne måle kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn i barnehagene. Prosesskvalitet anses som selve kjernen i kvalitetsbegrepet, og hovednæring for hjerneutvikling.

Underveis i prosjektet skal det blant annet bli sett nærmere på om  om temaet og innholdet i vertkøyene er forenelig med hva rammeplanen vektlegger som grunnleggende verdier i den norske barnehage.

Ikke gode nok redskaper

Evertsen-Stanghelle kommer også til å ha en studie hvor hun vil se på hvordan det oppleves å være den som er observert, når man flytter fokuset fra barn til voksne. 

– Det kan være skummelt å vanskelig å være den som observeres, men det kan også være en faktor som er med på å fremme kvalitet i barnehagen og som gir motivasjon til utvikling, sier hun.

Til UiS' nettsider sier hun at grunnen til at verktøyene skal testes ut på kommunalt nivå er for å sikre at hele kommunen jobber systematisk for å forhøye kvaliteten i barnehagene. OECD-rapporten fra 2018 viser at barnehageeiere bør ha et system for å samle data på prosesskvalitet og bruke disse dataene til å utvikle kvalitet. Per i dag finnes det få redskap for å vurdere samspillskvalitet i barnehagene.

– Foreldreundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og selvevalueringer slik det er i dag, er i seg selv ikke gode nok redskaper for å måle kvalitet, sier Evertsen-Stanghelle.

Powered by Labrador CMS