Samarbeid: USN ved Kari Anne Jørgensen-Vittersø og Miljøavdelingen ved Fylkesmannen Vestfold og Telemark ønsker barnehageansatte velkommen til Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg 26. september for en dag fylt med forskningsformidling og læring.
Samarbeid: USN ved Kari Anne Jørgensen-Vittersø og Miljøavdelingen ved Fylkesmannen Vestfold og Telemark ønsker barnehageansatte velkommen til Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg 26. september for en dag fylt med forskningsformidling og læring.

Forsker på barn og natur: – Barn liker ikke bare søte dyr med myk pels

USN-forsker mener voksne må få øynene opp for barns fascinasjon for insekter, og hvordan dette kan brukes til å lære dem om viktige sider ved naturen. – Vi trenger ikke flere barnehagelærere som synes insekter og meitemark er ekle kryp.

Publisert

– Sett opp mot utfordringene vi står overfor i dag, er det særdeles viktig å la barna få en tidlig tilknytning til naturen, sier Kari Anne Jørgensen-Vittersø, førsteamanuensis ved USN.

Hun er medansvarlig for forskningsarrangementet «Barnehagebarns bruk av naturen – undring og utforskning», der det skal formidles forskning og teknikker for læring i naturen til barnehageansatte.

– Barn blir ikke automatisk opptatt av vern og bærekraftig bruk av naturen ved å kun ferdes i den. De behøver å ha kompetente voksne med seg, som kan lære dem om gode naturverdier gjennom lek og aktiviteter. Derfor er det både nyttig og viktig at barnehageansatte lærer mer om metoder og teknikker for hvordan dette kan gjøres.

«Ekle kryp»

Det er ikke tilfeldig at arrangementet har undringsbegrepet i tittelen. Jørgensen-Vittersø, som i en årrekke har forsket på barns bruk av naturen, er opptatt av at barnehager utnytter barns evne til å undre seg over ting.

– Barn er naturlig nysgjerrige. Ser de noe som kravler på bakken vil de veldig gjerne finne ut av hva slags dyr det er og hva det driver med. Barnehagepersonell bør ha tilstrekkelig med kunnskap om dyr og vegetasjon til å kunne utnytte dette undringspotensialet til barn.

Jørgensen-Vittersø fant i sin doktorgradsstudie at barn ofte lar seg fascinere av insekter når de ferdes ute i naturen. Hun har derfor sett seg grundig lei av voksne som tror barn kun liker dyr med store, søte øyne og myk pels.

Kompetanseutveksling: – Det er bra at barnehageansatte møtes og utveksler ideer. Mange barnehager gjør mye bra, så dette kan også være en arena der ansatte kan lære av hverandre og la seg inspirere, sier USN-forsker Kari Anne Jørgensen-Vittersø.
Kompetanseutveksling: – Det er bra at barnehageansatte møtes og utveksler ideer. Mange barnehager gjør mye bra, så dette kan også være en arena der ansatte kan lære av hverandre og la seg inspirere, sier USN-forsker Kari Anne Jørgensen-Vittersø.

– Dette stemmer dårlig med virkeligheten. Vi trenger å forstå at barn synes omtrent alle typer dyr de ser og møter i virkeligheten er spennende. Og vi trenger ikke flere barnehagelærere som synes insekter og meitemark er ekle kryp. Derimot behøver vi flere barnehagelærer som ser barnas fascinasjon for dyrelivet, og bruker dette til å lære dem opp om det biologiske mangfold og dets betydning for vår eksistens.

Mister sterk utetradisjon

Jørgensen-Vittersø forteller at det kommende arrangementet skal ha en lekende tilnærming, som er tilpasset de små barna som barnehageansatte jobber med.

– Vi kommer til å vise deltakerne hvilke fantastiske muligheter for morsom læring som ligger i et besøkssenter som Ilene. Forhåpentligvis bidrar dette til at flere barnehager tar med ungene på besøk til dette eller tilsvarende senter.

Det er med glede at Jørgensen-Vittersø forteller at arrangementet snart er fullbooket, for hun mener det ligger et stort uforløst potensial hos en del norske barnehager i å benytte sin egen nærnatur.

– Norsk barnehage har en sterk tradisjon for å være mye ute, men jeg frykter vi noen steder i landet er på vei til å miste den litt. Dette gjelder særlig for barnehager som bygges i bymiljøer, der den eneste nærnaturen er kunstige grønne lunger. Disse tilbyr ofte ikke i nærheten av det biologiske mangfoldet som nærnaturnaturområder med et variert plante og dyreliv gjør. For slike barnehager blir det ekstra viktig å ta med barna ut på utflukter til grønne områder med variert vegetasjon og topografi, skog og mark, eller til naturbesøkssenter.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på hjemmesidene til Universitetet i Sørøst-Norge.

Powered by Labrador CMS