Gammelstua friluftsbarnehage er en av mange barnehager hvor det meste av aktiviteten foregår utendørs. NB! Denne barnehagen har ingen tilknytning til det aktuelle forskningsprosjektet.

Ny forskning: Mer utetid i barnehagen gir bedre konsentrasjon på skolen

– På mange måter kan utelek fungere som en slags vaksine mot konsentrasjonsvansker, uoppmerksomhet og hyperaktivitet senere i livet, sier doktorgradsstipendiat Vidar Ulset ved Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo står bak et forskningsprosjekt som viser en betydelig gevinst av tidlig utelek for barn.

Det er Dagsavisen som skriver om dette.

I studien som er gjort blant 565 barnehagebarn fra 28 barnehager i Lunner og Gran er det gjort funn som viser at mye utetid i barnehagen har positive effekter for barna også etter at de har begynt på skolen.

Forskningen startet i 2006 og pågår fortsatt. Forskningen er publisert i Journal of Environmental psychology.

Tre ganger så høy score

Dette er ifølge Dagsavisen noen av forskernes mest sentrale funn:

  • Barn med flere timers utelek i barnehagen var mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og være en god venn enn andre barn.
  • Effekten av mye utetid tidlig i barnehagen holdt seg helt til barna begynte i andre klasse på skolen. Dette skal være helt nytt, også internasjonalt.
  • Barn som i fireårsalderen hadde tre timer utelek per dag, hadde tre ganger så høy score for hyperaktivitet og uoppmerksomhet ved 5- og 6-årsalderen, som barn som hadde vært ute sju timer per dag som fireåringer.

Småbarnsperiode et viktig tidsvindu

–  Småbarnsperioden er en tid hvor barna er i rask utvikling. Vi kan nesten si det er et slags «tidsvindu» hvor de er spesielt mottakelige for påvirkning fra miljøet rundt dem, sier Vidar Ulset til Dagsavisen.

Han mener noen av funnene delvis bryter med rådende forestillinger.

– Mange har lurt på om barn som er ekstremt mye ute i barnehagealder får større problemer med å sitte stille når de begynner på skolen. Vi finner tvert imot at det kan gjøre dem mer forberedt til skolestart, sier Vidar Ulset.

Powered by Labrador CMS