Ingen OECD-land bruker større andel av BNP på barnehage enn det Norge gjør. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Ingen OECD-land bruker større andel av BNP på barnehage enn det Norge gjør. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Norge har mer enn dobbelt så høy voksentetthet som snittet

Norge er blant landene med høyest voksentetthet i barnehagene og høyest barnehagedekning. Men pedagogandelen i norske barnehager er bare på snittet av OECD-land, går det fram av fersk rapport.

Publisert

"Education at a Glance" er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder ressursbruk, deltakelse i og resultater av utdanning.

I rapporten fra 2018 kommer det fram at ingen OECD-land bruker mer offentlige ressurser på barnehage enn Norge. Mens Norge bruker to prosent av BNP, ligger Sverige og Island nærmest med henholdsvis 1,9 og 1,7 prosent.

Ingen bruker mer

I rapporten går det fram at andelen som går i barnehage er høyere i Norge enn i de fleste andre land.  blant de høyeste. 92 prosent av norske 2-åringer går i barnehage (2016-tall), mens andelen 4-åringer er 97 prosent. Her er Norge bare slått av Island, som har en dekning på henholdsvis 95 og 98 prosent for disse aldersgruppene.

I OECD-landene som helhet går under halvparten av toåringene i barnehage.

Norge skiller seg også ut på voksentetthet. I Norge er det ifølge rapporten fem barn per ansatt, mens det i OECD -landene i snitt er 11 barn per ansatt i barnehagene.

Også tidligere tilsvarende rapporter har vist samme tendens.

Pedagogandel på snittet

Når det gjelder andelen barnehagelærere, står det ikke fullt så godt til i Norge.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner påpeker den høye dekningsgradens betydning for likestilling og integrering. Her på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner påpeker den høye dekningsgradens betydning for likestilling og integrering. Her på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.

Ifølge rapporten "Education at a Glance" jobber det én pedagog for hvert 12. barn i norske barnehager, mens det er en pedagog for hvert 13. barn i OECD-landene.

– Jeg er glad for at Norge har god bemanning i barnehagene. Det er viktig at barna har nok trygge voksne rundt seg. Vi ligger godt an sammenliknet med andre OECD-land. Samtidig er det viktig å satse på flere ansatte og flere pedagoger, slik som vi har gjort med skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

- Viktig for likestilling og integrering

Kunnskaps- og integreringsministeren påpeker at en høy andel barn i barnehage er et viktig likestillings- og integreringstiltak, og bidrar til at flere er i jobb og at flere barn får en god start på blant annet språkutviklingen.

– Norske barnehager kombinerer omsorg, lek og læring og gjør det mulig for foreldre å kombinere arbeid og familieliv. Særlig for barn med et annet morsmål er barnehagen viktig, Lærer de godt norsk i barnehagen vil de ha et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen og ser vi skoleløpet under ett gir det bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS