Det fysiske miljøet er i stor grad med på å stimulere til spennende lek, skriver Ditte Winther-Lindqvist.
Det fysiske miljøet er i stor grad med på å stimulere til spennende lek, skriver Ditte Winther-Lindqvist.

Sju gode råd fra dansk forsker: Slik kan man styrke barnas lekrelasjoner

Ditte Winther-Lindqvist er lektor i utviklingspsykologi ved Aarhus universitet, og har blant annet forsket mye på barns lek i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Her er hennes sju tips til hvordan man kan styrke barnas lek i barnehagen, hentet fra en utgave av magasinet EVA Tema, som denne gangen er viet barns lek. Magasinet gis ut av Danmarks Evalueringsinstitut, og kom ut 12. juni 2019.

Der er det også blant annet viet plass til et intervju med Berit Bae.

Her finner du magasinet EVA Tema.

Gjennom lek utvikler barna naturlig sin fantasi, entusiasme, språk og sosiale ferdigheter. Og det faktum at leken har så stor betydning for barn, stiller spesielle krav til oss voksne, ikke minst for de av oss som arbeider daglig med barns læring, utvikling, trivsel og utdanning i barnehagen, heter det i omtalen av denne utgaven.

Ditte Winther-Lindqvist er lektor i utviklingspsykologi ved Aarhus universitet, med forskningsområde 0-18-åringers liv, utvikling og aktiviteter. Innen førskoleområdet har hun særlig jobbet med spørsmål knyttet til barns lek i barnehagen, lekens betydning for utvilingen og hvordan voksne kan støtte barns lek og lekemiljøer - inkludert den fysiske innredningen av rom og interiør.

Her er hennes sju tips til hvordan barnas lekrelasjoner kan styrkes:

1. Øremerk tid til lek, og beskytt leken mot avbrytelser

Leken skal tilgodeses og beskyttes i den daglige strukturen og organiseringen. Vurder om og i hvilken grad leken spiller en sekundær rolle i forhold til planlagte aktiviteter og hverdagsrutiner. Kan vi for eksempel også finne tid i en stramt organisert formiddag til lek? Og kan barna for eksempel komme senere til fruktpausen hvis de er involvert i en god lek?

2. Lag en arbeidsdeling som sørger for at noen av de voksne kan fordype seg i lekende samspill med barna

Det er viktig at man organiserer seg slik at noen kan leke uforstyrret med barna. Det kan være behov for en ganske spesifikk arbeidsdeling, slik at noen av de voksnes tid er avsatt til lek med barna, mens andre er ansvarlige for å løse de mer akutte situasjonene som oppstår - bytte klær, trøste barn, svare på anrop etc.

3. Vær oppmerksom på om barna leker variert, fantasifullt og fordypet

Vær oppmerksom på hvilke type lek barna leker, og om det er plass til de fysiske lekene, de langvarige felles fantasilekene og regellekene. For eksempel: Hvis barna ikke leker fantasileker med varierte temaer i barnehagealderen, kan dette tyde på at de mangler inspirasjon fra de voksne. Kan det være behov for at dere som voksne noen ganger må tre inn i leken og guide barna, slik at også de voksne kan utvide sitt lekerepertoar?

4. Tenk over hvordan du selv kan komme i lekehumør

Som voksen kan det være vanskelig å gi seg hen til og ta del i barnas lek, selv om barna elsker det når det skjer. Voksne som aktivt leker med barna og utstråler at vår lek er viktig, bidrar til å gi leken verdi. Vær derfor oppmerksom på hva som skal til for at du selv kommer i lekehumør, og øv deg på å leke: Tren din egen fantasi og din egen kompetanse på lek sammen med barna.

5. Lek selv med de barna som står utenfor eller i ytterkanten av fellesskapet

Noen barn kommer naturlig inn i leken, mens andre har større utfordringer med å knekke kodene og dermed komme inn i andres lek eller selv start og holde leken i gang. Derfor trenger noen barn mer hjelp enn andre til å komme i gang med leken. Ved selv å leke med barnet, og finne på forskjellige leker der barnet har ulike roller, får barnet flere erfaringer med lek. Erfaringer barnet kan ta i bruk i lek med andre barn. Samtidig gjør du barnet synlig som lekekamerat ovenfor andre barn.

6. Skap et godt lekemiljø ved å sørge for spennende ting å leke med, både inne og ute

Det fysiske miljøet er i stor grad med på å stimulere til spennende lek. Ta en kikk på det fysiske miljøet, ute og inne: Hvilke leker legger for eksempel kjøkkenkroken opp til, finnes det riktig og spennende utstyr, er det ryddig og innbydende? Det samme gjelder utendørs: Snakker de ulike materialene og lekene til barnas fantasi, og kan barna bruke de på ulike måter?

7. Gi (også) plass til de ville og farlige lekene

Hva klarer jeg? Hva tør jeg? I den risikofylte leken får barna mulighet til å kjenne på sine egne grenser, og derfor tiltrekkes de ofte av den ville og humørfylte leken. Spenning er ofte en pådriver for barns lyst til å leke, og det er viktig at det også er rom for leker som møter barnas behov for spenning. Snakk om hvorvidt det er rom for all slags lek hos dere, også risikolek. Og; hvor ligger deres egne barrierer med tanke på å gi slipp og la dere rive med?

Powered by Labrador CMS