Ny kunnskap: Agderprosjektet har som mål å utvikle et førskoleopplegg som bidrar til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.
Ny kunnskap: Agderprosjektet har som mål å utvikle et førskoleopplegg som bidrar til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Barnehagene viser stor interesse for Agderprosjektet

215 barnehageledere, pedagoger og barnehageansvarlige i Aust-Agder og Vest-Agder har meldt seg på informasjonsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som tar sikte på å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for førskolebarna i barnehagen.

Målet er å utvikle og teste et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det pedagogiske fundamentet er «leken læring», og kjerneområder i førskoleopplegget er sosial kompetanse, selvregulering, språk og tidlige tallferdigheter.

50 fokusbarnehager

Prosjektet skal gjennomføres i 50 fokusbarnehager, og barna i disse barnehagene vil bli sammenlignet med barn fra 50 barnehager som fortsetter som før.

Barnehager i Agder skal være med på å utvikle og prøve ut førskoleopplegget, og disse er nå invitert til informasjonsmøter om prosjektet i Arendal 10. februar og i Mandal 11. februar.

I møtene vil barnehager og kommuner få detaljert informasjon om godene som er knyttet til deltakelse i prosjektet, blant annet i form av videreutdanning for barnehagelærere, materiell og ressurser til å dekke vikarkostnader i forbindelse med videreutdanning og gjennomføringen av førskoleopplegget.

Barnehagelærere gleder seg

– Vi har vært i kontakt med mange barnehagelærere, og vi opplever at de gleder seg over mer tid og ressurser til å jobbe faglig med barna. De er spente på videreutdanningen og fagfellesskapet Agderprosjektet vil tilby, og de ønsker å utnytte sin kunnskap og erfaring ved å bidra til utviklingen av førskoleopplegget, sier prosjektleder Ingunn Størksen i en pressemelding.

– Det er nettopp i møtet mellom praksisfeltet og forskningen de gode løsningene kan utvikles, sier hun.

Det er satt av 42 millioner kroner til gjennomføringen av prosjektet, som skal pågå til og med barnehageåret 2017-18.

Powered by Labrador CMS