DEBATT

– Du må gjerne være uenig i vår måte å drifte barnehager på. Men at du skal fremstille oss ansatte som tomme hoder uten egen evne til å tenke selv – og ikke minst uten evne til å tenke på hvert enkelt barn som går hos oss, det godtar jeg ikke, skriver styrer Mette Pedersen Seljenes i Læringsverkstedet Knerten barnehage i Bodø.
– Du må gjerne være uenig i vår måte å drifte barnehager på. Men at du skal fremstille oss ansatte som tomme hoder uten egen evne til å tenke selv – og ikke minst uten evne til å tenke på hvert enkelt barn som går hos oss, det godtar jeg ikke, skriver styrer Mette Pedersen Seljenes i Læringsverkstedet Knerten barnehage i Bodø.

– Jeg opplever at du betviler mine flotte kollegaers kompetanse, evne til å tenke selv og deres kritiske sans

Hanne Fehn Dahle presenterte forskningen sin i et webinar. Det fikk barnehagestyrer Mette Pedersen Seljenes til å reagere. Her kan du lese hvorfor.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Hanne Fehn Dahle: 11.februar hadde du et webinar på Facebook-siden til Manifest tankesmie. Et webinar der du presenterer din forskning «Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge».

Jeg er ansatt i Læringsverkstedet, en av disse store, private barnehagekjedene som nevnes i ditt webinar. Og jeg føler oppriktig at din presentasjon og forskning krever et motsvar.

Håner arbeidsplassen min

Jeg opplever at din ensidige forskning håner arbeidsplassen min. Den arbeidsplassen som jeg gleder meg til å gå til hver dag. Barnehagen med fantastiske ansatte - de er varme, rause, faglig dyktige, og de ser barna! De ser barnas interesser, utfordringer, gleder og sorger. Jeg har både pedagoger, fagarbeidere og assistenter som er reflekterte, og som møter barna der de er! I ryggraden sitter den viktigste tanken: Barnas beste!

Og så opplever jeg at du betviler mine flotte kollegaers kompetanse, evne til å tenke selv og deres kritiske sans. Kun fordi de velger å være ansatt i Læringsverkstedet.

Jeg kan ikke ta fra den enkelte sin subjektive opplevelse av å være ansatt i Læringsverkstedet, men jeg synes det er viktig at flere sider av samme sak kommer frem. Og da håper jeg at min subjektive opplevelse av å være ansatt i Læringsverkstedet blir møtt med samme respekt som de som har andre opplevelser.

Faller på sin egen urimelighet

Din påstand om at alle våre barnehager er like, faller på sin egen urimelighet.

I Bodø kommune er vi syv Læringsverkstedet-barnehager og alle er forskjellige, både i utforming, konsept og fokusområder. Ingen av oss har egne matematikk-rom eller språkrom. Våre pedagoger er alle ulike og bidrar derfor på sin egen måte til å utforme våre barnehager. Vi deltar på kurs og fagdager sammen med andre barnehager i vår kommune, og som styrer har jeg ikke opplevd å ha noen begrensninger på hvilke kurs mine ansatte får delta på. Kursene som Læringsverkstedet selv tilbyr har handlet både om lek, kreativitet, relasjonskompetanse, matematikk, språk og alt det som rammeplanen for barnehagen sier at ansatte skal kunne noe om.

I min barnehage har vi valgt å ha fagdager. Det er det ikke alle Læringsverkstedet-barnehager som har - nettopp fordi vi har lokal frihet.

Fagdager for oss betyr for eksempel at på mandager er Telle-Tariq sammen med oss i samlingsstunden eller i aktiviteten vi har. Han teller, veier eller måler sammen med oss. På onsdag er det plutselig Ute-Mons som er sammen med oss på tur for å lære oss om trekkfugler eller om vinter. Kanskje har han med seg Beveg-Else som vil at vi skal hoppe eller danse litt. Jeg tror de fleste barnehager har samlingsstunder, og hvordan de da velger å presentere tema er opp til hver enkelt. I Læringsverkstedet har vi heldigvis gode pedagogiske hjelpemidler som kan inspirere og strukturere oss til å gjennomføre rammeplanens innhold.

Står fritt

Det finnes i dag en hel drøss med ulike pedagogiske programmer som kan brukes i barnehage. Jeg opplever at vi står fritt til å velge det programmet eller den metoden som passer best for vår barnehage og vår barnegruppe. Fordi vi har pedagoger som har evne til å vurdere hvilke metoder som passer best.

Det pedagogiske materiellet som Læringsverkstedet har utviklet, opplever jeg gir oss gode forutsetninger for å følge opp alle «skal» i rammeplanen. Og Hjerteprogrammet som du nedsnakker er en av grunnsteinene i Læringsverkstedet. Her lærer vi sosial kompetanse, selvfølelse, hvordan være en god venn og hvordan ta vare på verden. Da er det ikke slik at hver fredag fra 9-15, så sitter vi og har opplæring for barna. Vi driver med lekende læring gjennom hele uken. Leken har en stor og viktig plass hos oss - slik rammeplanen sier at den skal ha!

Jeg opplever også at personalet har en god evne til å ta barns perspektiver og interesser på alvor. Et eksempel er fra januar i min barnehage, da den ene avdelingen planlagt temaet sol siden solen kommer tilbake i nord da. Men de yngste på avdelingen var ikke så opptatt av dette lysfenomenet som vi voksne gleder oss over, de var opptatt av krokodiller. Hva gjorde pedagogen da? Jo, hun snudde om på alt og undret seg over krokodiller hele måneden. Fordi barna ville det!

Og så kommer du og sier at vi er så styrt av programmer og fagdager at vi ikke har rom til å tenke selv?

Lang erfaring i Læringsverkstedet

I snart seks år har jeg arbeidet i Læringsverkstedet.

Først som pedagogisk leder i en annen Læringsverkstedet-barnehage og så som styrer. Da jeg var pedagogisk leder opplevde jeg at barnehagen ble kjøpt opp av Læringsverkstedet. Jeg opplevde en personalgruppe som var både skeptiske og redde for å miste særpreget som vi hadde i vår barnehage. Vi ble møtt med at vi skulle få beholde vårt særpreg og våre grunnverdier, samtidig som Læringsverkstedet var opptatt av å lære av oss, slik at vi kunne videreutvikle oss sammen. Dette opplever jeg at Læringsverkstedet har etterstrebet – at vi har lært av hverandre for å skape enda bedre barnehager. Blant annet har Læringsverkstedets naturkonsept utspring fra flere av barnehagene som de kjøpte opp i Bodø.

Jeg har opplevd en organisasjon med stor takhøyde, en organisasjon som heier på hver enkelt av oss og som ønsker at vi skal drifte barnehager med god kvalitet. Alltid til barnas beste!

Jeg har ikke opplevd at vi har munnkurv, men som i enhver profesjonell organisasjon, så følger vi rett tjenestevei når vi har tilbakemeldinger. Det tror jeg enhver arbeidsgiver ønsker fra sine ansatte, uansett om de er ideelle, private eller kommunale.

Bidrar til samarbeid

Påstandene om at vi ikke deler med andre barnehager kjenner jeg meg heller ikke igjen i. Jeg opplever tvert imot at vi bidrar mye i utviklingen og samarbeidet mellom barnehagene i kommunen vår. Blant annet hadde en av mine styrerkollegaer et innlegg på det kommunale styrermøtet for å fortelle om hvordan hennes barnehage hadde jobbet med satsningen Inkluderende barnehage og skolemiljø som de hadde vært en del av. Deler vi ikke da?

Jeg har selv samarbeidet med en styrer i en annen privat barnehage som ikke tilhører Læringsverkstedet for å lære mer om hvordan de jobbet med sykefravær og fikk veldig god hjelp og støtte. Så den nordiske barnehagetradisjonen som du nevner føler jeg er godt ivaretatt hos oss.

Du må gjerne være uenig i vår måte å drifte barnehager på. Men at du skal fremstille oss ansatte som tomme hoder uten egen evne til å tenke selv – og ikke minst uten evne til å tenke på hvert enkelt barn som går hos oss, det godtar jeg ikke!

Vårt løfte til barna er «Vi har hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv». Hvordan skal vi kunne oppfylle dette løftet uten å se enkeltbarnet og uten å tenke selv?

Powered by Labrador CMS