REISEBREV

«Vi er flere som søker etter gode måter å få fatt i prosesskvaliteten i barnehagen, både fra de ansattes perspektiv, men også fra barna selv» skriver artikkelforfatterne.
«Vi er flere som søker etter gode måter å få fatt i prosesskvaliteten i barnehagen, både fra de ansattes perspektiv, men også fra barna selv» skriver artikkelforfatterne.

«Det er ikke hverdagskost å være på en så stor arena der alle er opptatt av barnehage»

«I mylderet av forskere fra hele verden, sitter vi igjen med et inntrykk av at kvalitet i barnehagen er høyt på agendaen i en rekke land, verden over» skriver artikkelforfatterne i sitt reisebrev fra Europas største konferanse for barnehageforskning.

Publisert Sist oppdatert
 • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

EECERA (European Early Childhood Education Research Association) er den største konferansen for barnehageforskning i Europa. Konferansen arrangeres hvert år, i ulike europeiske byer. Denne gangen i Estoril i Portugal 30. august-2. september med temaet: «Children’s curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development». I år hadde konferansen over 1000 deltakere, og forskere fra norske universiteter og høgskoler var godt representert blant de som presenterte sine prosjekter.

Fordi vi er partnere i forskningsprosjektet KUMBA (Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen) var vi så heldige at vi fikk bli med forskerteamet på konferansen. Etter tre konferansedager er vi fulle av inntrykk og faglig inspirasjon, og vi vil gjerne dele litt av det vi har vært med på.

Det er ikke hverdagskost for barnehagefolk å være på en så stor arena der alle er opptatt av barnehage, og der så mye kunnskap om barnehage er samlet under ett tak. Fra vi gikk inn dørene til Estoril konferansesenter første dagen fulgte summingen av engasjerte samtaler oss. Forskere fra hele verden deltar på konferansen, og flertallet av disse presenterer også sine prosjekter her. Konferansen består av noen hovedinnlegg, og deretter parallellsesjoner som er delt inn etter ulike temaer. Slik kan en høre opptil 10 ulike presentasjoner på en dag.

Er det rart vi er stappfulle av faglig inspirasjon?

Et budskap som gikk igjen gjennom konferansen var at vår verden står ovenfor enorme utfordringer blant annet knyttet til klimakrisen, krig, økonomiske nedgangstider, høyt konsum og kommersialisering- og digitalisering av barndommen. Disse utfordringene er menneskeskapt, og må løses av mennesker. 

Utdanning er vårt kraftigste virkemiddel for å snu denne utviklingen – men det krever utdanning med god kvalitet.

KUMBA – Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen

Høydepunktet for oss var selvfølgelig presentasjonen fra KUMBA-prosjektet. I Norge har vi i mange år diskutert kvalitet i barnehagen, og systematisk kvalitetsutvikling er vektlagt av nasjonale myndigheter gjennom flere år. Vi har imidlertid manglet et validert kvalitetsvurderingssystem basert på den norske rammeplanen. Et slikt system skal KUMBA utvikle.

Initiativet til KUMBA kom fra Espira. Alle Espiras barnehager har gjort interne og eksterne kvalitetsvurderinger med vårt egenutviklede verktøy, Espira BLIKK, siden 2018. Espiras barnehager mener det er et godt verktøy som gir grunnlag for kvalitetsutvikling, men vi ville finne ut om det faktisk måler kvalitet og om det fører til utvikling av prosesskvaliteten.

DMMH tok utfordringen og rigget et veldig spennende prosjekt som også inkluderer et verktøy for barnesamtaler med 4-6 åringer, kalt Trivselsmonitoren. Trivselsmonitoren er utviklet av to av forskerne i prosjektet (Sandseter og Seland) i 2014, og er et verktøy for strukturerte samtaler mellom en barnehagelærer og et barn. Samtalen handler om hvordan barnet trives og hvordan det opplever medvirkning i egen hverdag.

Barnehagene i Levanger ble kjent med Trivselsmonotoren gjennom arbeid med trygt og godt barnehagemiljø. De kommunale barnehagene har lang erfaring med bruk av det digitale samtaleverktøyet. Levangers barnehager mener at barnas svar gjennom samtalene er viktige bidrag til arbeid med barnehagekvalitet. På individnivå bidrar barna med kunnskap om deres subjektive barnehagetrivsel og på systemnivå i form av tilbakemelding på barnehagen som institusjon med muligheter og begrensninger i barnehagemiljøet.

Fakta om KUMBA

 • Samarbeidsprosjekt mellom DMMH, Espira, Levanger kommune, Nord Universitet og Sheila Garrity fra universitet i Galway, Irland. Prosjektet er ledet av DMMH.
 • Målet er å utvikle et validert kvalitetsvurderingssystem basert på rammeplanen som tilbys gratis til barnehager i Norge.
 • Finansiert av forskningsrådet.
 • 6 kommunale barnehager i Levanger kommune, og 10 Espira-barnehager i Rogaland er med. 21 barnehagelærere fra disse barnehagene deltar som medforskere. Prosjektet omfatter 311 ansatte og 225 barn.
 • Forsker på to eksisterende verktøy som allerede brukes i mange barnehager.

 • KUMBAs kvalitetssystem består av:

  • 35 kjennetegn på prosesskvalitet, basert på rammeplanen
  • Interne vurderinger som gjennomføres av alle ansatte i barnehagen
  • Eksterne vurderinger der pedagoger vurderer kvaliteten i en partnerbarnehage
  • Systematiske barnesamtaler
  • Prosedyrer for gjennomføring

Prosjektets arbeid så langt

Våren 2022 jobbet KUMBA-prosjektet med å evaluere og videreutvikle de to eksisterende verktøyene i samarbeid med barnehager i Levanger kommune og Espira. Deretter testet forskerne hvordan verktøyene fungerte i en pilotstudie. Resultatet ble reviderte versjoner av verktøyene.

Etter fagdager og opplæring gjennomførte medforskerne i prosjektet (21 barnehagelærere) eksterne vurderinger i hverandres barnehager. Samtidig ble kvalitetsvurderingsverktøyet validert ved at forskere gjennomførte CLASS-vurderinger i de samme barnehagene. Deretter gjennomførte medforskerne systematiske barnesamtaler med barn på egen avdeling ved hjelp av Trivselsmonitoren. Underveis har forskerne intervjuet medforskerne om deres erfaringer.

Denne høsten skal det gjøres nye runder med vurderinger, barnesamtaler og intervjuer. Prosjektet avsluttes i desember 2024.

Foreløpige resultater viser at barnehagelærere utvikler sin profesjonelle kunnskap når de vurderer hverandres praksis. Kvalitetsvurderingssystemet synes også å høyne barnehagelærerens bevissthet om forutsetninger for kvalitet. Foreløpige resultater viser også at Trivselsmonitoren er et nyttig verktøy for barnehagelærere til å få tak i barns perspektiv på egen trivsel. Bruk av Trivselsmonitoren kan bidra til å heve profesjonell praksis, kvalitet i barnehagen og barns trivsel.

M’en i KUMBA står for medvirkning. I denne sammenhengen innebærer det at medforskerne aktivt deltar i utviklingen av kvalitetssystemet som skal være utbyttet av prosjektet. Slike samarbeidsprosjekter mellom forskningen og praksisfeltet utvikler både kompetansen hos barnehagene som deltar, og det bidrar til praksisnær forskning. For oss som er barnehageeiere blir forskningen lett tilgjengelig og vi får mulighet til å sitte tett på kunnskapsutviklingen. Det er spennende!

Et blikk utover Norden

Vi tror at vi i Norden ofte tenker at vi er langt fremme når det gjelder kunnskap om barn og barndom og hva som utgjør god kvalitet i barnehagen. I mylderet av forskere fra hele verden på EECERA-konferansen, sitter vi igjen med et inntrykk av at kvalitet i barnehagen er høyt på agendaen i en rekke land, verden over.

Vi er opptatt av de samme tingene; barnehagen som en inkluderende arena, der barns trivsel, medvirkning og utforskertrang står i sentrum. Og vi er flere som søker etter gode måter å få fatt i prosesskvaliteten i barnehagen, både fra de ansattes perspektiv, men også fra barna selv.

Powered by Labrador CMS